TBDY- Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı

TBDY -Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde Dayanıma Göre Tasarım’da(DTS) taşıma gücü yaklaşımı ile kesit hesabı için, doğrusal elastik deprem yüklerinin azaltılmasında

Devam