2018 Yılı İnşaat Mühendisi-Mimar Dipolaması İş Deneyim Tutarı

30306 sayılı 9 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete`de, Kamu İhale Tebliği yayımlandı. Tebliğde, inşaat mühendisi diplomasının, yapım işi ihalelerinde benzer iş deneyimi olarak belirlenen tutarı arttırıldı. 2107 yılında 216.681 TL olan tutar;

2018 yılı için diploma iş bitirme tutarı 250.201 TL olarak belirlendi.

Böylelikle 5 yılını tamamlamış bir inşaat mühendisi veya mimar diploması 1.251.000 TLye kadar yapım işine iş bitirme belgesine gerek olmaksızın benzer iş olarak teklif verebilecek. Yani 5 yıllık bir diploma, diploma iş bitirme/deneyim bedeli olarak en fazla bu bedele kadar iş deneyimi olarak sunulabilecektir.
Diploma iş deneyim belgesi olarak,  mimarlık diploması için de tutar aynı olup 250.201 TL‘dir.

İnşaat mühendisi veya mimar diplomasının iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için tüzel kişiler için diploma sahibi inşaat mühendisi veya mimarın en az beş yıldır şirketin en az % 51 hissesine sahip olması gerekmekte. Her iki ortağı da inşaat mühendisi veya mimar olan tüzel kişilerde ortakların %50’şer hisseye sahip olmaları durumunda da diplomalar iş deneyim belgesi olarak kullanılamamaktadır.

Şahıs firmaları için inşaat mühendisi veya mimar diplomalarının iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesinde en az 5 yıl şartı aranmamakta olup mezuniyet itibari ile yıl-ay-gün hesabı  yapılabilmesi mümkün olarak yıllık 250.201 TL üzerinden iş bitim belgesi / iş deneyim belgesi olmadan teklif verilebilmektedir.
(Ay ve gün hesabının yapılabileceğine dair KAMU İHALE KURULU KARARI Karar No : 2016/DK.D-179)

Benzer iş olarak inşaat mühendisi veya mimar diplomasının iş deneyim, iş bitirme belgesi olarak kullanılmasında, her bir yıl için 250.201 TL olan tutar 15 yıl için geçerli olup, 15 yıldan sonra sabit 15 yıllık olarak yani 3.753.015 TL‘ye kadar teklif verilebilmektedir.

Diploma ve tamamlanan işler sayesinde alınan iş deneyim belgeleri aynı anda kullanılıp birbirleriyle toplanamamaktadır. Bir şirket veya şahıs firması ya iş deneyim belgesi olarak, ya iş bitirme belgesi ya da bunun yerine diplomasını kullanabilmektedir.

2018 Yılı Mühendis-Mimar Diploması İş Deneyim Tutarları 2019 yılı Mühendis-Mimar Diploması İş Deneyim Tutarları açıklanıncaya kadar geçerli olacaktır. Her yıl olduğu gibi 2019 yılının ilk haftası itibariyle de bu yeni iş deneyim bedellerinin açıklanması beklenmektedir.

Diplomayı iş deneyim belgesi olarak sunmanın dışında iş denetleme veya iş yönetme belgesi de iş bitirme-deneyim belgesi olarak sunulabilmektedir.  İş denetleme veya iş yönetme belgesine sahip olmanın ilk koşulu ise mühendis veya mimar diplomasına sahip olmaktır. İş Denetleme ve İş Yönetme belgeleri mesleki ve teknik yeterliliği gösterir belgelerdendir. Bu belgeler, kamu ihale mevzuatına göre, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme veya yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere düzenlenmesi gerekmektedir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook'ta Takip Etmek İster misiniz?