Çimentonun Depolanması

Çimentonun nemden korunması ve depolanması, beton mukavemeti ve diğer özelliklerini açısından oldukça ektilidir. Çimento, havanın rutubetini alarak topaklanabilir.

Topakların parmakla kolaylıkla ezilebilir olması, katılaşma, sertleşme ve dayanım kazanmasının bu topaklanmadan etkilenmediği veya etkilenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Oluşan sert topaklaşmalar bozulmanın en büyük belirtisidir. Bu nedenle çimentonun depolanmasında, su ile temasından veya rutubetli havada kalmamasına özen gösterilmelidir.Çimento, üç katlı kraft olarak adlandırılan özel kağıttan torbalara konur ve bu şekilde muhafaza edilip taşınır. Bu torbalar ülkemizde ve diğer pek çok ülkede yaygın olarak 50 kg’liktir. Ancak 25 kg’lik torbalar da bulunmaktadır.

Çimento rutubetsiz ve kapalı bir ortamda tabii zemin ile temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. (Çimento çeşitleri ve özellikleri)

Çimento üretim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tüketilmelidir. Bu nedenle ‘ilk gelen ilk gider prensibi’ ile malzeme sürkülasyonu sağlanmalı, bir çimento paketinin uzun süre depoda bekletilmemesine dikkat edilmelidir.

Çimento alçı, gübre ve gıda gibi ürünlerle beraber kesinlikle depolanmamalıdır.

Çimento torbaları sıkışık bir şekilde dizilmemelidir. Aksi taktirde torbalar hasar görebilir. Taşımaya müsait alan bırakmak gerekmektedir.

Çimentoların zeminden nem almamaları için ambar zemin üzerine plastik gibi su geçirmez bir örtü serilmeli veya torbalar zeminden yaklaşık 15 cm yükseklikte ahşap bir platform, palet üzerine dizilmelidir

Mümkünse çimentoların depolandığı binanın tavanı %30 eğimli olmalıdır. Torbaların duvardan uzaklığı 15 – 30 cm olmalıdır. Türk Standartlarına göre, üst üste en fazla 12 torba çimento dizilmelidir. Literatürdeki bilgiler, mümkünse en çok 8 torbanın üst üste dizilebileceğini tavsiye etmektedir.

İlk üç aydan sonraki her ay için çimentolar, 28 günlük dayanımlarından her ilave ay için yaklaşık %4 kayba uğradıkları hesaba katılmalıdır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir