TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Bina yüksekliği ve Bina Yükseklik Sınıfları

Bina Tabanı ve Bina Yüksekliği

Rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az üç taraftan çevreleyen ve birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu’nun, zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütlelerinin silinmesi ile aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu’na oranının 1.1’den küçük olması koşullarını aynı anda sağlayan binalarda bina tabanı bodrum perdelerinin üst kotundaki kat döşemesi seviyesinde tanımlanır.

(Tp,tüm ≤ 1.1 (Tp,üst)

Burada yapının toplam yüksekliğinin bodrum kat döşemesi seviyesinden başlanarak ölçülmesi için bodrum katın yeterli rijitliğe ulaşması amaçlanmış ve bununla ilgili periyot sınırı ve tasarım koşulu getirilmiş. Bu 2 koşuldan herhangi birini sağlamayan binalarda bina tabanı temel üst kotu olarak kabul edilecektir.Bina yüksekliği HN yukarıdaki koşullara bağlı olarak bina tabanından çatı döşemesine kadar ölçülen mesafedir. Çatı döşemesi üzerinde bulunan küçük kütleli kısımlar dikkate alınmayabilir.

Bina Yükseklik Sınıfları

Bina yükseklik sınıfları yukarıda ölçüm koşulları belirlendiği şekilde Deprem Tasarım Sınıfları’na (DTS) bağlı olarak şu şekilde sınıflandırılmıştır;

BYS=1 için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin 13. Bölümüne göre Yüksek Binalar  olarak sınıflandırılacaktır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir