Hümik Madde Nedir? Hümik Asit Nedir?

Paylaş!!!

Hümik Maddeler

Hümik maddeler, ölmüş hayvan ve bitkilerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik dönüşüm sürecinde oluşan, toprakta, sedimentlerde ve sulu ortamlarda bulunan, karbon, hidrojen, oksijen ve bir miktar sülfür ile beraber nitrojen içeren amorf organik maddelerdir.

Hümik maddeler, organik karbon içeren doğal ürünlerdir. Hümik maddeler görünüş olarak sarı renkten siyah renge farklılık gösterirler, asidiktirler, farklı bileşime ve moleküler ağırlığa sahiptirler, aromatiktirler, polielektrolittirler. Koyu renge sahip olmaları çekirdeğinin elektronik yapısından kaynaklanmaktadır.Hümik maddeler, suda, toprakta ve çürümüş hayvan ve bitkilerin sedimentlerinde bulunan doğal organik maddelerdir. Hümik maddeler, karbonhidratlar ve karboksilik, fenolik ve metoksil gruplarını içeren aromatik halkalardan oluşan multifonksiyonel amorf biyopolimerlerdir

Hümik maddeler çevrede bulunan doğal organik materyal sınıfından toprakta veya yüzey sularında bitkilerin bozunması sırasında oluşan makromoleküler bileşiklerdir

Hümik Asit Nedir

Hümik maddeler; fülvik asit, hümik asit ve hümin olmak üzere 3 tiptir. Hümik asitler, fülvik asitlere nazaran daha büyük moleküllü olup asidik ortamda çözünmemelerine (pH 3’de sulu fazda % 85’i süspande katı fazda) karşılık bazik ortamda kolloidal çözelti oluştururlar.

Hümik asitler, ortamda bulunabilen inert elektrolitler varlığında çözünürlüğü azalan, katyon değişim kapasitesi ve spesifik yüzey alanı oldukça yüksek makromoleküllerdir. Yüksek pH’da egemen olan anyonik grupları, kapladıkları adsorban yüzeyinin yük yoğunluğunu belirgin şekilde değiştirir ki bu durum kolloidal stabilitenin artmasına sebep olur.

Bir su kaynağında hümik asit varlığı istenmeyen bir durumdur çünkü suda hümik asit varlığı toplam organik kirlilik seviyesini, renk yoğunluğunu, kimyasal aktiviteleri artırır. Hümik asit spesifik özelliklere sahip olduğundan dolayı tarım, sanayi, çevresel uygulamalar ve ilaç sanayisinde yaygın olarak kullanılır. Hümik asit pH<2’de çözünmez. Fülvik asit tüm pH değerlerinde çözünür. Hümin ise tüm pH değerlerinde suda çözünmeyen doğal organik malzemedir

Hümik maddelerin bileşimindeki temel elementler C, H, O, N, ve S’dir. Genel olarak hümik asit fülvik asite göre daha çok karbon, daha az oksijen içerir.Hümik maddeler-img

 


Paylaş!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!