TBDY- Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı

TBDY -Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde Dayanıma Göre Tasarım’da(DTS) taşıma gücü yaklaşımı ile kesit hesabı için, doğrusal elastik deprem yüklerinin azaltılmasında

Devam

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Bina Performans Düzeyleri ve Hedefleri ile Değerlendirme/Uygulama Yaklaşımları

Deprem etkisi altında binaların taşıyıcı sistemlerinin Bina Performans Düzey tanımlamaları şu şekilde; (KK)-Kesintisiz Kullanım; Taşıyıcı sistemde hasarın oluşmadığı veya ihmal

Devam

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- *** Bina Kullanım Sınıfları ve Bina Önem Katsayıları

Bu durumda TDY 2007’den farklı olarak; a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri kışlalar, cezaevleri, vb.

Devam

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY)- ***Deprem Yer Hareketi Düzeyleri ve Spektrumları

Bu Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen dört farklı deprem yer hareketi düzeyi tanımlanmıştır. Deprem yer hareketi spektrumları, belirli bir deprem yer

Devam