Beton Çevresel Etki Sınıfları-TBDY 2018-Excel

Paylaş!!!

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde proje paftalarında bulunması zorunlu kılınan “Beton Çevresel Etki Sınıfları” Türkiye Hazır Beton Birliği’nin yapmış olduğu çalışma neticesinde yayımlandı.

“TBDY 2018- 7.13.1.1 – Beton dayanım sınıfı ve donatı sınıfı ile TS EN 206’ye uygun çevresel etki sınıfı bütün çizim paftalarında belirtilecektir.”

Beton Çevresel Etki Sınıflarının bulunduğu excel tablosuna sayfanın sonundaki linkten ulaşabilirsiniz.

“Beton Çevresel Etki Sınıfları”
BETONUN ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI
XC Karbonatloşmanın sebep olduğu korozyonDonatı veya diğer gömülü metal ihtiva eden betonun hava ve nem etkisine maruz kaldığı etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır.
XC1: Kuru veya sürekli ıslakXC2: Islak, ara sıra kuruXC1: Orta derecede nemliXC4: Döngülü ıslak ve kuru
Çok düşük rutubetli havaya sahip ortamdaki donatılı beton. Sürekli olarak, zararlı etkisi olmayan su içerisindeki beton.Su İle uzun süreli temas eden beton bileşenler Su depoları, çoğu temeller (Zararlı etkisi olmayan toprak içerisine tamamen gömülmüş donatılı ve öngerilmeli beton)Orta derecede veya yüksek rutubetli havaya sahip binaların ıç kısımlarındaki betonlar, yağmurdan korunmuş, açıkta bulunan betonlar (sundurma tipi binalar, ticari mutfaklar, banyolar, çamaşır odaları, içerdeki yüzme havuzlarının rutubetli odaları,Yağmura maruz kalan tüm harici beton elemanları.
XD Deniz suyu haricindeki klorürlerin sebep olduğu korozyonDonatı veya diğer gömülü metal ihtiva eden betonun, buz çözücü tuzları da ihtiva eden, deniz suyu haricindeki kaynaklardan gelen klorürleri ihtiva etmesi halindeki etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır.
XD1: Orta derecede nemliXD2: Islak, ara sıra kuruXD3: Döngülü ıslak ve kuru
Trafik alanları nedeniyle hava İle taşınan klorürlere maruz kalan beton yüzeyler; özel garajlar. Buz çözücü maddeler içeren doğrudan serpintilerden uzak olan kemer bölümlerinde donatılı ve ön-gerilmeli beton yüzeyler. Çok az buz çözücü etkisine maruz kalan yapıların bölümleri.Tuzlu su; Klorür içeren suya tamamen batırılmış donatılı veön-gerilmeli beton yüzeyler Yüzme havuzları, klorür içeren endüstriyel sulara maruz betonlar.Buz çözücüler veya buz çözücüler içeren serpintilerinden doğrudan etkilenen donatılı ve ön-gerilmeli yüzeyler (örneğin duvarlar, köprü ayakları, taşıt yolundan 10 m içerdeki kolonlar, korkuluk kemerleri ve taşıt yolu seviyesinden 1 m aşağıda gömülü yapılar, döşemeler ve otopark döşemeleri)
XS Deniz suyundan kaynaklanan klorürlerin sebep okluğu korozyonDonatı veya diğer gömülü metal ihtiva eden betonun deniz suyunda bulunan klorürlere veya deniz suyundan kaynaklanan tuz taşıyan hava ile temas etmesi halinde etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır.
XS1: Hava ile taşınan tuzlara maruz kalan, ancak deniz suyu ile doğrudan temas etmevenXS2: Sürekli olarak su içerisindeXS3: Gelgit, dalga ve serpinti bölgeleri
Sahilde veya sahile yakın yerde bulunan beton yapılar.Tamamen daldırılmış ve doygun kalan donatılı ve ön gerilmeli beton; örneğin deniz suyunun altında kalan betonYüksek gelgit bölgelerinde çamurlu ve püskürtme bölgelerinde iskele duvarları gibi donatılı veön-gerilmeli beton bileşenler
XF Buz çözücü maddenin de bulunduğu veya bulunmadığı donma/çözülme etkisiBetonun, etkili donma/çözülme döngülerine, ıslak durumda maruz kalması halinde etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır.
XF1: Buz çözücü madde içermeyen suya orta derecede doygunXF2: Buz çözücü madde içeren suya orta derecede doygunXF3: Buz çözücü madde içermeyen suya yüksek derecede doygunXF4: Buz çözücü madde içeren su veya deniz suyuna yüksek derecede doygun
Tüm dış yapı elemanlarıTrafiğin olduğu alanlarda serpinti ve sıçrama yolu ile temas eden XF4 sınıfından farklı olarak buz çözücü maddeler içeren sulara maruz beton bileşenler. Deniz suyunun serpintilerine maruz beton vaoılar.Açık su depoları; gelgit etkisi altındaki tuz İçermeyen suya maruz beton bileşenler.Buz çözücü maddel ere ma ruz yol ve köprü ka pl a mal a rı; Buz çözücü tuz ihtiva eden su serpintisine doğrudan ve donma etkisine maruz beton yüzeyler; Deniz yapılarının dalga etkisi altındaki donma iv a maruz bökeleri.
XA Betonun kimyasal etkilere maruı kalmasıBetonun, TS EN 206 Çizelge 2'de verilen tabii zeminler ve yer altı sularından kaynaklanan zararlı kimyasal etkilere maruz kalması durumunda etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Deniz suyu, coğrafik bölgeye göre sınıflandırılır, bu nedenle betonun kullanılacağı yerde geçerli sınıflandırma uygulanır. Çizelge 2 - Doğal zeminler ve ver altı sularından kaynaklanan kimyasal etkiler için etki sınıflarının sınır değerleri)
XA1: Az zararlı kimyasal ortamXA2: Orta zararlı kimyasal ortamXA3: Cok zararlı kimyasal ortam
Atık su arıtma tesislerinde bulunan depolar; sıvı gübre konteynerleri.Deniz suyu ile temas halindeki beton bileşenler; zararlı zeminler üzerindeki beton bileşenlerEndüstriyel atık su arıtma tesisleri; hayvan besleme yemlikleri; baca gazı arıtma ile soğutma kuleleri.
XM Mekanik aşınma etkisiBeton, kullanım esnasında önemli derecede mekanik aşınmaya maruz kalacaksa etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır.
XM1: Orta derecede aşınmaXM2: önemli derecede aşınmaXM3: Cok yüksek derecede aşınma
Üzerinde, şişme lastikli araçların hareket ettiği taşıyıcı zeminler veya yüzeyi sertleştirilmiş sanayi tesisine ait zeminler.Üzerinde, şişme lastikli veya içi dolu lastikli çatallı yükleyicilerin hareket ettiği taşıyıcı zeminler veya yüzeyi sertleştirilmiş sanayi tesislneait zeminler.Üzerinde, İçi dolu lastik veya çelik tekeri! çatallı yükleyicilerin hareket ettiği taşıyıcı zeminler veya yüzeyi sertleştirilmiş sanayi tesisine ait zeminler; üzerinde, sık sık paletli araçların hareket ettiği zeminler; hızlı vetürbülanslı akan sulardaki beton su vaptları lener'i kırıcı havuzlar vb.^
XO:Donatı veya gömülü metal bulunmayan betonlarda hiçbir zararlı etkinin olmadığı çevreler

“Beton Çevresel Etki Sınıfları Excel Tablosu
[Toplam:3    Ortalama:5/5]

Paylaş!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!