2018 Yılı Birim Fiyatları Yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Birim Fiyatları yayınlandı.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yapım işlerinde yaklaşık maliyetlerin hesabında kullanılan birim fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlandı.

2018 Yılında Yeni Eklenen Pozlar, 2018 Yılında Çıkarılan Pozlar ve 2018 Yılında Tanımı Değiştirilen Pozlar Listesine buradan ulaşabilirsiniz.
2018-yilinda-yeni-giren-degisen-ve-kaldirilan-pozlar-yuksek-fen-kurulu.pdf
 

Tüm idarelerin fiyatlarına temel teşkil eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları bu fiyatların yayınlanmasından sonra yayınlanmaya başlayacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu tarafından belirlenen ve açıklanan fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile yürürlüğe girmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Birim Fiyatlarına ilgili yazılımlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının https://birimfiyat.csb.gov.tr/  adresinden ulaşılabilir.

 Birim Fiyat Hazırlayan İdareler

Birim fiyat yayınlayan kurum ve kuruluşlar  birim fiyatlarını her yıl yenilenmekte, güncelliğini kaybetmiş pozlar kaldırılırken yeni pozlar eklenmektedir.

Ülkemizde yapım işlerine yönelik rayiç, birim fiyat, analiz ve tarif hazırlama ile bunları yayınlama yetkisi yasal olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına verilmiştir. İnşaat sektöründeki işlerin nitelik ve nicelik olarak çok fazla olması, yapılan işe göre yapım kriterlerinin değişiklik göstermesi vb. kaynaklı birim fiyat yayınlama yetkisi farklı kurum ve kuruluşlara da verilmiştir.

Birim fiyat yayınlama yetkisi olan kurum ve kuruluşlar;

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
 2. Karayolları Genel Müdürlüğü
 3. İller Bankası Genel Müdürlüğü
 4. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
 5. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 6. Vakıflar Genel Müdürlüğü
 7. Milli Savunma Bakanlığı
 8. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 9. Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 10. TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
 11. İSKİ Genel Müdürlüğü

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK 2018 BİRİM FİYATLARI
Sıra NoPoz Noİmalatın CinsiBirim2018 Birim Fiyatı
114.000EL İLE YAPILAN SERBEST KAZILAR0.00
214.001El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)m?22.75
314.002El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)m?29.58
414.003El ile yumuşak küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m3 e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminler)m?36.98
514.004El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)m?42.66
614.005El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminlem?35.03
714.006El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benm?42.35
814.007El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)m?51.34
914.008El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)m?57.08
1014.009El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)m?78.18
1114.010El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)m?118.11
1214.011El ile batak ve balçığın kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler)m?68.25
1314.012EL İLE YAPILAN DERİN KAZILAR0.00
1414.012/1El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)m?42.66
1514.012/2El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)m?46.93
1614.013/1El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,m?61.43
1714.013/2El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,40m?67.56
1814.014/1El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre,m?76.63
1914.014/2El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, bm?84.29
2014.015/1El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m3 den büyük aynım?81.96
2114.015/2El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m3 den büyük aynı cm?90.16
2214.016/1El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m3m?103.06
2314.016/2El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m3 dem?113.38
2414.017/1El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)m?145.26
2514.017/2El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)m?159.79
2614.018Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılmasım?12.20
2714.019Dolgu altının sürülmesiBnm?47.81
2814.020/1El ile her derinlikte geniş derin batak ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler)m?102.95
2914.020/2El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler)m?113.25
3014.020ZZKAZI ALANINDAKI FUNDALIK-AGA?LARIN KESILMESI, S?K?LMESI VE TEMIZLENMESI0.00
3114.021Kazı alanı içine rastlayan fundaların gerekli el aletleri kullanarak kesilmesi ve temizlenmesiYzm?284.38
3214.021/1Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılmasıYzm?35.90
3314.022/0Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi0.00
3414.022/1El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç içinAdet5.69
3514.022/2El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 11-20 cm (20cm dahil) beher ağaç içinAdet11.38
3614.022/3El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 21-30 cm (30 cm dahil) beher ağaç içinAdet22.75
3714.022/4El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 31-40 cm (40 cm dahil) beher ağaç içinAdet34.13
3814.022/5El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 41-50 cm (50 cm dahil) beher ağaç içinAdet45.50
3914.022/6El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 51-60 cm (60 cm dahil) beher ağaç içinAdet68.25
4014.022/7El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 61-70 cm (70 cm dahil) beher ağaç içinAdet102.38
4114.022/8El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 71-80 cm (80 cm dahil) beher ağaç içinAdet136.50
4214.022/9El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç içinAdet227.50
4314.022ZZİKSA İŞLERİ0.00
4414.023İKSA İŞLERİ0.00
4514.023/1Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılmasım?58.31
4614.023/2Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılmasım?40.83
4714.023/3Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılmasım?29.16
4814.040/1Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zammı (iksasız kazılarda) F=5,688 x H - 11,376 (%25 müteahhit karı ve genel giderler dahil)m?0.00
4914.040/2Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zammı (karşılıklı, aralıklı, sık kaplamalı ve tam kaplamalı iksalı) F=11,375 x H - 22,75 (%25 müteahhit karı ve genel giderler dahil)m?0.00
5018.138/A 0ALÇI LEVHALAR İLE BÖLME DUVAR0.00
5118.138/A 1Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?61.98
5218.138/A 2Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?71.66
5318.138/A 3Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı)(12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?73.98
5418.138/A 4Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı)(12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?85.46
5518.138/A 5Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ilem?75.56
5618.138/A 6Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ilem?85.29
5718.138/A 7Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ilem?90.26
5818.138/A 8Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ilem?101.80
5918.138/A 9Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat, diğer yüzünde(12,5mm) tek kat alçı duvar levhası)m?70.15
6018.138/A10Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat, diğer yüzünde (12,5mm) tek kat alçı duvar levhası)m?79.84
6118.138/A11Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat, diğer yüzünde (12,5mm) tek kat alçı duvar levhası)m?82.14
6218.138/A12Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat, diğer yüzünde (12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)m?93.65
6318.138/A13Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat, diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?83.73
6418.138/A14Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat, diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?93.46
6518.138/A15Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat, diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?98.43
6618.138/A16Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat, diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?111.34
6718.138/A17Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?93.18
6818.138/A18Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?117.73
6918.138/B 1Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?65.91
7018.138/B 2Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı)(12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?75.60
7118.138/B 3Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?77.91
7218.138/B 4Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?89.40
7318.138/B 5Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (12,5mm+12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?83.44
7418.138/B 6Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (12,5mm+12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?93.16
7518.138/B 7Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (12,5mm+12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?98.14
7618.138/B 8Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (12,5mm+12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?109.68
7718.138/B 9Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?76.05
7818.138/B10Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?85.74
7918.138/B11Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?88.05
8018.138/B12Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?99.55
8118.138/B13Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?93.58
8218.138/B14Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?103.30
8318.138/B15Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?108.28
8418.138/B16Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat duvar levhası ile)m?121.18
8518.138/B17Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı (Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?101.05
8618.138/B18Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (çift profil-60cm aks aralığı (Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?125.60
8718.138/C 1Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat Alçı duvar yapılması)m?66.18
8818.138/C 2Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat Alçı duvar yapılması)m?75.86
8918.138/C 3Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?78.18
9018.138/C 4Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat Alçı duvar yapılması)m?89.66
9118.138/C 5Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?83.96
9218.138/C 6Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?93.69
9318.138/C 7Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?98.66
9418.138/C 8Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?110.20
9518.138/C 9Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm)çift kat diğer yüzünde (12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)m?76.45
9618.138/C10Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm)çift kat diğer yüzünde (12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)m?86.14
9718.138/C11Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (çift profil-60cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?88.44
9818.138/C12Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?99.95
9918.138/C13Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ilem?94.23
10018.138/C14Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?103.96
10118.138/C15Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?108.93
10218.138/C16Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?121.84
10318.138/C17Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?101.58
10418.138/C18Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?126.13
10518.138/D 1Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?69.33
10618.138/D 2Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?79.01
10718.138/D 3Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?81.33
10818.138/D 4Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?92.81
10918.138/D 5Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?90.26
11018.138/D 6Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?99.99
11118.138/D 7Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?104.96
11218.138/D 8Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?116.50
11318.138/D 9Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat,diğer yüzeyinde(12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)m?81.18
11418.138/D10Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat,diğer yüzeyinde(12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)m?90.86
11518.138/D11Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat,diğer yüzeyinde(12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)m?93.16
11618.138/D12Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat,diğer yüzeyinde(12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)m?104.68
11718.138/D13Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhasm?102.10
11818.138/D14Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhasm?111.84
11918.138/D15Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levham?116.80
12018.138/D16Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levham?129.71
12118.138/D17Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?107.88
12218.138/D18Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)m?132.43
12318.139/A0ALÇI LEVHALAR İLE GİYDİRME DUVAR0.00
12418.139/A1Alçı duvar levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?39.15
12518.139/A2Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?35.54
12618.139/A3Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?45.05
12718.139/A4Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?42.33
12818.139/A5Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?51.84
12918.139/B1Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?41.11
13018.139/B2Suya dayanklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?37.50
13118.139/B3Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?48.99
13218.139/B4Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?44.29
13318.139/B5Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?55.78
13418.139/C1Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?41.25
13518.139/C2Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?37.64
13618.139/C3Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?49.25
13718.139/C4Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?44.43
13818.139/C5Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?56.04
13918.139/D1Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?42.83
14018.139/D2Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?39.21
14118.139/D3Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?52.40
14218.139/D4Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?46.00
14318.139/D5Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)m?59.19
14418.140/A0ALÇI LEVHALAR İLE ASMA TAVAN0.00
14518.140/A1Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?59.84
14618.140/A2Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?56.51
14718.140/B1Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?61.81
14818.140/B2Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?58.49
14918.140/C1Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?61.94
15018.140/C2Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?58.61
15118.140/D1Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?63.51
15218.140/D2Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)m?60.19
15318.231/ZZÇINKO, BAKIR, ALÜMINYUM VE SAC ÇATI ÖRTÜSÜ İŞLERİ0.00
15418.232Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta 10 nolu çinkodan çatı örtüsü yapılmasım?131.55
15518.233Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta bakır levhadan çatı örtüsü yapılmasım?275.39
15618.233/1Ahşap çatı üzerine 0,70 mm kalınlıkta düz alüminyum levha (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılmasım?106.40
15718.233/5AMevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması.m?61.79
15818.233/5BMevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 1050A, Al 99,5) ile çatı örtüsü yapılması.m?60.13
15918.233/7Mevcut betonarme, ön yapımlı hazır beton plak veya kaplama tahtalı ahşap çatı döşemesi üzerine 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılmasım?73.58
16018.233/AAhşap çatı üzerine 0,66 mm bakır levhadan çatı örtüsü yapılmasım?343.73
16118.234Ahsap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması.m?72.53
16218.241Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.m?38.63
16318.246ZZÇATI ÖRTÜSÜ İŞLERİ0.00
16418.247Ahşap çatı üzerine elyaf takviyeli çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılmasım?35.83
16518.247/1AAhşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R?1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof)m?33.28
16618.252Betonarme veya techizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile ) Beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.m?40.25
16718.253Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine elyaflı çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılmasım?39.36
16818.253/1ABetonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R?1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof)m?38.70
16918.253/3AÇelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R? 1400N/M2)(Yangın Sınıfı Broof)m?37.25
17018.254Betonarme çatı üzerine kurşun levha ile çatı örtüsü yapılması.kg14.93
17118.256Techizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması.m?48.30
17218.257Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.m?36.25
17318.258Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine elyaflı çimentolu oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılmasım?35.36
17422.000TIP AHŞAP DOLAPLAR0.00
17522.080Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi (2,50x1,80)=4,50m2m?259.05
17622.081Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi. (1,68x0,85)=1,43m2m?483.44
17722.082Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m2m?378.59
17823.243METAL VE PVC ASMA TAVAN0.00
17923.243/ 160x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?68.65
18023.243/ 260x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?70.49
18123.243/ 360x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?76.73
18223.243/ 430x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?93.69
18323.243/ 530x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?95.00
18423.243/ 630x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?96.31
18523.243/ 760x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?65.58
18623.243/ 860x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?67.54
18723.243/ 960x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?68.85
18823.243/1060x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?69.28
18923.243/1160x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?71.18
19023.243/1260x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?75.71
19123.243/1330x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?94.38
19223.243/13A30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 SERISI) sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?95.69
19323.243/1430x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?94.38
19423.243/14A30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?97.00
19523.243/1530X30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?98.31
19623.243/15A30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?98.31
19723.243/1660x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?62.19
19823.243/1760x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?64.88
19923.243/1860x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılmasım?69.41
20023.243/1960x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?77.51
20123.243/2060x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?82.04
20223.243/2160x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?87.69
20323.243/2230x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?91.63
20423.243/22A30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?98.19
20523.243/2330x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?92.94
20623.243/23A30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?99.50
20723.243/2430x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?94.25
20823.243/2560x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?67.41
20923.243/2660x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?68.73
21023.243/2760x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvaniz sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılmasım?72.66
21123.243/3485 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 15 mm derz çıtalı asma tavan yapılmasım?71.18
21223.243/3585 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılmasım?78.83
21323.243/36100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılmasım?66.24
21423.243/37100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılmasım?73.64
21523.243/3860 x 60 cm ebatlarında sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılmasım?48.25
21623.243/4A30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?96.31
21723.243/5A30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?96.31
21823.243/6A30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılmasım?97.63
21923.243/ZZRÖGAR KAPAĞI VE IZGARA0.00
22023.255Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması ve yerine konulmasıkg5.51
22123.256Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm)Adet361.48
22223.256/01Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm)Adet336.48
22323.256/02Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm)Adet311.48
22424.000TENEKECİLİK İŞLERİ0.00
22524.00112 no'lu çinko levhadan 150 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.m62.90
22624.00212 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.m55.04
22724.00312 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.m49.81
22824.00410 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.m44.14
22924.00510 no'lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.m41.08
23024.00612 no'lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.m45.93
23124.00710 no'lu çinko levhadan 75 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.m39.05
23224.00810 no'lu çinko levhadan 70 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.m36.23
23324.01014 no'lu çinko levhadan 240 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m127.31
23424.01112 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m100.30
23524.01212 no'lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m91.53
23624.01312 no'lu çinko levhadan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m82.73
23724.01412 no'lu çinko levhadan 110 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m77.78
23824.01512 no'lu çinko levhadan 90 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.m71.21
23924.01614 no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulmasım82.93
24024.01714 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine konulmasım156.48
24124.01812 no.lu çinko levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine konulmasıAdet150.01
24224.01914 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine konulmasım171.49
24324.02012 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulmasım61.05
24424.02112 No.lu çinko levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve yerine konulmasım?118.13
24524.02312 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulmasım55.11
24624.02512 no.lu çinko levhadan baca temizleme kutusu yapılması ve yerine konulmasıAdet32.74
24724.02612 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulmasıAdet23.21
24824.0510.50 mm bakır levhadan 125 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespitim98.31
24924.0520,50 mm bakır levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti (yuvarlak veya köşeli kesitte)m152.40
25024.0530,50 mm bakır levhadan çatı deresi yapılması ve yerine tesbitim159.06
25124.0540,50 mm bakır levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması ve yerine tespitim274.76
25224.0550,50 mm bakır levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine tespitiAdet232.34
25324.0560,50 mm bakır levhadan atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması ve yerine konulmasım289.95
25424.0570,50 mm bakır levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri yapılması ve yerine konulması.m111.16
25524.0580,50 mm bakır levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve yerine konulmasım?231.83
25624.0590,50 mm bakır levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulmasım97.78
25724.060Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbitim12.01
25824.061Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbitim17.38
25924.062Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbitim19.94
26024.063Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbitim22.13
26124.064Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbitim27.79
26227.500SIVALAR0.00
26327.525/1ABeton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılmasım?40.75
26427.525/2Saten alçı ve perlitli alçı sıva harçlarının karışımı ile 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli sıva alçısı ve benzeri yerlerde)m?28.49
26527.525/A2Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)m?21.49
26627.528/1AAlçı astar (perdah) yapılması (Tamirat işlerinde)m?4.51
26727.528/2Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılmasım?11.08
26827.528/3İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılmasım?8.86
26927.530/1Hazır makine sıvası ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılmasım?17.69
27027.530/2Hazır makine sıvası ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla ve benzeri yüzeylere)m?20.34
27130.000BETON ELEMANLAR0.00
27230.10012 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması.m?114.51
27330.10116 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması.m?125.99
274A.00DOĞRAMA MADENİ AKSAMI0.00
275A01Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip)Adet13.25
276A02Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Dar Tip)Adet13.25
277A03Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)Adet21.25
278A04Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)Adet35.00
279A05Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)Adet35.00
280A06Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Dar tip)Adet35.00
281A07Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılmasıAdet38.75
282A08Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)Adet13.75
283A09Lastik başlı tamponun yerine takılmasıAdet2.38
284A10Menteşenin yerine takılmasıAdet2.25
285A11Yaylı menteşenin yerine takılmasıAdet21.88
286A12Sürgünün yerine takılması (Düşey tespit takımı)Adet2.88
287A13Stopun yerine takılması (Nikelajlı)Adet10.75
288B01İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı)Adet15.00
289B02Vasistas takımının yerine takılması (Basit Makas)Adet5.00
290B03Vasistas takımının yerine takılması (Çelik makas, kromaj kol tutanak)Adet12.50
291B04Mandalın yerine takılması (İspanyolet kolu ve damak) Sarı pirinç montevet vidasıAdet7.50
292B05Sürgünün yerine takılmasıAdet2.50
293B06Lastik başlı tamponun yerine takılmasıAdet2.75
294B07Yaylı tespit mandalının yerine takılmasıAdet3.50
295B08Kontrpua takımının yerine takılması (Pik, tel, sarıdan makara, örme, tel yuvaları ile komple)kg3.50
296B09Sürme kanat tutamağının yerine takılmasıAdet10.63
297B10Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 80 cm.lik) (2 kavramalı) (Ahşap için)Adet10.63
298B11Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 100 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)Adet12.50
299B12Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 120 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)Adet15.00
300B13Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 140 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)Adet15.00
301B14Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 160 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)Adet16.25
302B15Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 180 cm.lik) (4 kavramalı) (Ahşap için)Adet17.50
303B16Menteşenin yerine takılmasıAdet2.75
304B17Boy menteşenin yerine takılmasım4.25
305B18Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılmasıAdet10.63
306C01İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalıAdet37.50
307C02İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalıAdet46.25
308C03İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'den büyük, 4 kavramalıAdet46.25
309C04Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil)Adet37.50
310SNBF.00İSTANBUL NAKLİYELERİ0.00
311SNBF.01Sönmemiş kireç nakliyesi (İstanbul içindir)Ton0.00
312SNBF.02Marsilya tipi kiremit nakliyesi (Eskişehir) (İstanbul içindir)BinA0.00
313SNBF.02/APerlitli kremit nakliyesi (İstanbul içindir)BinA0.00
314SNBF.03Normal, pres, delikli tuğla nakli (19x9x5 cm) (İstanbul içindir)BinA0.00
315SNBF.04Delikli blok tuğla nakliyesi (İstanbul) (İstanbul içindir)Ton0.00
316SNBF.05Delikli blok tuğla nakliyesi (Tekirdağ) (İstanbul içindir)Ton0.00
317SNBF.06Delikli blok tuğla nakliyesi (Keşan) (İstanbul içindir)Ton0.00
318SNBF.07Düşey delikli izotuğla nakliyesi (Bartın) (İstanbul içindir)m?0.00
319SNBF.08Düşey delikli izotuğla nakliyesi (Tekirdağ) (İstanbul içindir)m?0.00
320SNBF.09Hafif agrega nakliyesi (İstanbul içindir)m?0.00
321SNBF.10Moloz taş nakliyesi (İstanbul içindir)m?0.00
322SNBF.11Parke, kaba yonu taşı (ocaktan) nakliyesi (İstanbul içindir)m?0.00
323SNBF.12İnce yonu taşı (ocaktan) nakliyesi (İstanbul içindir)m?0.00
324SNBF.13Kesme taş (ocaktan) nakliyesi (İstanbul içindir)m?0.00
325SNBF.14Kırma taş (ocaktan) nakliyesi (İstanbul içindir)m?0.00
326SNBF.15Kum-çakıl nakliyesi (Kum-çakıl bedeli hariç) (İstanbul içindir)m?0.00
327SNBF.16/AGaz beton nakliyesi (Anadolu yakasında) (İstanbul içindir)m?0.00
328SNBF.16/BGaz beton nakliyesi (Rumeli yakasında) (İstanbul içindir)m?0.00
329SNBF.17Sert PVC boru nakliyesi (İstanbul içindir)Ton0.00
330SNBF.18Mermer pirinci ve tozu nakliyesi (Orhangazi) (İstanbul içindir)m?0.00
331SNBF.19Asbestli boru nakliyesi (İstanbul içindir)Ton0.00
332SNBF.20/AHer çeşit betonarme ve profil demir nakliyesi (Anadolu yakasında) (İstanbul içindir)Ton0.00
333SNBF.20/BHer çeşit betonarme ve profil demir nakliyesi (Rumeli yakasında) (İstanbul içindir)Ton0.00
334SNBF.21/AHer çeşit nervürlü çelik nakliyesi (İzmir) (Anadolu yakasında) (İstanbul içindir)Ton0.00
335SNBF.21/BHer çeşit nervürlü çelik nakliyesi (İzmir) (Rumeli yakasında) (İstanbul içindir)Ton0.00
336SNBF.22/AHer çeşit nervürlü çelik nakliyesi (İskenderun) (Anadolu yakasında) (İstanbul içindir)Ton0.00
337SNBF.22/BHer çeşit nervürlü çelik nakliyesi (İskenderun) (Rumeli yakasında) (İstanbul içindir)Ton0.00
338SNBF.23/AHer çeşit sac nakliyesi (Ereğli) (Anadolu yakasında) (İstanbul içindir)Ton0.00
339SNBF.23/BHer çeşit sac nakliyesi (Ereğli) (Rumeli yakasında) (İstanbul içindir)Ton0.00
340SNBF.24Hasır çelik nakliyesi (İstanbul içindir)Ton0.00
341SNBF.25Çimento nakliyesi (Portland) (İstanbul içindir)Ton0.00
342SNBF.26Beyaz (Portland) çimento nakliyesi (Pınarhisar) (İstanbul içindir)Ton0.00
343SNBF.27Şantiye sınırları dışına kamyonla kazı malzemesi nakli (İstanbul içindir)Ton0.00
344SNBF.28Şantiye sınırları içerisinde kamyonla kazı malzemesi ve moloz (inşaat artığı) nakli (İstanbul içindir)Ton0.00
345SNBF.29Hazır Beton Nakli (İstanbul içindir)m?0.00
346Y.09.000MALZEMENİN YÜKLEME, BOŞALTMA VE İSTİFİ (taşımalar hariç) :0.00
347Y.09.001/11 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)Ton11.38
348Y.09.003/11 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresim?2.44
349Y.09.005/11 m3 her nevi taşın taşıtlara yükleme boşaltma ve figüresim?2.68
350Y.09.012/11 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)Ton10.66
351Y.09.014/11 ton çelik borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifiTon21.33
352Y.09.016/11 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifiTon31.99
353Y.09.017/1Normal, cephe, modüler dolu veya delikli tuğlalar ve oluklu kiremidin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifiBinA13.18
354Y.09.021/1Her cins hafif gazbeton malzemesi, genleştirilmiş perlit agregası ve bu agrega ile yapılmış (tuğla, pano, hazır kuru harç ve benzeri) malzemenin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifim?3.76
355Y.15.000BİNA İNŞAATLARINDAKİ MAKİNALI KAZILAR:0.00
356Y.15.001/1AMakine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)m?4.01
357Y.15.001/2BMakine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı)m?4.63
358Y.15.006/1AMakine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)m?5.35
359Y.15.006/2BMakine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı)m?6.80
360Y.15.008/1AMakine ile batak ve balçık kazılması (serbest kazı)m?7.90
361Y.15.008/2BMakine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılması (Derin kazı)m?10.80
362Y.15.010/1AMakine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)m?12.19
363Y.15.010/2AMakine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)m?9.06
364Y.15.010/3BMakine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı)m?17.25
365Y.15.010/4BMakine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı)m?11.29
366Y.15.014/1AMakine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması (Serbest kazı)m?15.96
367Y.15.014/2BMakine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı)m?20.86
368Y.15.014/4AMakine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (Serbest kazı)m?20.75
369Y.15.014/5BMakine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı)m?26.95
370Y.15.018/1AMakine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması (Serbest kazı)m?20.80
371Y.15.018/2BMakine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (Derin kazı)m?26.96
372Y.15.018/4AMakine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (Serbest kazı)m?28.06
373Y.15.018/5BMakine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (Derin kazı)m?33.74
374Y.15.140/00DOLGU İŞLERİ0.00
375Y.15.140/01Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım?30.03
376Y.15.140/02Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım?30.03
377Y.15.140/03Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım?16.73
378Y.15.140/04Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım?16.73
379Y.15.140/05Kum temin edilerek, drenaj yapılmasım?45.63
380Y.15.140/06Çakıl temin edilerek, drenaj yapılmasım?45.63
381Y.15.140/0732mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım?56.53
382Y.15.140/0832mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım?43.23
383Y.15.140/0963 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım?52.78
384Y.15.140/1063mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım?39.48
385Y.15.140/15Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapılmasım?8.08
386Y.16.000HAZIR BETONLAR:0.00
387Y.16.050/11Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?158.40
388Y.16.050/12Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?168.40
389Y.16.050/13Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?174.65
390Y.16.050/14Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?179.65
391Y.16.050/15Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?185.90
392Y.16.050/16Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?192.15
393Y.16.050/17Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?203.40
394Y.16.050/18Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?214.65
395Y.16.050/19Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?219.65
396Y.16.050/20Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?224.65
397Y.16.050/21Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?220.90
398Y.16.050/22Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?227.15
399Y.16.050/23Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?240.90
400Y.16.050/24Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?253.40
401Y.16.050/25Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?265.90
402Y.16.050/26Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?284.65
403Y.16.050/27Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?303.40
404Y.16.050/28Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?328.40
405Y.16.050/29Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?347.15
406Y.16.050/30Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)m?365.90
407Y.16.060/00FORE KAZIK İŞLERİ (foraj ve beton bedeli dâhil, demir bedeli hariç) C 20/25 basınç dayanımlı hazır beton ile0.00
408Y.16.060/02Ø 30 cm çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılmasım93.21
409Y.16.060/03Ø 45 cm çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılmasım120.30
410Y.16.060/04Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m200.54
411Y.16.060/05Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m217.28
412Y.16.060/06Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m261.43
413Y.16.060/07Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m289.33
414Y.16.060/08Ø 100 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m394.73
415Y.16.060/09Ø 100 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m445.26
416Y.16.060/10Ø 120 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m542.55
417Y.16.060/11Ø 120 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m614.75
418Y.16.060/12Ø 165 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m893.78
419Y.16.060/13Ø 165 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m1038.18
420Y.16.061/00C 25/30 basınç dayanımlı hazır beton ile0.00
421Y.16.061/02Ø 30 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılmasım93.71
422Y.16.061/03Ø 45 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılmasım121.36
423Y.16.061/04Ø 65 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m202.79
424Y.16.061/05Ø 65 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m219.53
425Y.16.061/06Ø 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m264.86
426Y.16.061/07Ø 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m292.76
427Y.16.061/08Ø 100 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m400.10
428Y.16.061/09Ø 100 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m450.64
429Y.16.061/10Ø 120 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m550.30
430Y.16.061/11Ø 120 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m622.50
431Y.16.061/12Ø 165 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m908.46
432Y.16.061/13Ø 165 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m1052.86
433Y.16.062/00C 30/37 basınç dayanımlı hazır beton ile0.00
434Y.16.062/02Ø 30 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılmasım94.21
435Y.16.062/03Ø 45 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılmasım122.43
436Y.16.062/04Ø 65 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m205.04
437Y.16.062/05Ø 65 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m221.78
438Y.16.062/06Ø 80 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m268.30
439Y.16.062/07Ø 80 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m296.20
440Y.16.062/08Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m405.48
441Y.16.062/09Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m456.01
442Y.16.062/10Ø 120 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m558.05
443Y.16.062/11Ø 120 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m630.25
444Y.16.062/12Ø 165 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)m923.15
445Y.16.062/13Ø 165 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil )m1067.55
446Y.16.072/00JET GROUT İŞLERİ0.00
447Y.16.072/02Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet1 yöntemi ile) (delgi dahil)m72.33
448Y.16.072/03Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet1 yöntemi ile) (delgi dahil)m83.73
449Y.16.072/04Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)m85.74
450Y.16.072/05Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)m98.93
451Y.16.072/06Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)m118.19
452Y.17.000TAŞ İŞLERİ:0.00
453Y.17.001Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılmasım?76.88
454Y.17.002/AOcak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılmasım?123.01
455Y.17.031/AOcaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılmasım?180.63
456Y.17.136Ocak taşı ile blokaj yapılmasım?71.81
457Y.17.301/00PANEL ÇİT İŞLERİ0.00
458Y.17.301/011,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)m39.88
459Y.17.301/021,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)m47.10
460Y.17.301/031,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)m53.55
461Y.18.000TUĞLA İŞLERİ Yatay delikli tugla duvar yapılması (LD birim)0.00
462Y.18.001/C00TUĞLA İŞLERİ Yatay delikli tugla duvar yapılması (LD birim)0.00
463Y.18.001/C1185 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılmasım?32.96
464Y.18.001/C12100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılmasım?33.98
465Y.18.001/C13120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılmasım?35.63
466Y.18.001/C14135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılmasım?37.08
467Y.18.001/C15190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılmasım?42.98
468Y.18.001/C16200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılmasım?45.23
469Y.18.001/C17240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılmasım?50.48
470Y.18.001/C18250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılmasım?51.86
471Y.18.001/F00TUĞLA İŞLERİ Düsey delikli tugla duvar yapılması (LD birim) (W Sınıfı - 700 kg/m³)0.00
472Y.18.001/F11115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m?38.88
473Y.18.001/F12145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m?43.60
474Y.18.001/F13175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m?48.54
475Y.18.001/F14190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m?50.59
476Y.18.001/F15240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m?58.61
477Y.18.001/F16250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m?60.18
478Y.18.001/F17300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m?68.01
479Y.18.001/K00TUĞLA İŞLERİ Düsey delikli tugla duvar yapılması (LD birim) (AB Sınıfı - 650 kg/m³)0.00
480Y.18.001/K11190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m3)m?47.98
481Y.18.001/K12240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m3)m?53.84
482Y.18.001/K13290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m3)m?61.99
483Y.18.001/K14390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m3)m?74.98
484Y.18.001/N00TUĞLA İŞLERİ Düsey delikli dıs cephe tuglası ile duvar yapılması (HD birim)0.00
485Y.18.001/N1190 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılmasım?96.19
486Y.18.001/N12102 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (215 x 102 x 65 mm) ile duvar yapılmasım?123.29
487Y.18.001/N13190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılmasım?53.68
488Y.18.001/N14290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılmasım?69.38
489Y.18.001/P00TUĞLA İŞLERİ Harman tuğlası ile duvar yapılması0.00
490Y.18.001/P1190 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılmasım?58.41
491Y.18.001/P1290 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılmasım?58.41
492Y.18.001/R00TUĞLA İŞLERİ Asmolen döseme dolgu tuglası ile asmolen döseme yapılması0.00
493Y.18.001/R01200 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (200 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılmasım?37.99
494Y.18.001/R02225 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (225 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılmasım?42.36
495Y.18.001/R03250 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (250 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılmasım?46.58
496Y.18.001/R04275 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (275 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılmasım?50.79
497Y.18.001/R05300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılmasım?55.00
498Y.18.001/R06325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılmasım?59.20
499Y.18.001/R07350 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (350 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılmasım?63.41
500Y.18.100GAZBETON İŞLERİ Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)0.00
501Y.18.110/01C017,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?31.06
502Y.18.110/01C028,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?33.33
503Y.18.110/01C039 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?34.58
504Y.18.110/01C0410 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?36.84
505Y.18.110/01C0512,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?42.36
506Y.18.110/01C0613,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?44.61
507Y.18.110/01C0715 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?47.86
508Y.18.110/01C0817,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?53.39
509Y.18.110/01C0919 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?56.90
510Y.18.110/01C1020 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?59.44
511Y.18.110/01C1122,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?64.95
512Y.18.110/01C1225 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?70.46
513Y.18.110/01C1330 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?81.76
514Y.18.110/01C1435 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?93.05
515Y.18.110/01D00GAZBETON İŞLERİ Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)0.00
516Y.18.110/01D017,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?32.89
517Y.18.110/01D028,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?35.20
518Y.18.110/01D039 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?36.50
519Y.18.110/01D0410 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?38.83
520Y.18.110/01D0512,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?44.50
521Y.18.110/01D0613,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?46.83
522Y.18.110/01D0715 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?50.18
523Y.18.110/01D0817,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?55.85
524Y.18.110/01D0919 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?59.48
525Y.18.110/01D1020 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?62.06
526Y.18.110/01D1122,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?67.74
527Y.18.110/01D1225 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?73.41
528Y.18.110/01D1330 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?85.04
529Y.18.110/01D1435 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?96.65
530Y.18.110/01E00GAZBETON İŞLERİ Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)0.00
531Y.18.110/01E017,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?35.19
532Y.18.110/01E028,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?37.64
533Y.18.110/01E039 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?39.00
534Y.18.110/01E0410 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?41.46
535Y.18.110/01E0512,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?47.45
536Y.18.110/01E0613,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?49.90
537Y.18.110/01E0715 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?53.45
538Y.18.110/01E0817,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?59.45
539Y.18.110/01E0919 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?63.26
540Y.18.110/01E1020 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?65.99
541Y.18.110/01E1122,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?71.98
542Y.18.110/01E1225 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?77.98
543Y.18.110/01E1330 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?90.24
544Y.18.110/01E1435 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?102.50
545Y.18.110/02C00GAZBETON İŞLERİ Gazbeton asmolen blokları ile asmolen döseme yapılması (G2 sınıfı) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)0.00
546Y.18.110/02C0115 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?42.86
547Y.18.110/02C0217,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?49.38
548Y.18.110/02C0320 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?55.88
549Y.18.110/02C0422,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?62.39
550Y.18.110/02C0525 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?68.89
551Y.18.110/02C0627,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?75.40
552Y.18.110/02C0730 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?81.90
553Y.18.110/03D00GAZBETON İŞLERİ Teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)0.00
554Y.18.110/03D017,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?48.38
555Y.18.110/03D028,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?53.94
556Y.18.110/03D039 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?56.91
557Y.18.110/03D0410 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?62.46
558Y.18.110/03D0512,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?76.16
559Y.18.110/03D0613,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?81.73
560Y.18.110/03D0715 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?90.25
561Y.18.110/03D0817,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?103.96
562Y.18.110/03D0919 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?112.49
563Y.18.110/03D1020 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?118.43
564Y.18.110/03D1122,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?132.13
565Y.18.110/03D1225 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?145.84
566Y.18.110/03D1330 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?173.63
567Y.18.110/03D1435 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?201.41
568Y.18.110/03E00GAZBETON İŞLERİ Teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (G4 Sınıfı) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)0.00
569Y.18.110/03E017,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?52.23
570Y.18.110/03E028,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?58.04
571Y.18.110/03E039 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?61.14
572Y.18.110/03E0410 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?66.95
573Y.18.110/03E0512,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?81.30
574Y.18.110/03E0613,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?87.11
575Y.18.110/03E0715 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?96.03
576Y.18.110/03E0817,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?110.38
577Y.18.110/03E0919 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?119.29
578Y.18.110/03E1020 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?125.49
579Y.18.110/03E1122,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?139.84
580Y.18.110/03E1225 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?154.19
581Y.18.110/03E1330 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?183.26
582Y.18.110/03E1435 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?212.34
583Y.18.110/04E00GAZBETON İŞLERİ Teçhizatlı gazbeton döseme elemanları ile vinç kullanılarak tasıyıcı döseme yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)0.00
584Y.18.110/04E1110 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?68.60
585Y.18.110/04E1212,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?82.39
586Y.18.110/04E1315 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?96.19
587Y.18.110/04E1417,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?109.98
588Y.18.110/04E1520 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?123.76
589Y.18.110/04E1622,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?137.56
590Y.18.110/04E1725 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?151.35
591Y.18.110/04E1827,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?165.15
592Y.18.110/05D00GAZBETON İŞLERİ Teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak tasıyıcı çatı yapılması (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)0.00
593Y.18.110/05D1110 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?60.05
594Y.18.110/05D1212,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?72.24
595Y.18.110/05D1315 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?84.43
596Y.18.110/05D1417,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?96.60
597Y.18.110/05D1520 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?108.79
598Y.18.110/05E1110 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?69.24
599Y.18.110/05E1212,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?83.20
600Y.18.110/05E1315 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?97.15
601Y.18.110/05E1417,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?111.11
602Y.18.110/05E1520 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?125.05
603Y.18.110/06D00GAZBETON İŞLERİ Teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (G3 sınıfı) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)0.00
604Y.18.110/06D0110 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?68.78
605Y.18.110/06D0212,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?81.74
606Y.18.110/06D0315 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?94.71
607Y.18.110/06D0417,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?107.69
608Y.18.110/06D0520 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?120.65
609Y.18.110/06D0622,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?133.63
610Y.18.110/06D0725 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?146.60
611Y.18.110/06D0827,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?159.56
612Y.18.110/06D0930 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)m?172.54
613Y.18.110/06E00GAZBETON İŞLERİ Teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)0.00
614Y.18.110/06E0110 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?78.24
615Y.18.110/06E0212,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?93.08
616Y.18.110/06E0315 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?107.90
617Y.18.110/06E0417,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?122.74
618Y.18.110/06E0520 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?137.55
619Y.18.110/06E0622,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?152.39
620Y.18.110/06E0725 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?167.21
621Y.18.110/06E0827,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?182.05
622Y.18.110/06E0930 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)m?196.88
623Y.18.110/07C00GAZBETON İŞLERİ Teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve dösemelerde ısı yalıtımı yapılması (G2 sınıfı) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)0.00
624Y.18.110/07C015 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?13.60
625Y.18.110/07C027,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?19.26
626Y.18.110/07C038,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?22.21
627Y.18.110/07C0410 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?26.06
628Y.18.110/07C0512,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?31.71
629Y.18.110/07C0615 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?37.36
630Y.18.110/07C0717,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?43.03
631Y.18.110/07C0820 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)m?48.68
632Y.18.110/19A015 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)m?63.58
633Y.18.110/19A026 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)m?66.73
634Y.18.110/19A037 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)m?69.88
635Y.18.110/19A048 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)m?73.03
636Y.18.110/19A059 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)m?76.18
637Y.18.110/19A0610 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)m?79.33
638Y.18.110/19B015 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)m?35.19
639Y.18.110/19B026 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)m?38.34
640Y.18.110/19B037 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)m?41.49
641Y.18.110/19B048 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)m?44.64
642Y.18.110/19B059 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)m?47.79
643Y.18.110/19B0610 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)m?50.94
644Y.18.110/20C00BİMSBETON İŞLERİ Tasıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)0.00
645Y.18.110/20C019 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)m?25.58
646Y.18.110/20C0210 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)m?26.85
647Y.18.110/20C0313,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)m?31.06
648Y.18.110/20C0415 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)m?32.85
649Y.18.110/20C0517,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)m?35.85
650Y.18.110/20C0619 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)m?37.85
651Y.18.110/20C0725 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)m?45.98
652Y.18.110/20C0830 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)m?51.74
653Y.18.110/21C00BİMSBETON İŞLERİ Tasıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min.900 kg/m³)0.00
654Y.18.110/21C0110 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)m?30.89
655Y.18.110/21C0215 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)m?37.54
656Y.18.110/21C0319 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)m?43.11
657Y.18.110/22C00BİMSBETON İŞLERİ Bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döseme yapılması (min. 400 kg/m³)0.00
658Y.18.110/22C0120 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)m?34.29
659Y.18.110/22C0222 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)m?37.33
660Y.18.110/22C0323 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)m?38.81
661Y.18.110/22C0425 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)m?41.91
662Y.18.110/22C0528 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)m?46.44
663Y.18.110/22C0630 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)m?49.55
664Y.18.110/22C0732 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)m?52.98
665Y.18.110/22C0835 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)m?57.11
666Y.18.110/23C00BİMSBETON İŞLERİ Teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması0.00
667Y.18.110/23C0110 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulmasım?48.53
668Y.18.110/23C0213,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulmasım?63.28
669Y.18.110/23C0315 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulmasım?69.74
670Y.18.110/23C0419 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulmasım?86.55
671Y.18.110/50YALITIM TABAKALI SANDVI? HAFIF KARGIR BIRIMLER0.00
672Y.18.110/5114 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm2 olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılmasım?83.01
673Y.18.110/5215 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm2 olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılmasım?51.85
674Y.18.110/5319 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm2 olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılmasım?55.94
675Y.18.110/5419.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm2 olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılmasım?94.89
676Y.18.110/5520 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 1 N/mm2 olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılmasım?57.88
677Y.18.111/00KIREÇ KUMTASI ILE DUVAR İŞLERİ0.00
678Y.18.111/01(37,5x11,5x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)m?31.30
679Y.18.111/02(37,5x19x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)m?42.18
680Y.18.111/03(37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)m?47.28
681Y.18.200KİREMİT ÇATI İŞLERİ0.00
682Y.18.201/A101Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem)m?100.28
683Y.18.201/A102Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem)m?95.29
684Y.18.201/A105Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)m?60.55
685Y.18.201/A106Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)m?57.66
686Y.18.201/B101Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)m50.43
687Y.18.201/B102Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)m48.20
688Y.18.202/A01Renksiz beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)m?58.39
689Y.18.202/A02Demir oksit boyalı beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)m?63.11
690Y.18.202/A03Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)m?67.96
691Y.18.202/A10Renksiz beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım55.03
692Y.18.202/A11Demir oksit boyalı beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım58.90
693Y.18.202/A12Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım62.98
694Y.18.202/B01Renksiz perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)m?56.81
695Y.18.202/B02Demir oksit boyalı perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)m?61.48
696Y.18.202/B03Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)m?66.33
697Y.18.202/B10Renksiz perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım53.79
698Y.18.202/B11Demir oksit boyalı perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım56.94
699Y.18.202/B12Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım60.94
700Y.18.202/C01Alüminyum ile güçlendirilmiş polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı duvar baca dibi bandı ile duvar, baca dibi vb. yerlerde su yalıtımı yapılması (Toplam 25-40 cm genişlikte)m52.31
701Y.18.202/C02Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanmasım18.90
702Y.18.202/C03PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min.50 cm genişlikte) ile çatı deresi yapılmasım42.55
703Y.18.210/100BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?97.85
704Y.18.210/102BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?140.35
705Y.18.210/103BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?144.85
706Y.18.210/200BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?105.35
707Y.18.210/202BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?150.85
708Y.18.210/203BMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?153.85
709Y.18.210/300CMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.70 mm kalınlıkta, altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?123.35
710Y.18.210/302CMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?102.35
711Y.18.210/303CMevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?109.85
712Y.18.210/400BMevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?125.84
713Y.18.210/402BMevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?166.11
714Y.18.210/403BMevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?169.11
715Y.18.210/404BMevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.50 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?172.11
716Y.18.210/420AMevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?179.61
717Y.18.210/430AMevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.m?182.61
718Y.18.245/000?ATI ?RT?LERI ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI0.00
719Y.18.245/001Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılmasım?13.99
720Y.18.245/002Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılmasım?15.50
721Y.18.245/003Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılmasım?12.20
722Y.18.245/004Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılmasım?18.13
723Y.18.245/005Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılmasım?19.78
724Y.18.245/006Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılmasım?19.36
725Y.18.245/007Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılmasım?21.84
726Y.18.245/008Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılmasım?17.65
727Y.18.245/009Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılmasım?19.16
728Y.18.245/010Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Mevcut ahşap kaplama üzerine)m?27.03
729Y.18.245/011Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Betonarme çatılarda)m?33.08
730Y.18.350/000DÖSEME, DUVAR VE CEPHELERDE DILATASYON İŞLERİ0.00
731Y.18.350/001120 mm genislikte, min. 1,3 mm et kalınlıgında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile duvar, tavan ve cephelerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte dilatasyonlar için)m25.06
732Y.18.350/002Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 13mm, kanat genisligi min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte dilatasyonlar içm32.91
733Y.18.350/003120 mm genislikte, min. 2,2 mm et kalınlıgında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile zeminlerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)m32.29
734Y.18.350/004Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 35 mm, kanat genisligi min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte dilatasyonlar için) (yaya yükm56.39
735Y.18.350/005Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul seritli fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 40 mm, kanat genisligi min. 45mm, fitilin yerlestirildigi mesnetler arası ilave elemam87.89
736Y.18.350/006Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 15 mm, kanat genisligi min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genislikte dilatasyonlar için) (yaya ym47.81
737Y.18.350/007Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul seritli fitilli, alüminyum et kalınlıgı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekligi min. 20 mm, kanat genisligi min. 45mm, fitilin yerlestirildigi mesnetler arası ilave elemanlm55.69
738Y.18.350/02030 cm genislikte, min. 1 mm kalınlıkta dilatasyon yalıtım bantları ile dilatasyonlarda su yalıtımı yapılması.m45.14
739Y.18.450/02Ø200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru döşenmesim45.06
740Y.18.450/03Ø300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru döşenmesim57.75
741Y.18.450/04Ø400 mm iç çaplı 45-55 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru döşenmesim76.13
742Y.18.450/10Ø1000 mm iç çaplı 110-115 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru döşenmesim362.25
743Y.18.460/21Ø 100 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesim3.81
744Y.18.460/22Ø 125 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesim6.06
745Y.18.460/23Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesim9.13
746Y.18.460/24Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesim12.56
747Y.18.461/000POLİMER BITÜMLÜ ÖRTÜLER İLE SU YALITIMI YAPILMASI0.00
748Y.18.461/0013 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?29.83
749Y.18.461/0023 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?30.98
750Y.18.461/0033 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?34.43
751Y.18.461/0043 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?31.40
752Y.18.461/0053 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?32.70
753Y.18.461/0063 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?37.01
754Y.18.461/0073 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?33.35
755Y.18.461/0083 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?34.71
756Y.18.461/0093 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?39.24
757Y.18.461/0103 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?31.76
758Y.18.461/0113 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?32.99
759Y.18.461/0123 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?36.36
760Y.18.461/0133 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı(-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?33.35
761Y.18.461/0143 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?34.71
762Y.18.461/0153 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılmasım?38.95
763Y.18.461/0214,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılmasım?20.75
764Y.18.461/0224,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılmasım?21.61
765Y.18.461/0234,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılmasım?24.06
766Y.18.461/0243 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılmasım?21.61
767Y.18.461/0253 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılmasım?25.79
768Y.18.461/0263 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılmasım?15.50
769Y.18.461/0273 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılmasım?17.09
770Y.18.461/0283 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılmasım?16.01
771Y.18.461/0293 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılmasım?17.74
772Y.18.461/0303 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılmasım?17.30
773Y.18.461/0313 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılmasım?19.89
774Y.18.461/040GEOTEKSTİL KEÇE SERILMESI0.00
775Y.18.461/041150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesim?2.84
776Y.18.461/042250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesim?3.45
777Y.18.461/045500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesim?5.18
778Y.18.461/051BİNA İNŞAATLARINDA JEOMEMBRANLAR İLE SU YALITIMI YAPILMASI0.00
779Y.18.461/051A1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?24.05
780Y.18.461/051B2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?29.18
781Y.18.461/052A1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?25.50
782Y.18.461/052B2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?31.20
783Y.18.461/053A1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?21.04
784Y.18.461/053B2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?25.16
785Y.18.461/054A1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?22.61
786Y.18.461/054B2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?27.34
787Y.18.461/055A1,5 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?21.04
788Y.18.461/055B2 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?25.16
789Y.18.461/057A1,5 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?41.38
790Y.18.461/057B2 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?52.66
791Y.18.461/059A1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?30.94
792Y.18.461/059B2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılmasım?38.36
793Y.18.462/000HDPE ve PP LEVHALAR İLE SU YALITIMI YAPILMASI0.00
794Y.18.462/0013 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılmasım?42.65
795Y.18.462/0024 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılmasım?53.94
796Y.18.462/0035 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılmasım?65.23
797Y.18.462/0113 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılmasım?40.85
798Y.18.462/0124 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılmasım?51.95
799Y.18.462/0135 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılmasım?62.98
800Y.18.462/021Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150?basınç dayanımı<200 KN/m2)m?6.34
801Y.18.462/022Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200?basınç dayanımı<250 KN/m2)m?7.20
802Y.18.462/023Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250?basınç dayanımı<350 KN/m2)m?8.51
803Y.18.462/031Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150?basınç dayanımı<200 KN/m2)m?7.61
804Y.18.462/032Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200?basınç dayanımı<250 KN/m2)m?8.46
805Y.18.462/033Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250?basınç dayanımı<350 KN/m2)m?9.78
806Y.19.055/000XPS ve EPS KÖPÜK MALZEMELER İLE ISI YALITIMI YAPILMASI0.00
807Y.19.055/0013 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?50.86
808Y.19.055/0024 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?54.18
809Y.19.055/0035 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?57.48
810Y.19.055/0046 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?60.79
811Y.19.055/0057 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?64.10
812Y.19.055/0068 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?67.40
813Y.19.055/0213 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?46.45
814Y.19.055/0224 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?48.29
815Y.19.055/0235 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?50.13
816Y.19.055/0246 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?51.96
817Y.19.055/0257 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?53.80
818Y.19.055/0268 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?55.64
819Y.19.055/0413 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?47.16
820Y.19.055/0424 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?49.24
821Y.19.055/0435 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?51.31
822Y.19.055/0446 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?53.39
823Y.19.055/0457 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?55.46
824Y.19.055/0468 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?57.54
825Y.19.055/050TAŞYÜNÜ VE CAMYÜNÜ MALZEMELER İLE ISI VE SES YALITIMI YAPILMASI0.00
826Y.19.055/0513 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?58.40
827Y.19.055/0524 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?61.89
828Y.19.055/0535 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?65.30
829Y.19.055/0546 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?68.78
830Y.19.055/0557 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?73.36
831Y.19.055/0568 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)m?75.73
832Y.19.056/0013 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılmasım?15.09
833Y.19.056/0024 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılmasım?18.63
834Y.19.056/0035 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılmasım?22.01
835Y.19.056/0113 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılmasım?14.69
836Y.19.056/0124 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılmasım?18.10
837Y.19.056/0135 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılmasım?21.35
838Y.19.057/0013 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılmasım?11.89
839Y.19.057/0024 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?15.28
840Y.19.057/0035 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılmasım?18.66
841Y.19.057/0046 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılmasım?22.05
842Y.19.057/0057 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılmasım?25.44
843Y.19.057/0068 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılmasım?28.83
844Y.19.057/00710 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılmasım?35.60
845Y.19.058/0013 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 200 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?11.43
846Y.19.058/0024 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 200 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?14.65
847Y.19.058/0035 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 200 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?17.88
848Y.19.058/0113 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?11.50
849Y.19.058/0124 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?14.75
850Y.19.058/0135 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?18.01
851Y.19.058/0512,5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü - 110 kg/m3 yoğunlukta - yüklenebilen) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılmasım?10.14
852Y.19.058/0523 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü - 110 kg/m3 yoğunlukta - yüklenebilen) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılmasım?11.84
853Y.19.058/0533,5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü - 110 kg/m3 yoğunlukta - yüklenebilen) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılmasım?13.55
854Y.19.059/0013 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?10.99
855Y.19.059/0024 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?14.08
856Y.19.059/0035 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?17.16
857Y.19.059/0046 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?20.24
858Y.19.059/0057 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?23.33
859Y.19.059/0068 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?26.41
860Y.19.059/00710 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?32.58
861Y.19.059/0513 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?13.88
862Y.19.059/0524 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?17.35
863Y.19.059/0535 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?20.76
864Y.19.059/0546 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?24.70
865Y.19.059/0558 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?31.20
866Y.19.059/05610 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (Taşyünü - 150 kg/m3 yoğunlukta-yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılmasım?38.09
867Y.19.060/0012,5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m3 yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?5.50
868Y.19.060/0023 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m3 yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?6.35
869Y.19.060/0034 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m3 yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?8.09
870Y.19.060/0045 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m3 yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?9.83
871Y.19.060/0056 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m3 yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?11.55
872Y.19.060/0067 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m3 yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?13.29
873Y.19.060/0078 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m3 yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?15.01
874Y.19.060/00810 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m3 yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?18.49
875Y.19.060/0513 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m3 yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?5.21
876Y.19.060/0524 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m3 yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?6.33
877Y.19.060/0535 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m3 yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?7.45
878Y.19.060/0546 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m3 yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?8.69
879Y.19.060/0558 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m3 yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?10.79
880Y.19.060/05610 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m3 yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)m?14.08
881Y.19.061/001Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesim?13.11
882Y.19.061/002Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesim?15.34
883Y.19.061/003Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesim?16.91
884Y.19.061/004Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesim?18.43
885Y.19.061/005Çatı arasına döşeme üzerine, 14 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesim?20.06
886Y.19.061/006Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesim?16.85
887Y.19.061/007Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesim?18.89
888Y.19.061/008Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesim?20.93
889Y.19.061/009Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesim?22.89
890Y.19.061/010Çatı arasına döşeme üzerine, 14 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesim?24.93
891Y.19.085/000SÜRME ESASLI MALZEMELER İLE SU YALITIMI YAPILMASI0.00
892Y.19.085/021Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?28.56
893Y.19.085/022Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?30.88
894Y.19.085/023Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?37.53
895Y.19.085/024Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?39.84
896Y.19.085/025Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?24.81
897Y.19.085/026Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?27.13
898Y.19.085/027Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?30.24
899Y.19.085/028Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?32.56
900Y.19.085/029Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?22.30
901Y.19.085/030Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?24.63
902Y.19.085/031Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?26.90
903Y.19.085/032Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım?29.23
904Y.19.090/001ABazalt agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda)m?8.61
905Y.19.090/001BKuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda)m?8.86
906Y.19.090/001CKuvars-Korund agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda)m?9.55
907Y.19.090/001DKorund agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda)m?10.49
908Y.19.090/0024mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastigi ile doldurulmasım6.11
909Y.19.090/003Yeni beton yüzeylere kür yapılmasım?1.75
910Y.19.090/004Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılmasım?10.60
911Y.21.001/00KALIP0.00
912Y.21.001/01Ahşaptan seri kalıp yapılmasım?17.63
913Y.21.001/02Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılmasım?45.48
914Y.21.001/03Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılmasım?45.50
915Y.21.001/04Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılmasım?49.21
916Y.21.040Tünel kalıp sistemi ile betonarme kalıp yapılmasım?55.05
917Y.21.050/C00ÇELİK BORU ISKELE0.00
918Y.21.050/C11Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)m?6.25
919Y.21.050/C12Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası)m?7.34
920Y.21.050/C13Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası)m?8.41
921Y.21.050/C14Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması 8,01-10,00m arası)m?9.49
922Y.21.051/C11Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)m?10.19
923Y.21.051/C13Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)m?8.31
924Y.21.101/00AHŞAP ÇATI0.00
925Y.21.101/01Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)m?97.23
926Y.21.101/02Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı)m?94.16
927Y.21.101/03Ahşaptan makaslı çatı yapılmasım?2028.46
928Y.21.101/04Rendeli ahşaptan makaslı çatı yapılmasım?2101.95
929Y.21.101/05Çatı üzerine tahta kaplama yapılmasım?43.63
930Y.21.101/06Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılmasım?34.41
931Y.21.101/07Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılmasım?72.91
932Y.21.261/00AHŞAP DÖŞEME0.00
933Y.21.261/01Kadronlu ahşap döşeme yapılmasım?100.58
934Y.21.261/02Mevcut kadronlar üzerine ahşap döşeme yapılmasım?84.06
935Y.21.270/00AHŞAP PARKE0.00
936Y.21.270/01Beton zemin üzerine kadronlu 15-16 mm kalınlıkta I.sınıf meşe parke kaplama yapılmasım?171.30
937Y.21.270/02Beton zemin üzerine yapıştırma suretiyle 15-16 mm kalınlığında I.sınıf meşe parke kaplama yapılmasım?133.29
938Y.21.275/00LAMINE PARKE0.00
939Y.21.275/01Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)m?132.79
940Y.21.280/00LAMİNAT PARKE0.00
941Y.21.280/01Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC1 Sınıf 21) (süpürgelik dahil)m?30.99
942Y.21.280/02Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil)m?33.03
943Y.21.280/03Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)m?37.18
944Y.21.290/00AHŞAP SÜPÜRGELIK0.00
945Y.21.290/01Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulmasım11.93
946Y.21.301/00AHŞAP KÜPEŞTE0.00
947Y.21.301/01Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulmasım61.99
948Y.21.301/02Eğri merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulmasım124.63
949Y.21.311/01Ahşaptan lambri yapılmasım?244.90
950Y.22.001/00AHŞAP KAPI KASASI VE PERVAZI0.00
951Y.22.001/01Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulmasım?142.79
952Y.22.001/02Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulmasım?201.74
953Y.22.009/00AHŞAP KAPI KANADI0.00
954Y.22.009/01Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulmasım?131.35
955Y.22.009/02Ahşaptan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulmasım?181.76
956Y.22.009/03Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılmasım?181.55
957Y.22.009/04Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılmasım?163.23
958Y.22.009/05Ahşaptan camlı çarpma iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulmasım?119.51
959Y.22.011/00KAPITONE0.00
960Y.22.011/01Mevcut kapılara suni deri ile kapitone kaplama yapılmasım?129.40
961Y.22.051/00AHŞAP PENCERE0.00
962Y.22.051/01Ahşaptan kasa ve pervazlı tek satıhlı pencere yapılması ve yerine konulmasım?157.15
963Y.22.061/00AHŞAP CAMEKAN0.00
964Y.22.061/01Ahşaptan iç camekan yapılması ve yerine konulmasım?112.05
965Y.22.071/00SİNEKLİK0.00
966Y.22.071/01Ahşap çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)m?75.08
967Y.22.071/02Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)m?58.01
968Y.22.071/03Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)m?55.08
969Y.23.000BETON ÇELİK ÇUBUKLARININ İŞLENMESİ-MANŞONLA EKLENMESİ:0.00
970Y.23.010Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)Ton3616.56
971Y.23.011Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)Ton3529.56
972Y.23.014Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulmasıTon3548.84
973Y.23.015Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.Ton3504.78
974Y.23.016Ø 28 mm den büyük nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.Ton3466.34
975Y.23.071Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, kTon5599.36
976Y.23.071zzDEMİR İNŞAAT:0.00
977Y.23.081Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması.Ton5945.89
978Y.23.101Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)Ton5653.23
979Y.23.152Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulmasıkg10.10
980Y.23.152zzDEMİR KAPI VE PENCERELER:0.00
981Y.23.1531,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulmasıkg11.51
982Y.23.1552,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulmasıkg11.38
983Y.23.1571,50 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulmasıkg11.31
984Y.23.1592,00 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulmasıkg11.18
985Y.23.159ZZÇEŞİTLİ DEMİR İMALAT0.00
986Y.23.167Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)kg9.09
987Y.23.176Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulmasıkg9.56
988Y.23.220Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulmasıkg8.74
989Y.23.231Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine)kg8.35
990Y.23.241Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m akg12.49
991Y.23.242/00MANTOLAMA YARDIMCI PROFILLERI0.00
992Y.23.242/03Al?minyum k?se profilinin (fileli) temini ve yerine tesbitim3.11
993Y.23.242/04PVC k?se profilinin (fileli) temini ve yerine tespitim2.59
994Y.23.242/07Alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespitim4.89
995Y.23.242/08PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespitim3.25
996Y.23.242/093 ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman profilinin temini ve yerine tespit edilmesim7.65
997Y.23.242/133 cm ile 5 cm (5 cm dahil) arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilinin (fileli) temini ve yerine tespit edilmesim19.59
998Y.23.242/16Kendinden yapışkanlı fileli PVC Pencere ve Kapı Bağlantı (Doğrama bitiş profili) Profilinin temini ve yerine tespit edilmesim5.94
999Y.23.244/0ALÜMINYUM DOĞRAMA0.00
1000Y.23.244/ANaturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmasıkg27.63
1001Y.23.244/BNaturel-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmasıkg27.95
1002Y.23.244/CRenkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmasıkg28.16
1003Y.23.244/DRenkli-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmasıkg28.49
1004Y.23.244/EElektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulmasıkg28.63
1005Y.25.001/02Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılmasım?28.86
1006Y.25.001BOYALAR AHŞAP YÜZEYLER0.00
1007Y.25.001/01Ahşap yüzeylere bir kat sentetik boya yapılmasım?23.53
1008Y.25.001/02Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılmasım?28.86
1009Y.25.001/03Ahşap dış yüzeylere iki kat subazlı boya yapılması (ahşap kapı, pencere, camekan doğramaları vb hariç)m?27.00
1010Y.25.001/04Ahşap yüzeylerin verniklenmesim?21.28
1011Y.25.001/05Ahşap yüzeylerin vernikli ahşap koruyucu ile verniklenmesim?17.48
1012Y.25.001/06Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu ile korunmasım?13.53
1013Y.25.001/07Her cins ahşap parkenin cilalanmasım?33.44
1014Y.25.002BOYALAR DEMİR-METAL YÜZEYLER0.00
1015Y.25.002/01Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılmasım?13.15
1016Y.25.002/02Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılmasım?22.28
1017Y.25.002/03Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılmasım?26.38
1018Y.25.003BOYALAR I? CEPHE BOYASI0.00
1019Y.25.003/01Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe)m?14.40
1020Y.25.003/02Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe)m?19.28
1021Y.25.003/03Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe)m?8.20
1022Y.25.003/04Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)m?8.69
1023Y.25.003/05Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)m?19.78
1024Y.25.003/06Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)m?21.08
1025Y.25.003/07Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)m?20.85
1026Y.25.003/08Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)m?23.85
1027Y.25.003/09Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)m?23.98
1028Y.25.003/10Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)m?22.43
1029Y.25.003/11Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknolojili boya yapılması (iç cephe)m?21.95
1030Y.25.003/12Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe)m?3.89
1031Y.25.003/13Yeni sıva yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)m?4.39
1032Y.25.003/14Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)m?23.03
1033Y.25.003/15Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)m?18.89
1034Y.25.003/16Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)m?13.55
1035Y.25.003/17Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)m?24.33
1036Y.25.003/18Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)m?20.19
1037Y.25.003/19Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)m?14.85
1038Y.25.003/20Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)m?24.10
1039Y.25.003/21Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)m?19.96
1040Y.25.003/22Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)m?14.63
1041Y.25.003/23Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)m?24.84
1042Y.25.003/24Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)m?20.28
1043Y.25.003/25Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)m?15.36
1044Y.25.003/26Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)m?24.96
1045Y.25.003/27Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)m?20.40
1046Y.25.003/28Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)m?15.49
1047Y.25.003/29Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)m?26.35
1048Y.25.003/30Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)m?21.13
1049Y.25.003/31Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)m?16.21
1050Y.25.003/32Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknolojili boya yapılması (iç cephe)m?25.20
1051Y.25.003/33Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknolojili boya yapılması (iç cephe)m?20.64
1052Y.25.003/34Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknolojili boya yapılması (iç cephe)m?15.73
1053Y.25.004BOYALAR DIŞ CEPHE BOYASI0.00
1054Y.25.004/01Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)m?23.19
1055Y.25.004/02Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)m?24.14
1056Y.25.004/03Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)m?24.91
1057Y.25.004/04Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)m?24.99
1058Y.25.004/05Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)m?25.74
1059Y.25.004/06Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak termoplastik reçine esaslı boya yapılması (dış cephe)m?25.30
1060Y.25.004/07Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak termoplastik reçine esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)m?27.99
1061Y.25.004/08Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak elastomerik reçine esaslı boya yapılması (dış cephe)m?25.04
1062Y.25.004/09Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak fotokatalitik özellikli boya yapılması (dış cephe)m?26.04
1063Y.25.004/10Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak ısı yansıtma özellikli boya yapılması (dış cephe)m?25.40
1064Y.25.004/11Brüt beton veya sıvalı yüzeylere, koruma amaçlı su bazlı şeffaf UV dayanımlı koruyucu yapılması (dış cephe)m?20.50
1065Y.25.004/12Doğal taş ve pres tuğla yüzeylere, koruma amaçlı siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu yapılması (dış cephe)m?20.61
1066Y.25.004/13Sıvasız gazbeton üzerine akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)m?23.40
1067Y.25.005DIŞ CEPHE KAPLAMALARI0.00
1068Y.25.005/01Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılmasım?18.31
1069Y.25.005/02Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılmasım?22.24
1070Y.25.005/03Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılmasım?26.30
1071Y.25.005/04Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılmasım?21.61
1072Y.25.005/05Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılmasım?27.04
1073Y.25.005/06Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılmasım?32.30
1074Y.25.005/07Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı renkli kaplama yapılmasım?13.85
1075Y.25.005/08Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı renkli kaplama yapılmasım?15.75
1076Y.25.005/09Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı renkli kaplama yapılmasım?18.20
1077Y.25.005/300SERAMİK KAROLAR İLE DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMALARI Seramik Yer Karoları ile Döseme Kaplaması Yapılması Isleri0.00
1078Y.25.116/A00PVC ESASLI YER D?SEME KAPLAMALARI0.00
1079Y.25.116/A03Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup P - 04.443/A2A)m?67.18
1080Y.25.116/A04Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta PVC esaslı yer döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T - 04.443/A2B)m?61.14
1081Y.25.116/A05Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T - 04.443/A3)m?65.46
1082Y.25.116/A06Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı karo yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup P - 04.443/A4B)m?83.21
1083Y.25.116/A07Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T - 04.443/A5A)m?67.18
1084Y.25.116/A08Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T - 04.443/A5B)m?76.89
1085Y.25.116/A09Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 3 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplamas yapılması (heterojen - Grup T - 04.443/B1)m?76.10
1086Y.25.116/A10Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda PVC esaslı yer döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup T - 04.443/A2C)m?78.73
1087Y.25.116/A11Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda PVC esaslı karo yer döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup T - 04.443/A4A)m?93.05
1088Y.25.116/S11Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P1)m?143.20
1089Y.25.116/S12Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P2)m?178.64
1090Y.25.116/S13Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P3)m?224.58
1091Y.25.117PVC esaslı esnek süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.m5.21
1092Y.25.117/1PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.m8.03
1093Y.25.118/01PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi.m8.35
1094Y.25.118/02Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi.m13.58
1095Y.25.126/01Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Linolyum zemin kaplaması yapılması (Sınıf 32-41)m?83.60
1096Y.25.126/02Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2,5 mm kalınlıkta Linolyum zemin kaplaması yapılması (Sınıf 34-43)m?92.91
1097Y.25.126/03Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 3,2 mm kalınlıkta Linolyum zemin kaplaması yapılması (Sınıf 34-43)m?114.05
1098Y.26.005/300SERAMIK KAROLAR ILE DÖSEME VE DUVAR KAPLAMALARI Seramik Yer Karoları ile Döseme Kaplaması Yapılması Isleri0.00
1099Y.26.005/302(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?38.79
1100Y.26.005/30340 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?42.79
1101Y.26.005/304(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?43.58
1102Y.26.005/402(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?40.36
1103Y.26.005/40340 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?44.38
1104Y.26.005/404(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?45.16
1105Y.26.006/300SERAMİK KAROLAR İLE DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMALARI Seramik Duvar Karoları ile Duvar Kaplaması Yapılması Isleri0.00
1106Y.26.006/303(20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?45.19
1107Y.26.006/305(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?42.70
1108Y.26.006/306(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?53.34
1109Y.26.006/307(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?41.91
1110Y.26.006/403(20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?47.55
1111Y.26.006/405(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?44.40
1112Y.26.006/406(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?54.94
1113Y.26.006/407(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?43.49
1114Y.26.007/300SERAMİK KAROLAR İLE DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMALARI Sırlı Porselen Karolar ile Döseme ve Duvar Kaplaması Yapılması Isleri0.00
1115Y.26.007/303B20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?57.26
1116Y.26.007/304A(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?52.44
1117Y.26.007/304B(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?53.99
1118Y.26.007/305A40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?54.46
1119Y.26.007/305B40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?56.01
1120Y.26.007/306A(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?54.46
1121Y.26.007/306B(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?56.01
1122Y.26.007/308A60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?61.75
1123Y.26.007/310A30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?63.34
1124Y.26.007/310B30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?64.89
1125Y.26.007/403B20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?60.41
1126Y.26.007/404A(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?54.14
1127Y.26.007/404B(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?55.69
1128Y.26.007/405A40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?56.05
1129Y.26.007/405B40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?57.60
1130Y.26.007/406A(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?56.05
1131Y.26.007/406B(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?57.60
1132Y.26.007/408A60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?63.34
1133Y.26.007/410A30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?65.06
1134Y.26.007/410B30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?66.61
1135Y.26.008/300SERAMİK KAROLAR İLE DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMALARI Sırsız Porselen Karolar ile Döseme ve Duvar Kaplaması Yapılması Isleri0.00
1136Y.26.008/303B20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?62.91
1137Y.26.008/304A(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?57.29
1138Y.26.008/304B(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?58.84
1139Y.26.008/305A40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?60.03
1140Y.26.008/305B40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?61.58
1141Y.26.008/306A(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?68.24
1142Y.26.008/306B(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?69.79
1143Y.26.008/308A60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?75.66
1144Y.26.008/310A30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?77.25
1145Y.26.008/310B30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?78.80
1146Y.26.008/403B20 x 20 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?75.11
1147Y.26.008/404A(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?67.79
1148Y.26.008/404B(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?69.34
1149Y.26.008/405A40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?71.55
1150Y.26.008/405B40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?73.10
1151Y.26.008/406A(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?83.08
1152Y.26.008/406B(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?84.63
1153Y.26.008/408A60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?91.03
1154Y.26.008/410A30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?95.28
1155Y.26.008/410B30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)m?96.83
1156Y.26.015/000TERRAZO DÖSEME KAPLAMALARI (İÇ MEKAN)0.00
1157Y.26.015/001Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ? 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m?75.79
1158Y.26.015/002Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m?80.13
1159Y.26.015/003Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ? 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5kN, honlu veya cilalı)m?77.24
1160Y.26.015/004Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)m?80.13
1161Y.26.015/005Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ? 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)m?91.94
1162Y.26.015/011Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ? 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m?90.49
1163Y.26.015/012Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döseme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Sartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m?94.95
1164Y.26.015/013Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ? 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu veya cilalı)m?91.94
1165Y.26.015/014Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)m?99.41
1166Y.26.015/015Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ? 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)m?103.75
1167Y.26.015/021Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ? 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m?90.49
1168Y.26.015/022Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m?94.95
1169Y.26.015/023Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ? 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu veya cilalı)m?91.94
1170Y.26.015/024Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)m?96.40
1171Y.26.015/025Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ? 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)m?102.30
1172Y.26.015/031Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ? 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m?152.58
1173Y.26.015/032Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m?158.48
1174Y.26.015/033Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ? 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu veya cilalı)m?152.58
1175Y.26.015/034Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)m?165.83
1176Y.26.015/035Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ? 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)m?177.64
1177Y.26.015/050TERRAZO DÖSEME KAPLAMALARI (DIŞ MEKAN)0.00
1178Y.26.015/051Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m?74.21
1179Y.26.015/052Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m?84.59
1180Y.26.015/053Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ? 1600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m?76.98
1181Y.26.015/054Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m?87.60
1182Y.26.015/055Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ? 1600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m?80.13
1183Y.26.015/056Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m?89.05
1184Y.26.015/061Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?78.68
1185Y.26.015/062Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?86.03
1186Y.26.015/063Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?83.14
1187Y.26.015/064Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?89.05
1188Y.26.015/065Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?83.14
1189Y.26.015/066Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?91.94
1190Y.26.015/071Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?86.03
1191Y.26.015/072Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?96.40
1192Y.26.015/073Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?89.05
1193Y.26.015/074Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?97.84
1194Y.26.015/075Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?90.49
1195Y.26.015/076Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?102.30
1196Y.26.015/081Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?80.13
1197Y.26.015/082Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?96.40
1198Y.26.015/083Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?83.14
1199Y.26.015/084Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?97.84
1200Y.26.015/085Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?86.03
1201Y.26.015/086Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?102.30
1202Y.26.015/091Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?80.13
1203Y.26.015/092Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?96.40
1204Y.26.015/093Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?83.14
1205Y.26.015/094Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?97.84
1206Y.26.015/095Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?86.03
1207Y.26.015/096Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?103.75
1208Y.26.015/101Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?102.30
1209Y.26.015/102Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?108.21
1210Y.26.015/103Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?105.33
1211Y.26.015/104Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?111.23
1212Y.26.015/105Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ? 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?109.65
1213Y.26.015/106Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m?114.11
1214Y.26.015/111Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm2)m?86.03
1215Y.26.015/112Washbeton yüzey islemli terrazo karo ile dıs mekan döseme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Sartları (Sınıf 1) Egilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Asınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2)m?90.49
1216Y.26.015/113Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ? 1600 cm2)m?89.05
1217Y.26.015/114Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2)m?93.51
1218Y.26.015/115Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ? 1600 cm2)m?90.49
1219Y.26.015/116Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2)m?96.40
1220Y.26.015/150Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (Her türlü yüzey işlemli)m14.54
1221Y.26.015/201Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)m107.78
1222Y.26.015/202Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)m110.76
1223Y.26.015/203Andezit veya bazalt agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)m110.76
1224Y.26.015/204Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)m118.91
1225Y.26.015/205Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)m146.34
1226Y.26.015/221Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)m119.70
1227Y.26.015/222Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)m124.88
1228Y.26.015/223Andezit veya bazalt agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)m124.88
1229Y.26.015/224Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)m128.45
1230Y.26.015/225Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemli)m163.56
1231Y.26.015/241Betondan yapılmış hazır ( L ) merdiven süpürgeliği temini ve yerine montajı (her ebat ve kalınlıkta) (her türlü yüzey işlemli)m18.94
1232Y.26.015/245Betondan yapılmış hazır ( L ) merdiven limonluğu temini ve yerine montajı (her ebat ve kalınlıkta) (her türlü yüzey işlemli)m20.38
1233Y.26.015/251Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?181.04
1234Y.26.015/252Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?191.28
1235Y.26.015/253Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?206.24
1236Y.26.015/254Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?233.80
1237Y.26.015/261Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?188.39
1238Y.26.015/262Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?198.36
1239Y.26.015/263Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?219.36
1240Y.26.015/264Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?233.80
1241Y.26.015/271Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?204.93
1242Y.26.015/272Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?219.36
1243Y.26.015/273Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?232.49
1244Y.26.015/274Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m?254.80
1245Y.26.017/010PARKE TASI, ?IM TASI, OLUK TASI, BORD?R ISLERI0.00
1246Y.26.017/0216 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m?41.78
1247Y.26.017/0228 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m?43.09
1248Y.26.017/02310 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m?44.66
1249Y.26.017/0316 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m?39.94
1250Y.26.017/0328 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m?41.78
1251Y.26.017/03310 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m?43.09
1252Y.26.017/0418 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m?47.68
1253Y.26.017/04210 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m?50.30
1254Y.26.017/0458 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m?46.36
1255Y.26.017/04610 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m?48.99
1256Y.26.017/06150 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)m18.86
1257Y.26.017/06375 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)m20.38
1258Y.26.017/06550 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)m17.35
1259Y.26.017/06775 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)m18.86
1260Y.26.017/10110x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesim46.75
1261Y.26.017/10210x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesim51.48
1262Y.26.017/10510x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesim51.29
1263Y.26.017/12530 x 10 x serbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk)m23.53
1264Y.26.017/12830 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk)m22.01
1265Y.26.017/13550 x 20 cm boyutlarında andezit oluk tası dösenmesim60.01
1266Y.26.017/200BDoğal andezit parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)m?53.33
1267Y.26.017/300BDoğal granit parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)m?58.26
1268Y.26.017/400BDoğal bazalt parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)m?72.01
1269Y.26.020/000MERMER KAPLAMA ISLERI0.00
1270Y.26.020/001A2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?116.78
1271Y.26.020/001B2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?131.21
1272Y.26.020/002A3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?127.50
1273Y.26.020/002B3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?141.94
1274Y.26.020/003A4 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?135.30
1275Y.26.020/003B4 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?149.74
1276Y.26.020/004A5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?141.64
1277Y.26.020/004B5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?156.08
1278Y.26.020/011A2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?128.59
1279Y.26.020/011B2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?143.03
1280Y.26.020/012A3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı))m?141.79
1281Y.26.020/012B3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?156.23
1282Y.26.020/013A4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?151.39
1283Y.26.020/013B4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?165.83
1284Y.26.020/014A5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?159.19
1285Y.26.020/014B5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?173.63
1286Y.26.020/021A2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?129.84
1287Y.26.020/021B2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?144.28
1288Y.26.020/022A2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?141.65
1289Y.26.020/022B2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?156.09
1290Y.26.020/031ABeyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)m72.06
1291Y.26.020/031BBeyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m79.35
1292Y.26.020/032ARenkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)m78.96
1293Y.26.020/032BRenkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m86.25
1294Y.26.020/041A3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?183.96
1295Y.26.020/041B3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?198.40
1296Y.26.020/042A3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?198.25
1297Y.26.020/042B3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?212.69
1298Y.26.020/051A3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?191.71
1299Y.26.020/051B3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?206.15
1300Y.26.020/052A3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?206.00
1301Y.26.020/052B3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?220.44
1302Y.26.020/061A3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?200.15
1303Y.26.020/061B3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?214.59
1304Y.26.020/062A3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?214.44
1305Y.26.020/062B3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?221.13
1306Y.26.020/071A2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?166.53
1307Y.26.020/071B2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?180.96
1308Y.26.020/072A2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?178.34
1309Y.26.020/072B2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?192.78
1310Y.26.020/101TRAVERTEN KAPLAMA ISLERI0.00
1311Y.26.020/101A2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?132.53
1312Y.26.020/101B2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?146.96
1313Y.26.020/102A3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?146.55
1314Y.26.020/102B3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?160.99
1315Y.26.020/103A4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?156.75
1316Y.26.020/103B4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?171.19
1317Y.26.020/104A5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?165.04
1318Y.26.020/104B5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?179.48
1319Y.26.020/111A2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?120.71
1320Y.26.020/111B2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?135.15
1321Y.26.020/112A3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?132.26
1322Y.26.020/112B3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?146.70
1323Y.26.020/113A4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?140.66
1324Y.26.020/113B4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?155.10
1325Y.26.020/114A5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?147.49
1326Y.26.020/114B5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?161.93
1327Y.26.020/121A2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?145.59
1328Y.26.020/121B2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?160.03
1329Y.26.020/122A2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?133.78
1330Y.26.020/122B2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?148.21
1331Y.26.020/131AAçık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)m81.26
1332Y.26.020/131BAçık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m88.55
1333Y.26.020/132AKoyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)m74.36
1334Y.26.020/132BKoyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m81.65
1335Y.26.020/141A3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?203.01
1336Y.26.020/141B3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?217.45
1337Y.26.020/142A3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?188.73
1338Y.26.020/142B3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?203.16
1339Y.26.020/151A3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?210.76
1340Y.26.020/151B3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?225.20
1341Y.26.020/152A3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?196.48
1342Y.26.020/152B3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?210.91
1343Y.26.020/161A3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?219.20
1344Y.26.020/161B3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?233.64
1345Y.26.020/162A3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?204.91
1346Y.26.020/162B3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?211.60
1347Y.26.020/171A2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?182.28
1348Y.26.020/171B2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?196.71
1349Y.26.020/172A2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m?170.46
1350Y.26.020/172B2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m?184.90
1351Y.26.020/300ANDEZIT KAPLAMA0.00
1352Y.26.020/305A4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)m?124.79
1353Y.26.020/311A4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)m?148.04
1354Y.26.020/3253 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)m?130.23
1355Y.26.020/3453 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılmasım?132.43
1356Y.26.800/00CAM, SERAMIK, DOGALTAS MOZAIK KAPLAMALARI0.00
1357Y.26.800/01Her renk, boyut, şekil ve desende, fileli (file üzerine dizilmiş) cam mozaikler ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.m?76.08
1358Y.26.800/02Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.m?104.40
1359Y.26.800/03Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzsiz - patlatma yüzeyli) ile derzsiz duvar ve cephe kaplaması yapılması.m?150.65
1360Y.26.800/04Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzli - düz yüzeyli) ile derzli duvar ve cephe kaplaması yapılması.m?166.20
1361Y.27.101/00DERZ YAPILMASI0.00
1362Y.27.101/01Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılmasım?11.61
1363Y.27.101/02Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılmasım?12.63
1364Y.27.501/00SIVA YAPILMASI0.00
1365Y.27.501/01250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)m?31.11
1366Y.27.501/02200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)m?27.66
1367Y.27.501/03250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)m?29.00
1368Y.27.501/04250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılmasım?22.06
1369Y.27.501/08350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılmasım?20.43
1370Y.27.504/00METAL KAPI KASA ARKASI DOLGUSU0.00
1371Y.27.504/01Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulmasım?26.31
1372Y.27.562/000YALITIM SIVALARI İLE SIVA YAPILMASI0.00
1373Y.27.562/010İnorganik bağlayıcılı hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılmasım?43.26
1374Y.27.562/011İnorganik bağlayıcılı hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 3 cm kalınlıkta sıva yapılmasım?60.66
1375Y.27.562/012İnorganik bağlayıcılı hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılmasım?78.06
1376Y.27.562/013İnorganik bağlayıcılı hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılmasım?45.74
1377Y.27.562/014İnorganik bağlayıcılı hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 3 cm kalınlıkta sıva yapılmasım?64.38
1378Y.27.562/015İnorganik bağlayıcılı hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılmasım?83.01
1379Y.27.570MOZAYIK DENIZLIK, PARAPET VE HARPUSTA ISLERI0.00
1380Y.27.571Mozayik denizlik yapılması (normal çimentolu)m?237.44
1381Y.27.572/AMozayik denizlik yapılması (beyaz çimentolu)m?240.85
1382Y.27.576Mozayik parapet yapılması (normal çimentolu)m?235.60
1383Y.27.577/AMozaik parapet yapılması (beyaz çimentolu)m?238.44
1384Y.27.578Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu)m?173.53
1385Y.27.579/AHer genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu)m?176.36
1386Y.27.580TESVIYE ISLERI0.00
1387Y.27.581200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılmasım?14.04
1388Y.27.582ŞAP ISLERI0.00
1389Y.27.5832.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılmasım?20.33
1390Y.27.5842.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılmasım?20.61
1391Y.27.5852.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılmasım?20.91
1392Y.28.000CAM İŞLERİ0.00
1393Y.28.645/A00AHŞAP, PVC ve ALÜMINYUM DOGRAMAYA ÇIFT CAMLI PENCERE ÜNITESI TAKILMASI0.00
1394Y.28.645/A01Ahşap doğramaya çıta ile 3+3 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?89.25
1395Y.28.645/A02Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?98.44
1396Y.28.645/A03Ahşap doğramaya çıta ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?111.56
1397Y.28.645/A04Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?118.13
1398Y.28.645/A05Ahşap doğramaya çıta ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?99.75
1399Y.28.645/A06Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?108.94
1400Y.28.645/A07Ahşap doğramaya çıta ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?122.06
1401Y.28.645/A08Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?131.25
1402Y.28.645/A20AHŞAP, PVC ve ALÜMINYUM DOGRAMAYA ÇIFT CAMLI PENCERE ÜNITESI TAKILMASI (ISI KONTROL KAPLAMALI)0.00
1403Y.28.645/A21Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?110.25
1404Y.28.645/A22Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?118.13
1405Y.28.645/A23Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?120.10
1406Y.28.645/A24Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?132.56
1407Y.28.645/A25Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?120.10
1408Y.28.645/A26Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?111.56
1409Y.28.645/A27Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?118.13
1410Y.28.645/A28Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?124.69
1411Y.28.645/A29Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?135.19
1412Y.28.645/A30Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?124.69
1413Y.28.645/A41Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?122.06
1414Y.28.645/A42Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?128.63
1415Y.28.645/A43Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?131.25
1416Y.28.645/A44Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?131.25
1417Y.28.645/A45Ahşap doğramaya çıta ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?138.48
1418Y.28.645/A46Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?144.38
1419Y.28.645/A47Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?126.00
1420Y.28.645/A48Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?134.54
1421Y.28.645/A49Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?136.50
1422Y.28.645/A50Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?136.50
1423Y.28.645/A51Ahşap doğramaya çıta ile 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?144.38
1424Y.28.645/A52Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?149.63
1425Y.28.645/C00AHŞAP, PVC ve ALÜMINYUM DOGRAMAYA ÇIFT CAMLI PENCERE ÜNITESI TAKILMASI0.00
1426Y.28.645/C01PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?73.34
1427Y.28.645/C02PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?82.53
1428Y.28.645/C03PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?95.65
1429Y.28.645/C04PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?102.21
1430Y.28.645/C05PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?83.84
1431Y.28.645/C06PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?93.03
1432Y.28.645/C07PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?106.15
1433Y.28.645/C08PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılmasım?115.34
1434Y.28.645/C20AHŞAP, PVC ve ALÜMINYUM DOGRAMAYA ÇIFT CAMLI PENCERE ÜNITESI TAKILMASI (ISI KONTROL KAPLAMALI)0.00
1435Y.28.645/C21PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?94.34
1436Y.28.645/C22PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?102.21
1437Y.28.645/C23PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?104.18
1438Y.28.645/C24PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?116.65
1439Y.28.645/C25PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?104.18
1440Y.28.645/C26PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?95.65
1441Y.28.645/C27PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?102.21
1442Y.28.645/C28PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?108.78
1443Y.28.645/C29PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?119.28
1444Y.28.645/C30PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?108.78
1445Y.28.645/C41PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?106.15
1446Y.28.645/C42PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?112.71
1447Y.28.645/C43PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?115.34
1448Y.28.645/C44PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?115.34
1449Y.28.645/C45PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?122.55
1450Y.28.645/C46PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?128.46
1451Y.28.645/C47PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?110.09
1452Y.28.645/C48PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?118.61
1453Y.28.645/C49PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?120.59
1454Y.28.645/C50PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?120.59
1455Y.28.645/C51PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?128.46
1456Y.28.645/C52PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılmasım?133.71
1457Y.30.000BETON PREFABRIK IMALAT0.00
1458Y.30.00112 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m?124.25
1459Y.30.00216 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m?127.20
1460Y.30.00320 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m?135.16
1461Y.30.003/A20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m?160.66
1462Y.30.00424 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m?174.05
1463Y.30.004/A24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m?197.00
[Toplam:0    Ortalama:0/5]

2018 Yılı Birim Fiyatları Yayınlandı” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.