Temel ve Bodrum Yalıtımları

Zemin rutubeti ve suyu ile demir donatının paslanması sonucu betonarmenin dayanırlık niteliğini kaybetmemesi için, zemin altındaki betonarme imalata mutlaka Temel ve Bodrum Yalıtımları yapılmalıdır.

Aynı şekilde zemin suyunun bina bodrumuna girmemesi, duvarlarda yükselmemesi ve yapıya zarar vermemesi için de yalıtım şarttır. Yalıtım çok teknik bir konudur. Yapıların gelecekleri büyük ölçüde temel ve bodrumlarının iyi yalıtımlarına bağlıdır.
1-Bitüm Sürerek Yalıtım

Sadece zemin rutubetini kesme amaçlı temel ve bodrum yalıtımı, zemin altında kalan sıvalı kagir ve betonarme imalat yüzeylerine bir kat bitüm astar üzerine bir kat sıcak bitüm sürülerek yapılabilir. Astarda da son katta da bitüm ile örtülmemiş tek nokta kalmamalıdır. Betonun tabandan da su almaması için temizlik betonunun üstü de bitümlenmelidir.

2-Kauçuk vb. Esaslı Pestillerle Yalıtım

Zeminde su varsa yalıtımı, su yalıtım pestili ile “bohça yalıtım” olarak yapmak en doğrusudur. Ek yerlerine bant yapıştırılması daha garantili bir iş çakırılmasını sağlar. Su basıncından kurtulmak için mümkünse çevre drenajı yapılmalıdır.

Bir dayanma perdesine bitişik olarak yapılacak betonarme imalatlarında perde önüne serilecek geotekstil örtü ile dışarıdan gelecek su aşağıya alınıp direne edilir. Bu örtünün üzerine uygulanacak yalıtım pestili de geotekstil ya da başka bir örtü ile korunmalıdırç Geotekstil, bina duvarlarında oluşabilecek terlemeyi de önleyeceğinden yeğlenmelidir.

3-Suni Reçine Esaslı Sıvı Malzeme ile Yalıtım

Temel duvar ve tabanlarının rutubet/su yalıtımlarında suni reçine esaslı sıvı plastik malzemeler de  (0,8-1 mm kalınlıkta olarak) kullanılabilir. Uygulamaları kolaydır, karmaşık yüzeyler kolaylıkla örtülebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir