Bir İnşaata Başlarken Yapılması Gereken Çalışmalar

Bir inşaat işine başlamadan önce, o işin amacı, yararları, maliyeti ve riskleri baştan sona detaylı bir şekilde tekrar irdelenmelidir.

Özellikle sözleşme aşamasına gelindiğinde tüm hazırlık ve teklif çalımaları titizlikle kontrol edilmelidir. Bu dönemde işi bizzat yapacak Proje Müdürü veya Şantiye Şefi inşaat yerini ve çevresini tekrar incelemeli, proje hesapları, alınan malzeme, makine ve taşeron tekliflerini irdelemelidir. Bu arada rakip firma teklifleri hakkında bilgi sağlanmaya çalışılmalı ve verilen teklif fiyatları veya bedelinin kontrolü yapılmalıdır Rakip firma tekliflerinin farklılık nedenleri araştırılmalıdır.Bu kontroller sırasında atlanmaması için bir inşaata başlarken yapılacak işler aşağıda sıralanan konular tek tek ele alınmalıdır.

1-Risk unsurları tekrar taranmalı ve maliyetleri kontrol edilmeli,

2-İnşaat alanı, şantiye yeri, altyapı olanakları vb. incelenmeli,

3-Şantiye yaklaşım yolları, ocaklar, kazı malzemelerinin dökülme yerleri vb. araştırılmalı

4-Projelerin nitelik ve nicelik olarak eksik ve aksaklıkları değerlendirilmeli, keşif ve metrajlar kontrol edilmeli,

5-Piyasa şartları (fiyatlar, kur durumları, olası gelişmeler vb.) yeniden soruşturulmalı,

6-İşin yapımı ile ilgili olarak belirlenen strateji ilkeleri ve organizasyon şeması netleştirilmeli,

7-İşin yapım süresi ve iş programı içeriği yeniden gözden geçirilmeli,

8-Taşeronlar ve 2. yüklenicilerle son pazarlıklar yapılmalı, hatta gerekiyorsa ön sözleşmeler imzalanmalı,

9-Finansal analiz ve nakit akışı çizelgesi, harcamalar ve hakedişler gerçekçi şekilde hesap edilerek yenilenmeli,

10-Şantiye tesislerinin nerede, nasıl ve ne biçimde yapılacağı sorularının net cevapları belirlenmeli,

11-Kilit personel için görüşmeler tamamlanıp el sıkışılmalı,

12-Makine, araç, gereç yeterliliği veya ekstra olarak dışarıdan sağlanma koşulları yeniden ele alınmalı,

13-Lojstik (malzeme tedariki ve stok miktarları) fiyat, kalite, miktar, teslim süreleri, zaman, vb. unsurları dikkate alınarak yeniden planlanmalı,

14-Sözleşme bir hukukçuya tekrar kontrol ettirilmeli,

15-Teminat mektubu veya kredi alınması öngörülen bankalar ile tekrar görüşülmeli ve şartlar kesinleştirilmeli,16-İşin üstlenilmesi halinde oluşabilecek fırsatlar için geniş kapsamlı bir tarama yapılmalı vs sağlanabilecek avantajların belirlenmesine çalışılmalı,

17-İnşaatın başlamasını engelleyebilecek unsurların olup olmadığı tekrar kontrol edilmeli,

18-Yapı sahibinin, piyasa referanslarını, para durumunu, iş ahlakını öğrenme araştırmaları derinleştirilmeli,

19-Proje müellifleri, müşavirlik firması, kontrol teşkilatının, yapıcı, olumlu olup olmadıkları vb. sruşturulmalı,

20-Sigorta harcamaları, teminat mektubu giderleri başta olmak üzere dolaylı giderler gözden geçirilmelidir.

Her işte olduğu gibi, inşaat işinin de başı ve son dönemi zordur. Titiz, yoğun ve bilinçli çalışma ister. Yukarıda sıralanan çalışmaların kısa zamanda yapılması gerekir. Bu nedenle inşaata başlama çalışmalarına, işi üstlenme durumu olgunlaştığında ekip oluşturularak zaman kaybetmeden girişilmelidir.
İnşaat işinin başında gösterilecek gevşeklik, giderilmesi mümkün olmayacak kayıplara neden olabilir. Bu dönemde dikkat edilecek en önemli husus, gerçekçi olunması gereğidir. İş alma heyecanı ile bazı önemli hususların küçümsenmemesi ve kontroller sırasında, başarıyı engelleyecek unsurlar bulunmuş ise, bunlar giderilmeden sözleşmenin imzalanmaması gerekir.

Sözleşme imzalandığında öncelikle,

  • Firmanın ana yönetim modelinin ve kadrolarının,
  • Şantiye yönetimini üstlenecek Teknik Elemanların,
  • Firmanın merkez kadrosunun,

inşaat ile ilgili olarak bir şema şeklinde belirlenmesi ve bu çalışma düzeninde yer alan tüm bireylerin görev, yetki, sorumluluk ve ücretlerinin belirlenmesi uygun olur.Bu organizasyona göre, yetkili organ ve elemanların zaman kaybetmeden firma patronlarınca belirlenecek strateji ilkelerine göre, şantiyeyi kurmaya, yönetmeye girişmeleri ve öngörülen proje, eleman, araç-gereç, makine, ekipman, malzeme, kalıp, şantiye tesisleri vb. inşaat unsurlarının bağlantılarını süratle yapmaları gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir