Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar Yenilendi

Paylaş!!!

Deprem Yönetmeliği’nin yenilenmesi ile “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar”da kullanılan hesap yöntemlerinin ve değerlerin yenilenmesi, güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştı. 16 Şubat 2019 Tarihli ve 30688 Sayılı Resmî Gazete ile Yenilenmiş Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar‘ı yayımlandı.

Yeni Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’ın PDF formatına sayfanın sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Buna göre yeni Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar‘ın içeriği aşağıdaki şekildedir;

1 Kapsam

2 Deprem Tehlikesi

3 Riskli Bina Tespit Yöntemi

4 Az Katlı Betonarme Binalar için Risk Tespiti

4.1 Rölöve ve Bilgi Toplama

4.2 Bina Modellemesine İlişkin Genel Kurallar

4.3 Hesap Yöntemi

4.4 Riskli Betonarme Binanın Belirlenmesi

5 Orta Katlı Betonarme Binalar için Risk Tespiti

5.1 Rölöve ve Bilgi Toplama

5.2 Bina Modellemesine İlişkin Genel Kurallar

5.3 Hesap Yöntemi

5.4 Riskli Betonarme Binanın Belirlenmesi

6 Yüksek Katlı Betonarme Binalar için Risk Tespiti

6.1 Rölöve ve Bilgi Toplama

6.2 Bina Modellemesine İlişkin Genel Kurallar

6.3 Hesap Yöntemi

6.4 Riskli Betonarme Binanın Belirlenmesi7 Yığma Binalar için Risk Tespiti

7.1 Rölöve ve Bilgi Toplama

7.2 Bina Modellemesine İlişkin Genel Kurallar

7.3 Hesap Yöntemi

7.4 Riskli Yığma Binanın Belirlenmesi

8 Az Katlı Karma Binalar için Risk Tespiti

8.1 Rölöve ve Bilgi Toplama

8.2 Bina Modellemesine İlişkin Genel Kurallar

8.3 Hesap Yöntemi

8.4 Riskli Karma Binanın Belirlenmesi

EK-A: Binaların Bölgesel Deprem Risk Dağılımını Belirlemek için Kullanılabilecek Basitleştirilmiş Yöntemler

EK-B: Beton Numune Dayanım Hesabı

EK-C: Mod Birleştirme Yöntemi ile Bina Analizi

EK-D: Kolonlarda ve Kirişlerde Ve/Vr Hesabı

EK-E: Perdelerde Ve/Vr Hesabı

EK-F: Orta Katlı Betonarme Binalar için Hesap Yöntemi

EK-G: Yer Değiştirme Eksen Dönmesi

EK-H: Yığma Duvarlar için Eşdeğer Çubuk Modeli
1.1 Bu Esaslar, 16/5/2012 tarihli 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Binaların tespit edilmesinde kullanılacak kuralları içerir.

1.2 Bulunduğu coğrafi nokta için Bölüm 2’de tanımlanan deprem tehlikesi altında yıkılma veya ağır hasar görme riski yüksek olan bina, Riskli Bina olarak tanımlanır. Riskli Binanın tespiti için uygulanacak değerlendirme kuralları bu esaslarda verilmiştir.

1.3 Bu Esaslarda verilen yöntemler, bina deprem performans değerlendirmesi ve güçlendirmesi amacıyla kullanılamaz. Bu Esaslarda verilen yöntemlere göre riskli bulunmayan binaların, depreme dayanıklı tasarım esaslarını sağladığı sonucu çıkarılamaz.

1.4 6306 sayılı Kanun kapsamında, belirli alanlarda riskli olabilecek binaların bölgesel dağılımının belirlenmesi ve önceliklendirme kararı verilmesi amacıyla kullanılabilecek, bina özelliklerini ve deprem tehlikesini dikkate alan basitleştirilmiş yöntemler EK-A’da verilmiştir.

1.5 Taşıyıcı sistemi betonarme, yığma ve karma (betonarme ve yığma taşıyıcı sistemlerin bir arada bulunduğu) olan binaların risk tespiti bu Esaslara göre yapılacaktır.

1.6 Riskli yapı tespiti için lisanslandırılmış olan kurum ve kuruluşlarca, teknik gerekçeleri belirtilerek, ulusal bir standart veya yönetmelik ile tasarlanmış ahşap yapılar hariç olmak üzere, ahşap kerpiç ve taşıyıcı özelliği olmayan malzeme ile yapılan yapıların riskli olduğu yönünde rapor düzenlenmesi halinde, bu yapılar 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak kabul edilir.

1.7 Bu Esaslarda risk tespit usulü düzenlenmeyen, tasarım esasları yürürlükte olan ulusal bir mevzuat ile tanımlanmış yapılar için ilgili mevzuata göre tasarım şartlarının sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, bu yapılar 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak kabul edilir.

Yeni Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’ın PDF formatına buradan ulaşabilirsiniz
[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Paylaş!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!