PGA, PGV ve PGD Nedir?

Deprem kayıtlarını incelerken karşımıza çıkan PGA, PGV ve PGD terimleri ne anlam ifade etmektedir?

PGA terimi, İngilizce “Peak Ground Acceleration” teriminin kısaltması olup Türkçe olarak “En Büyük Yer İvmesi” değeridir.

PGV; En yüksek hız değeri, (Peak Ground Velocity)

PGD ise;  En büyük yer değiştirme değeridir. (Peak Ground Displacement)

PGA değeri deprem potansiyeli hakkında bilgi veren bir değerdir. Ancak, tam anlamıyla güvenilir bir parametre değildir. Çünkü çok küçük bir pik nokta şeklinde görülebilen büyük bir PGA değeri yapı davranışı üzerinde ciddi
belirleyici bir faktör olmayabilir.

PGV değeri incelendiğinde PGV değerinin deprem şiddetini/yıkıcılığını temsil etme yeteneğinin PGA’ya göre daha yüksek olduğu görülmüştür. PGA/PGV değerinin ise yıkıcı etkinin ölçüsü olduğu çeşitli çalışmalar
sonucunda görülmektedir. Bu çalışmalardan düşük PGA/PGV değerine sahip depremlerin yüksek yıkıcılık potansiyeline sahip olduğu görülmüştür.

Deprem kayıtlarından doğrudan elde edilebilen en büyük yer ivmesi (PGA) ile en büyük yer hızının (PGV) oranının (PGA/PGV) depremin şiddetini/yıkıcılığını (intensity measure) gösterebilen bir parametre olarak kullanılabileceği görülmektedir.

PGA/PGV parametresi, depreme ve zemin koşullarına ait özelliklerin bazılarını temsil edebilmektedir. PGA/PGV parametresinin temsil ettiği başlıca deprem özellikleri; depremin büyüklüğü ve fay tipidir. Aynı parametrenin zemin koşulları ile ilgili olarak temsil ettiği parametreler ise zemin tipi ve faya olan uzaklıktır.

pga-pgv-pgd-img

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir