Kimler Şantiye Şefi Olabilir? Şantiye Şefliği İşlemleri


Hangi mühendislerin şantiye şefi olabileceği, teknik öğretmen veya teknikerlerin şantiye şefliği yapacağı konusu son zamanlarda herkesin karşılaştığı ve birbirlerine sorduğu bir problem haline gelmiştir. Bu soruların cevaplarını hemen karşılarına yazalım. Detaylı açıklamaları için ise yazının devamını okuyabilirsiniz.

Makine mühendisleri, elektrik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Kendi meslek odalarından eğitim alıp kendi alanlarında şantiye şefliği yapabilirler.

Teknik Öğretmenler şantiye şefi olabilir mi? “Olamazlar.” idi aşağıdaki CİMER başvurusuna göre artık olabilirler

İnşaat teknikerleri şantiye şefliği yapabilir mi? “Yapamazlar. idi aşağıdaki CİMER başvurusuna göre artık olabilirler

İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğler ile mahkeme kararlarına göre bu soruların cevaplarını açıklayalım.

Öncelikle şantiye şefinin ne olduğunu açıklayalım;

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ‘nin 3.Maddesinin 1. fıkrasının i bendine göre “Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis veya mimar diplomasına sahip teknik personeli,” olarak tanımlanmaktadır.

!!! Yukarıdaki tanım; 29 Aralık 2018 tarih 30640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personeli,” şeklinde değişmiştir.

CİMER başvurusu ile tekniker ve öğretmenlerin şantiye şefliği konusunda görüş istenmiş ve bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aşağıdaki şekilde bir görüş bildirilmiştir.

cimer-tekniker

 

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK  MADDE 10’da ise “(1) Şantiye şefinin, yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar, mühendis veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olması şarttır. ” ifadesi bulunmaktadır.

Yalnız aynı yönetmeliğin aynı 10. Maddesinin 12. fıkrasında ise “(12) Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, ayaklı su depoları, hangar yapıları ile palplanşlı, kazıklı, ankrajlı iksa yapıları ve kazıları, Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından ondördüncü fıkrada sayılanların dışındaki yapılarda ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda, binanın kullanım amacına uygun olarak mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur.” ifadesi bulunmakta ve bu durum bir karışıklık ortaya çıkarmaktadır.

!!! Buradaki karmaşa TMOBB’un açtığı dava için Danıştay Altıncı Daire’nin kararı (Karar için tıklayınız) sonucu teknik öğretmen ve teknikerlerin şantiye şefliği yapabilmesini öneren maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Yukarıdaki görüş dolayısıyla bu durum da değişmiş görünüyor. Fakat bir itiraz söz konusu mu henüz bir bilgi bulunmuyor.

Makine ve Elektrik Mühendislerinin şantiye şefliği yapıp yapamadığı konusundaki durum için ise; YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK  MADDE 10’un 2. fıkrasında belirtilen “Şantiye şefi; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü, imalâtın özel ihtisas gerektirip gerektirmediği de gözetilerek belirlenir.” ifadesine göre meslek grubuna göre kendi meslek odalarından aldıkları eğitim ve yetki doğrultusunda yapabilmektedirler.


Hangi Binalarda Şantiye Şefine Gerek Yoktur?

“Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı” ve “toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapılar” için şantiye şefine gerek yoktur. Bu durumda yapı sahibine müteahhitlik ve şantiye şefliği için beş yıllığına bir kereye mahsus ruhsat verilir. Yani sadece o yapının tamamlanması için 5 yıllığına yetki verilmiş anlamına gelmektedir.

Şantiye Şeflerinin Kaç Metrekare İnşaata Kadar Yetkisi Vardır? Mühendis ve Mimarlar Kaç İnşaat’ta Aynı Anda Şantiye Şefliği Yapabilir?

Bu konu ile ilgili de kafa karışıklığı yaşandığı için, en net haliyle açıklamaya çalışalım.

-Mimar ve mühendisler toplamda en fazla 5 iş ve 30.000 m²’ye kadar şantiye şefliği yapabilmektedirler.

Yani bir mimar veya mühendisin üzerinde 4 iş varsa ve bu 4 işin toplam inşaat alanı diyelim 29.000 m²ise alabileceği 5. iş maksimum 999 m²’dir.

Üzerinde 2 iş olan bir mühendis veya mimarın kullandığı toplam inşaat alanı 5000 m² olsun. Ve 3. inşaat olarak almak istediği inşaatın alanı 45.000 m² olsun. Bu durumda mimar bu 3. inşaatı alamayacaktır. Yalnız başta üzerindeki toplam inşaat alanı 5000 m² olan 2 inşaattan istifa ederse bu 45.000 m²’lik inşaatta şantiye şefliği yapabilecektir.

Hiçbir inşaatta şantiye şefi görevi olmayan, yani üzerinde hiç inşaat olmayan bir mühendis veya mimar tek iş olarak 30.000 m²’den büyük bir inşaat alanına sahip inşaatta şantiye şefi olarak görev yapabilir. Bu durumda bir m² sınırı bulunmamaktadır. Yalnız bu işi aldıktan bu iş bitene kadar 2. bir şantiyede şantiye şefi olarak görev yapamaz.

Müteahhit kendi inşaatında şantiye şefi olarak görev alabilir mi?

Müteahhit gerekli koşulları sağlıyorsa, yani gerekli mühendis veya mimar diplomasına sahip ve yukarıda belirtilen m² ve adet sınırlamaları konusunda bir engeli yoksa kendi inşaatında şantiye şefi olabilir.
Şantiye şefliği üzerimden ne zaman düşer?

İnşaat seviyesi %100’e gelen ve iş bitimi alan bir şantiyenin m² ve adeti şantiye şefinin üzerinden düşmektedir.

Şantiye şefliğinden nasıl istifa edilir? Noterden istifa etmek zorunda mıyım?

Şantiye şefliğinde sadece Belediye’ye ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dilekçe vererek istifa edilebilmektedir. Fakat bazı belediyeler noterden inşaatın il, ilçesi, ada ve parsel bilgileri ile istifa etmenizi isteyebilmektedir. Bu durumda zaten formatları noterde bulunan bu istifa dilekçeleri dört nüsha halinde çıkarılmakta ve bir tanesi noterde, 1 tanesi sizde kalmak üzere diğer iki tanesini de belediye ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne noter tarafından gönderilmektedir. Her halukarda bu işlemi noter üzerinden yapmak, kilisel haklar ve güvence bakımından kişi için daha geçerli olmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odasından veya Mimarlar Odasından Şantiye Şefliği için Belge Almak Zorunda mıyım?

Böyle bir zorunluluk olmamakla beraber, bazı belediyeler bu konuda inisiyatif almakta ve ilgili meslek odasından şantiye şefliği belgesi istemektedir.

Bir İşte Sigortalı Olarak Çalışırken Başka Bir İşte Şantiye Şefliği Yapabilir miyim?

Kamu kurum ve kuruluşlarında veya yapı denetim’de çalışılmadığı sürece başka bir işte çalışmak şantiye şefliği yapmaya engel değildir. Birden fazla iş yerinde çalışmak mümkün olduğu için birden fazla sigorta girişi yapılmasında da bir engel yoktur.

Yapı Denetim Şirketinde Çalışırken Şantiye Şefliği Yapabilir miyim?

Bir yapı denetim şirketi sahibi veya çalışanı inşaatla ilgili başka bir işle uğraşmayacağına dair taahhütname vermektedir. Dolayısıyla bir mühendis veya mimar yapı denetim sahibi, ortağı veya çalışanı ise şantiye şefliği yapamaz.


Şantiye şefliği ile ilgili karşılaşılan tüm sorunlar ve akla takılan noktaları açıklamaya çalıştık. Bu konuda yayımlanan kanın, yönetmelik ve tebliğler ile sizden gelen soru ve düzeltmeler doğrultusunda yazımızı güncel tutmaya gayret göstereceğiz.
 

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Kimler Şantiye Şefi Olabilir? Şantiye Şefliği İşlemleri” için bir yorum

  • 15 Ocak 2019 tarihinde, saat 12:16
    Permalink

    Şantiye şefliğinden düşülmesi için, yapının artık yapı kullanma izin belgesi alması gerekmektedir.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!