2018 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

30306 sayılı 9 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete`de, Kamu İhale Tebliği yayımlandı. Tebliğde, 2018 Yılı Doğrudan Temin Limitleri Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 67.613 TL (Altmışyedibinaltıyüzonüç Türk Lirası), diğer idarelerin 22.524 TL (Yirmiikibinbeşyüzyirmidört Türk Lirası) olarak belirtildi. Bu limitleri aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceği belirtildi.
Büyükşehir belediyesi sınırlarında olan idareler 2017 yılında yaklaşık maliyeti 58.555 TL‘ye kadar olan harcamaları doğrudan temin ile ihale edebilirken 2018 yılında bu tutar 67.613 TL‘ ye, Büyükşehir belediyesi sınırlarında olmayan diğer idareler ise 2017 yılında yaklaşık maliyeti 19.507 TL‘ye kadar olan harcamaları doğrudan temin ile ihale edebilirken 2018 yılında bu tutar 22.524 TL‘ ye yükseltildi.

 

 2017 Yılı2018 Yılı
Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Doğrudan Temin Sınırı58.555 TL67.613 TL
Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Olmayan Yerlerde Doğrudan Temin Sınırı 19.507 TL22.524 TL

Doğrudan temin ile verilecek işlerde ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

2018 Yılı Doğrudan Temin Limitleri‘nin de dahil olduğu Kamu İhale Tebliğinin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin,  2017 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%15,47) arttırılarak güncellenmesidir.
 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.