Açık İhale Usulü Nedir?

Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür.

Açık ihale usulü, tekliflerin açık olarak verildiği anlamına gelmez.  İhalenin herkese açık olarak yürütülmesini, herkesin süreci izleyebilmesini ifade eder. Kanun’da ve ihale şartnamesinde yazılı genel şartları taşıyan herkes, bu ihalelere katılabilmektedir. İhaleye, istenilen başvuru niteliklerine sahip olan ve usulüne uygun olarak teklif veren adaylar arasından, Kanun’un 10’uncu maddesinde yazılı yeterlilik değerlendirme kriterlerine göre, en avantajlı teklif veren yüklenici saptanarak ihale süreci tamamlanır.

Bu ihale türünde teklifler kapalı zarf içinde hazırlanarak ilgili idareye teslim edilir. İhale sırasında istekli ile hiçbir konuda (Fiyat, teknik koşullar, taahhüdün nasıl gerçekleştirileceği, vs.) pazarlık yapılmaz, verilen tutarlar ve evraklar değiştirilemez. Sadece 37’nci maddede yazılı bazı durumlarda, isteklilerden yazılı olarak ek açıklama yapılması istenebilir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir