Ahşap İnşaatta Kullanılan Ağaç Türleri

İnşaatlarda kullanılan ahşap malzemenin, genellikle, özgül ağırlığının az, mukavemetinin fazla, işlenme kabiliyetinin çok, ısı ileticiliğinin az olması tercih edilir. Bundan dolayı, yapıda daha ziyade iğne yapraklı ağaçlar kullanılır. Bunlardan çam sınıfı, çıralılar, dış etkenler tesiri altındaki yapı kısımlarında; göknar, ladin gibileri ise, iç kısımlarda kullanılır. Yapraklı ağaçlardan elde edilen ahşap malzemesi ise, daha dayanımlı olmakla beraber serttir ve daha pahalıdır. Bu sınıf ağaçtan inşaat sahasına girenler, meşe ve kayındır. Bir de, yapıya, dolaylı olarak giren ağaç türleri vardır ki bunlar, özellikle kontraplak ve ahşap liflerinden, yongalarından, talaşından yapılan çeşitli özelliklerdeki prese levhalardır. Bu sonuncu gruba giren ağaçlar arasında ıhlamur, kavak söğüt, gibi yumuşak ağaçlar da yer almaktadır.

İnşaat mühendisliği açısından, eksenel kuvvete veya eğilmeye maruz eleman şeklinde çalışan ahşap malzemenin kalas, kiriş ve kadronları genellikle ladin, göknar, melez ve bazen de meşeden hazırlanır. Pencere kapı doğramalarında çamlar; kaplama elemanlarında meşe, kayın; toprak, su ve köprü inşaatlarında çam sınıfı, bazen de meşe ve kestane kullanılmaktadır.Kesilen herhangi bir ağacın malzemesinde elde edilen mukavemet değerleri, aynı cins ağacın başka bölgede kesileninden elde edilen mukavemetlerden farklı olmaktadır. O kadar ki, genellikle, aynı ağaç gövdesinin değişik seviyelerde bulunan mukavemet değerleri bile farklılık arz etmektedir. Bu nedenle ahşap inşaat malzemesinin emniyet gerilmeleri hesaplanırken, diğer inşaat malzemelerindekilere göre çok daha büyük emniyet katsayıları gözönünde tutulur.

Ahşap yapıda kullanılan ağaç türleri;
İğne Yapraklılar; Çam, ladin, köknar, selvi, ardıç gibi ağaç türleridir. Ülkede çok sayıda bulunması ve ucuz olması sebebiyle yapı sektöründe daha çok tercih edilir. Odunları geniş yapraklılara göre daha yumuşak ve işlenmesi kolaydır. Türkiye’de en çok bulunan iğne yapraklı ağaç türü olan çam, çivi-vida tutma ve tutkallama kabiliyeti yüksek, işlenmesi kolaydır.
Geniş Yapraklılar; meşe, kayın, ceviz, kavak, çınar gibi ağaç türleridir. Geniş yapraklı ağaçlarda, reçine kanalları çoğunlukla yoktur. Odunları iğne yapraklılara göre daha sert ve işlenmesi zordur. Kapı, pencere, merdiven, döşeme kaplaması gibi yapının belirli bölümlerinde kullanılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir