Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği – A2 Döşeme Süreksizlikleri

Döşemelerin deprem kuvvetleri ile katlardaki kütlelerin oluşturduğu eylemsizlik kuvvetlerininin varsa kirişlerle birlikte düzlem içi rijitlikleri sayesinde düşey elemanlara sağlıklı bir şekilde aktarılmasının sağlanması gerekmektedir.  Bu yük aktarımlarının doğru olarak yapılabilmesi için sisteme uygun modellemelerin yapılması gerekmektedir.

A2 Döşeme Süreksizlikleri Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği‘nde de daha önce (TBDY) TDY 2007’de tanımlandığı şekilde tanımlanmıştır;Herhangi bir kattaki döşemede;

I – Merdiven ve asansör boşlukları dahil, boşluk alanları toplamının kat brüt alanının 1/3’ünden fazla olması durumu,

II – Deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle aktarılabilmesini güçleştiren yerel döşeme boşluklarının bulunması durumu,

III – Döşemenin düzlem içi rijitlik ve dayanımında ani azalmaların olması durumu A2 Döşeme Süreksizliği olarak tanımlanmıştır.

Hemen hemen binaların çoğunda aydınlama boşluğu veya asansör boşluğu gibi boşluklar bulunmakta. Döşemede brüt alanın 1/3’ünden fazla boşluk bulunduğu durumlarda döşeme yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalışmadığı kabul edilir. Bu düzensizliğin bulunduğu binalarda döşemeler, düzlem içi yer değiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içermek üzere iki boyutlu (membran) sonlu elemanlar ile modellenecektir. Bu durumda her düğüm noktasında üç serbestlik derecesi dikkate alınacaktır. İstenirse aynı zamanda düzlem dışı yer değiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini de içermek üzere, her düğüm noktasında altı serbestlik derecesinin dikkate alındığı kabuk sonlu elemanlar da kullanılabilir. Bu modellemelerin hesap sonucunda döşemelerde ve kirişlerde meydana gelen düşey taşıyıcı elemanlara aktarılan iç kuvvetlerin yönleri ve büyüklükleri doğrudan elde edilebilecektir. A3 Planda Çıkıntılar Bulunması düzensizliği için de aynı modellemeler kullanılacaktır.

a2 döşeme süreksizlikleri düzensizliği

Bu tür düzensizliklerin bulunmadığı (A1-A2) planda düzenli binalarda döşemeler rijit diyafram olarak modellenebilecektir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir