Soğuk Derz Nedir? Nasıl Önlenir?

Soğuk Derz farklı zamanlarda dökümü gerçekleştirilen beton imalatları arasında oluşan aderans tam olarak gerçekleşmemesinden oluşan ve iki beton kütlesinin ayrı çalışmasına neden olan bir imalat hatasıdır.

Soğuk Derz önce dökülen betonun prizini almaya başlamasından veya prizini aldıktan sonra ikinci sefer betonun dökülmesi ile meydana gelir. Beton dökümünün çeşitli nedenlerden dolayı yarım kalması ve sonradan ilave beton dökümü, kolon kiriş birleşimlerinde önce kolonun daha sonra kiriş ve döşeme betonunun dökülmesi soğuk derze neden olan durumlardır.  Soğuk derz oluşan bölgelerde betonun dayanımı, bir bütün olarak dökülen betona göre daha düşüktür ve bazı önlemler alınarak ek yapılacak yerde gerekli dayanımı sağlayan bağlantının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
     Soğuk Derz Nasıl Önlenir?

  • Kolon ve kirişlerin birlikte dökülmesi tercih edilmelidir.
  • Herhangi bir neden ile beton dökümü tamamlanmamış veya yarım kalmışsa, önlem alınmadan döküme asla devam edilmemelidir. Aksi takdirde zayıf kesitlerin oluşumuna sebebiyet verilmiş olur.
  • Beton döküm planını önceden yapmalı, gerekli ekip, ekipman ve malzemeyi önceden sağlamış olmalıyız. Beton dökülecek çevre uygun şartlarda olmalıdır.
  • Sıcak havalarda betonun daha hızlı priz alacağı unutulmamalı, gerekli durumlarda priz geciktirici katkılar kullanılmalıdır.
  • Çeşitli nedenlerden dolayı ( mikserin gecikmesi, kalıpların patlaması, beton dökülen alanın çok büyük olması vb.) beton dökümü devam ettirilemeyecek ve derz bırakılmak zorunda kalınırsa, beton dökümü gelişi güzel yerde bırakılmamalı, tekniğe uygun olarak ek yerler oluşturulmalıdır. Kolonlarda ek yer bırakılmaz.Kirişlerde ve döşemelerde açıklığın 1/4 ünde bırakılabilir. Ancak pilye kıvrım yerlerinin en az 20 cm ilerisinde olmalıdır. Ek yerleri momentin en az olduğu yerlerde olmalıdır.
  • Soğuk derzin mecburen oluştuğu durumlarda, beton dökümüne devam etmeden önce ilk dökülen sertleşmiş betonun yüzeyi pürüzlendirilmeli, yüzeyindeki pislikler temizlenmeli,  yüzey ıslatılmalı ve suyu emdikten sonra  nemli durumdayken, en büyük agrega boyutu sertleşmiş betonunkinden az olan ve dozajı daha yüksek olan beton ile döküme devam edilmelidir. Ara yüzeyde aderans arttırıcı kimyasal katkılar kullanılarak, olumsuz etkiler en aza indirilmelidir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.