İnşaat Sektöründe Kalite Kontrol

İnşaat sektöründe kalite kontrol birçok farklı boyutta karşımıza çıkmaktadır. Burada son ürün olarak ortaya çıkan yapının/binanın kalitesinden bahsedileceği gibi üretim sürecinin kalitesi de söz konusu olabilmektedir. İnşaat sektöründe hem bir ürün meydana getirilmekte hem de bu ürünü oluştururken bir hizmet sunulmaktadır.
Tüketici/müteahhit/müşteri/mal sahibi istekleri, pazar durumu ve nitelikleri, ekonomi, rekabet, teknolojik düzey gibi çok çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi sonunda oluşturulan politikalara göre kalite ve üretimi ilgilendiren teknik veriler saptanır. Bu verilere uygun üretim sistemi dizayn edilirken, hammadde, süreç ve ürün performansına ilişkin kalite standartları da belirlenir. Gelen hammadde ve malzemelerin standartlara uygunluğu tespit edildikten sonra fiziksel üretim sürecine gelinir.
İnşaat üretim sürecince önceden belirlenmiş yol ve yöntemlerle çeşitli aşamalarda birçok kalite kontroller yapılır. Kalite standartlarından sapmalar değerlendirilir ve sonuçlar önlem alınmak üzere karar alma organlarına gönderilir. İmalat sona erdiğinde, ürünün kullanılma durumundaki performansı ve işlevselliği muayene ve testlerle ölçülür. Sonuç belirli spesifikasyonları karşılayacak ölçüde memnun edici ise ürün teslim edilir. Tüm bunlar yapılırken sürekli olarak kalite standartlarına başvurulduğu ve bulunan sonuçların geri besleme (feed back) bilgisi şeklinde dizayn aşamasına gönderileceği gözden kaçırılmamalıdır. İnşaat Sektöründe Kalite Kontrol ve üretim sistemlerinin dizaynında ve standartlarının saptanmasında yapılan hatalar ve zaman içinde doğal olarak değiştirilmesi gereken noktalar ancak geri besleme mekanizması çalıştığı takdirde ortaya çıkarılabilir.
Buradan anlaşılacağı üzere inşaat sektöründe kalite kontrolü, üretimin her aşamasında olduğu gibi, ondan önceki ve sonraki işlemlerde de etkili olan geniş kapsamlı bir işletme fonksiyonudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir