Mesnet Çeşitleri

Mesnet; terim anlamı olarak yapıların dış ortamla birleştiği nokta, dayanaktır. Mesnet çeşitleri şu şekildedir;

a) Ankastre Mesnet; Ankastre mesnetlenen çubuklar, sonsuz rijit bir ortama yer değiştirme yapmayacak şekilde bağlanmıştır. Ankastre mesnette u, v yerdeğiştirmeleri ile φ açısal yerdeğiştirme, yani dönme, sıfırdır.

ankastre mesnet

b) Sabit Mesnet; Sabit mesnetlerde çubuk, dış ortama herhangi bir engel olmadan dönebilecek şekilde bağlanmıştır. Bu mesnetin u, v yerdeğiştirmeleri sıfırdır.

sabit mesnet


c) Hareketli (Kayıcı) Mesnet; Hareketli (kayıcı) mesnetlerde çubuk, dış ortama serbestçe dönebilecek ve bir doğrultuda serbestçe hareket edebilecek şekilde bağlanmıştır. Bu mesnetlerde sadece bir yerdeğiştirme, mesela v, sıfırdır.

hareketli kayıcı mesnet


d) Pandül Ayak; Üzerine kuvvet etkimeyen iki ucu mafsallı doğru eksenli çubuklara pandül ayak denir.

pandül ayak


e) Elastik Ankastre Mesnetler;

-Dönmeye Karşı Elastik Ankastre Mesnet; Bu tip mesnetlerin u, yerdeğiştirmeleri sıfırdır. Mesnetemoment etkidiğinde mesnet φ kadar döner. Bu dönme Moment ile orantılıdır.
Yani M/φ=Rm>0 oranı sabittir. Rm sabitine mesnetin dönmeye karşı redörü denir.

elastik ankastre

-Çökmeye Karşı Elastik Ankastre Mesnet; Çökmeye karşı elastik ankastre mesnetlerin üzerine çökme
doğrultusunda bir P kuvveti etkidiği zaman mesnet bu doğrultuda v kadar çökmektedir. P/v=Rv>0 sabitine
mesnetin çökmeye karşı redörü denir.

çökmeye karşı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.