Temel Enjeksiyon Yöntemleri

Paylaş!!!

Temel enjeksiyonlarında genellikle beş çeşit yöntem uygulanır.

Bu Temel Enjeksiyon Yöntemleri:

  1. Tek kademe temel enjeksiyonu,
  2. Tıkaç veya aşağıdan yukarıya çıkan kademe enjeksiyonu,
  3. Yukarıdan aşağıya inen kademe enjeksiyonu,
  4. Bindirmeli temel enjeksiyonu,
  5. Tekrar delgiyle yukarıdan aşağıya inen kademeli enjeksiyon.Tek kademe Temel Enjeksiyonu

Tek kademe temel enjeksiyonu yönteminde enjekte edilecek delik istenilen derinliğe kadar delinir, kuyu yıkanır ve enjekte edilerek bütün bu işlemler bir defada tamamlanır. Bu uygulama ancak az çatlaklı, sağlam kayalarda ve sığ deliklerde uygulanır.

Tıkaç (Lastik) veya Aşağıdan Yukarıya Çıkan Kademe Enjeksiyonu

Tıkaç veya aşağıdan yukarıya çıkan kademe enjeksiyonu, istenilen derinlikte enjeksiyon yapmaya olanak sağlayan bir yöntemdir. Kuyu, taban derinliğine kadar delinir ve tıkaç deliğin istenilen derinliğine tutturulur. Tıkaç tutturulmadan önce veya sonra kuyu yıkanır. Temel kayadaki çatlakların kuyudaki üst sınırına tıkaç tutturularak etkili bir enjeksiyon yapılmış olur. Bu yöntemle aşağıdan yukarıya doğru belirli aralıklarda sistematik tıkaç tutturularak enjeksiyon yapılır.

Yukarıdan Aşağıya İnen Kademe Enjeksiyonu

Yukarıdan aşağıya inen kademe enjeksiyonu yönteminde kuyu birinci kademe için önceden belirlenen derinliğe kadar delinir. Delik yıkanır, su testi yapılır ve enjekte edilir. Bunu takiben çimento henüz prizlenmeye başlarken delikteki çimento şerbeti yıkanır ve ikinci kademe için yukarıda yapılan işlem, kaya içindeki çimento şerbeti tamamen priz yaptıktan sonra, tekrarlanır. Her kademe için kuyu derinleştikçe enjeksiyon basıncı artırılır. Yukarıdan aşağıya inen kademe enjeksiyonu yöntemi tek kademe enjeksiyonundan daha pahalıdır. Ancak yüzeyden olacak sızıntıları en aza indirir.

Bindirmeli Enjeksiyon

Bazı durumlarda Ardalanan kademe enjeksiyonunda, yüzeydeki çatlakları tıkamak için birinci kademede önce kalın enjeksiyon yapılır. Çimento şerbeti kısmen prizlendikten sonra kuyu yıkanarak veya yeniden delinerek, tekrar ince şerbetle enjekte edilir.

Tekrar Delgiyle Yukarıdan Aşağıya Doğruİnen Kademe Enjeksiyonu

Tekrar delgiyle yukarıdan aşağıya inen kademeli enjeksiyonu çok karstik ve erime boşluklu kayaçlarda uygulanır, bindirmeli enjeksiyon yönteminin aynısıdır. Ayrıcalığı, birinci kademe enjeksiyonu tamamlandıktan sonra kuyudaki çimento şerbetinin yıkanması yerine, priz yaptıktan sonra yeniden delinerek, ikinci, üçüncü ve diğer kademelerin enjeksiyonu yapılmasıdır. Bu tip enjeksiyon pahalı olmakla beraber büyük erime boşluğu ve mağaraların doldurulmasında başanlı sonuçlar alınır.

Kademeli enjeksiyonlarda önceden tayin edilen derinliğe ulaşmadan, delgi esnasında sondaj suyunun tamamı veya % 70 ’den fazlasının kaçması halinde, sondaja ara verilerek bu kısmın enjeksiyonu yapılır ve tekrar sondaja devam edilir.
[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Paylaş!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!