Beton Katkı Maddeleri

Beton katkı maddeleri, taze veya sertleşmiş betonun bazı özelliklerini değiştirmek amacıyla, beton karışımı hazırlanırken karışıma ilave edilen kimyasal maddelerdir. Bu maddeler fonksiyonlarını, su emme, yüzey gerilimini değiştirme, kolloit oluşturma, hidratasyon sırasında çimento+su reaksiyonuna katalizör etkisi yapma gibi fizikokimyasal etkiler ile yerine getirirler.

Başlangıçta katkı maddeleri yeteri kadar önemsenmemiş ve bunların beton özellikleri üzerine olan yararlı etkilerine kuşku ile bakılmıştır. Ancak son yıllarda kimya endüstrisinde yapılan araştırmalarla birçok yeni formüller geliştirilmiş ve çeşitli türde katkı maddeleri üretiminde büyük artış olmuştur. 1960’lı yıllarda Almanya’da 340 çeşit, İngiltere’de 275 çeşit beton katkı maddesi ticari olarak üretilmiş ve satılmıştır.Yurdumuzda ise son yıllara kadar hemen hemen hiç kullanılmayan katkı maddelerinin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Bu durum teknik bilgi yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Beton katkı maddelerinin yalnız beton kalitesini artırmakla kalmayıp, önemli ölçüde ekonomik kazanç da sağlamakta olduğunun farkına geç varılmıştır.

Birçok yararı olmasına rağmen beton katkı maddelerinin bilgisizce kullanımı son derece tehlikeli olabilir. Her ne kadar piyasalarda satılmakta olan patent isimli ürünlerin prospektüslerinde belirtilen hususlara uygun olarak kullanılması halinde bir sakınca yok ise de, katkı maddelerinin mutlaka önceden bir laboratuvar deneyine tabi tutulması gerekir. Zira değişik amaçlarla kullamimakta olan katkı maddeleri, aynen insanların kullandığı ilaçlar gibi, betonun bazı özelliklerini iyileştirirken diğer bazı özelliklerini bozabilir.

Beton Katkı Maddesi Çeşitleri

Beton katkı maddeleri kullanılma amaçlarına göre 8 ana grup altında toplanabilir.

1) Beton karma suyunu azaltıcı/akışkanlaştırıcı katkılar,

2) Süper akışkanlaştırıcı katkılar,

3) Betona hava veren katkılar,

4) Prizi çabuklaştırıcı katkılar,

5) Priz süresini geciktirici katkılar,

6) Beton permeabilitesini azaltıcı katkılar,

7) Prizi çabuklaştırıcı/suyu azaltıcı/akışkanlaştırıcı katkılar,

8) Prizi geciktirici/suyu azaltıcı/akışkanlaştırıcı katkılar.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir