Geliştirilmiş Kent ve Park Beton Modeli-Modified Kent and Park Model

Modified Kent and Park Model

Geliştirilmiş Kent ve Park Beton Modeli

Beton, çeşitli malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan kompozit bir malzemedir. Betonun homojen olmayan yapısı, beton için sabit bir gerilme-birim deformasyon ilişkisi sunmayı imkansız hale getirmektedir. Geçmişte araştırmacılar, eksenel yük etkisi altındaki betona ait deneysel verilerden elde ettikleri gerilme-birim deformasyon eğrilerini idealleştirerek birçok matematik model önermişlerdir. Bu modelleriden bir tanesi de “Geliştirilmiş Kent ve Park Beton Modeli”dir.

Geliştirilmiş Kent ve Park Beton Modelinde beton dayanımının ve buna karşılık gelen birim deformasyonunun, sargı etkisi ile arttığı varsayılmaktadır. Beton modelleri için önerilen eğriler, maksimum gerilmeye kadar ikinci derece parabol ile ifade edilmektedir. Maksimum gerilme aşıldıktan sonra her iki betonun dayanımında meydana gelen azalmanın doğrusal olduğu varsayılmaktadır. Sargılı betona ait eğrideki azalma eğimi, sargısız betona oranla daha küçüktür. Geliştirilmiş Kent ve Park Beton Modelinde betonda maksimum kısalma sınırı εcu iken, sargısız betonda böyle bir sınır yoktur.

modifiye kent ve park modeli
kent and park-formül1

kent and park-formül-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • fc: Sargısız betonun basınç dayanımı.
  • fcc: Sargılı betonun basınç dayanımı.
  • εco: Sargısız betonda maksimum dayanıma karşılık gelen birim kısalma.
  • εcoc: Sargılı betonda maksimum dayanıma karşılık gelen birim kısalma.
  • bk: Çekirdek beton küçük boyutu.(Sargı donatısının dış kısmından dış kısmına olan mesafe)
  • s: Sargı donatısı adım mesafesi
  • ρs: Sargı donatısının hacimsel oranı
  • Zu: Sargısız betona ait σ-ε eğrisinin doğrusal bölümünün eğimi
  • Zc: Sargılı betona ait σ-ε eğrisinin doğrusal bölümünün eğimi

Beton modellerinin ortaya çıkış kaynağı ve bir diğer beton modeli; Hognestad Beton Modeli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir