21 f Pazarlık Usulü İhale Limiti 2020- 323.398 TL

21 f Pazarlık Usulü İhale Limiti 2020 yılı için 323.398 TL olarak açıklandı.

2020 Pazarlık Usulü Limiti bir sonraki dönem yani 2021 yılında yayınlanacak Kamu İhale Tebliği’ne kadar geçerli olacaktır.  2019 için Pazarlık Usulü İhale Üst Limiti 301.228 TL olarak açıklanmıştı.
Yukarıda belirtilen 2020 Pazarlık Usulü 21 f İhale Limiti aşağıda belirtilen pazarlık usulü ihale yapılması durumlarında geçerlidir.

21 f Pazarlık usulü; Yapım işleri açısından; açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü uygulanması sonucu teklif çıkmaması veya işin özgünlüğü ve karmaşıklığı sebebiyle teknik ve mali özelliklerinin kesin olarak belirlenememesi durumlarında ,

  • Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler sonucunda teklif çıkmaması durumunda,
  • Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin acil bir şekilde yapılmasının zorunlu olması durumunda,
  • Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin acil bir şekilde yapılmasının zorunlu olması durumunda,
  • İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması durumunda,
  • İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda,
  • İdarelerin yaklaşık maliyeti kanunda belirlenmiş sınıra kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları durumunda uygulanmaktadır.

Bu kapsamda; öncelikle yeterliliği idarelerce belirlenen istekliler işin teknik detayları ve uygulama yöntemleri gibi hususları fiyat içermeyecek şekilde sunmaktadır. Sonraki aşamada ise ihale komisyonu uygun teklif sahipleri ile görüşmeler yaparak teknik şartname kesinleştirilmektedir. Son olarak istekliler teklif şartnameye uygun olarak pazarlık usulü fiyat tekliflerini sunmaktadır.

Pazarlık Usulü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Tanımlar” başlığını taşıyan 4 üncü Maddesinde; “Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı bir şekilde gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin; teknik detaylarını, gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatını, isteklilerle görüşmek suretiyle belirlediği ihale usulü” olarak tanımlanmıştır.

21 f Pazarlık usulü ülkemizde toplam kamu ihaleleri içinde gerek sayı olarak ve gerekse tutar olarak açık ihale usulünden sonra en fazla kullanılan ihale usulüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir