Aderans Nedir? Aderans Kuvveti Nedir?

Betonarme elemanların en önemli özelliği beton ve çeliğin beraber çalışacak, yani yük taşıyacak şekilde bir araya gelmesidir. Donatı ile onu saran beton arasında herhangi bir rölatif yer değiştirmenin kaymanın olmaması gerekir. donatının betondan sıyrılması veya ayrılması karma bir malzeme olan betonarmede beraber çalışmayı önlediği gibi, bazı durumlarda da elemanın göçmesine sebep olabilir. Bu nedenle donatının tam kapasitesinin kullanılabilmesi için, gözönüne alınan kesite gelinceye kadar. donatının betona tam olarak kenetlenmesinin sağlanması gerekir.
Beton ile donatı meydana gelen etkiler nedeniye şekil değiştirirler, bu sırada iki malzeme arasında gerilmelerin geçişi meydana gelir. Arada sıyrılma olmadan bu tür gerilme geçişinin ortaya çıkmasına aderans denir. Aderans olayı betonarmenin en önemli faydalı özelliklerinden biridir. Bu suretle iki malzemenin beraberce kullanılması ve birbirini tamamlaması mümkün olur. Donatıda meydana gelen gerilme azalması ve çoğalması komşu beton bölgelerine gerilme geçişi ile meydana gelir. Bu durum düz yüzeyli çelik çubuklarda kayma gerilmelerinin doğrudan oluşmasıyla açıklanabilir. Nervürlü çubuklarda ise geçişin nervür etrafında oluşan karmaşık bir gerilme durumunun bileşkesi olarak ortaya çıkan kayma gerilmeleri tarafından sağlandığı kabul edilebilir. Her iki durumda da ortaya çıkan gerilmeler eşdeğer bir kayma gerilmesine dönüştürülerek aderans gerilmesi olarak da isimlendirilir.

Genellikle aderansın çubuk düz yüzü ile çimento harcı arasındaki kimyasal yapışma sonucu ortaya çıktığı düşünülürse de, düşük zorlamalar bile bu yapışmayı çözer ve çubuk sıyrılır. Bu tür  sıyrılmanın başlamasıyla sürtünme ve kama etkisi ile oluşan aderans başlar. Sürtünmeden ortaya çıkan aderans, donatı çubuğunun pürüzsüzlüğüne bağlıdır. Dikkatli incelendiğinde düz yüzeyli çubukta pürüzlülüğün bulunduğu görülür. Donatının korozyonunda sıyrılabilir bir tabaka oluşturması betonun içindeki donatının bu tabakadan sıyrılmasını kolaylaştırarak aderansın kolayca çözülmesine sebep olur. Bu nedenle korozyon, aderansı olumsuz yönde etkiler ve ileri durumlarda aderansın kaybolmasına neden olur. Bunun yanında donatının ekseni doğrultusunda sürtünme kuvvetinin dolayısıyla aderansın artmasına yanal gerilmelerin bulunması ve betonun büzülmesi de olumlu katkıda bulunur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.