2018 Yılı Kamu İhale Mevzuatı Tüm Sınırlar ve Limitler

resmi gazete

30306 sayılı 9 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete`de, Kamu İhale Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen sınır değerlerin, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında (%15,47) arttırılarak güncellenmesidir.

 

2018 Yılı Kamu İhalelelerinde Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Yıllık Diploma İş Deneyim Tutarı:

Her yıl için 250.201 TL olup en fazla 15 yıl artış gösterecektir.

Bu deneyim bedeli, ilgili mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından veya bu mühendis veya mimara ait şahıs firması tarafından kullanılabilir. %50-%50 Ortaklıklarda kullanılamamaktadır.

2018 KİK Payı Limit:

450.823 TL

İhale davetinden sonra, sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan yüklenici tarafından ödenir.

KİK Payı 450.823 TL’nin üzerindeki sözleşme bedellerinin on binde beşidir. (5/10000)


2018 Yılı İçin Eşik Değer Limiti:

8-a mal ve hizmet alımları için:

1.239.599 TL

8-b  mal ve hizmet alımları için:

2.066.004 TL
8-c  yapım işleri ihaleleri için:

45.452.363 TL


2018 Yılı 21 f Pazarlık Usulü İhale Limiti:

225.403 TL
2018 Doğrudan Temin Limiti:

Büyükşehir Kapsamındaki İdareler için Doğrudan Temin Limiti:

67.613 TL

Büyükşehir Kapsamı Dışındaki Diğer İdareler için Doğrudan Temin Limiti:

22.524 TL


2018 Yılı İtiraz Şikayet Başvuru Bedelleri
Yaklaşık Maliyet2018 İhale İtiraz Başvuru Bedeli
713.655 TL’ye kadar olan ihalelerde4.280 TL
713.655 TL ile 2.854.626 TL arası olan ihalelerde8.562 TL
2.854.626 TL ile 21.409.698 TL arası olan ihalelerde4.280 TL
21.409.698 TL ve üzerinde olan ihalelerde4.280 TL
Güncellenen eşik değer ve parasal limitler 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren devreye alınacak olup 31 Ocak’tan sonra yayımlanacak ilanlar EKAP üzerinden bu değerler doğrultusunda yayımlanacaktır. 31 Ocak 2018 tarihine kadar Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihalelerde 2017 yılı eşik değer ve parasal limitler uygulanacaktır. Bu tarihten sonra hazırlanan ihale dokümanlarının güncellenmiş eşik değerler ve parasal limitlere göre EKAP üzerinden tekrar oluşturulup 1 Şubat ve sonrasında gönderilmesi gerekecektir.


Kamu İhale Kurumu:

www.ihale.gov.tr

EKAP:

ekap.kik.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.