Betonarme İnşaat Demirine Kaynak Yapılır mı?

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve TS 500’ün donatı çeliğinin kaynakla birbirlerine bağlanması konusundaki maddelerini incelersek,

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği madde 7.2.7:

7.2.7. Kaynaklı, Manşonlu ve Kimyasal Ankrajlı Ek ve Bağlantılar
7.2.7.1 – Boyuna donatıların bindirmeli kaynaklı eklerinin ilgili kuruluşlardan sertifikalı kaynakçılar tarafından yapılması zorunludur. Küt kaynak eklerine izin verilmez. (Aynı düzlemde bulunan iki çubuğun ucuca kaynaklandığı kaynak türü küt kaynaklar) Kaynak yapılacak donatı çeliğinin karbon eşdeğeri TS 500’de verilen %0.50 sınır değerini aşmayacaktır.7.2.7.2 – Kaynaklı ve manşonlu boyuna donatı eklerinin monotonik ve tekrarlı yükler altında yeterli performansa sahip olduğu Bölüm 8 EK 8A’da verilen kurallar, uluslararası standart ve yönetmelikler esas alınarak belgelendirilecektir. Ekin, deneyle bulunan karakteristik kopma dayanımı, eklenen donatı çubuklarının, manşonlu ek halinde net kesit alanı dikkate alınmak üzere, TS 500’de verilen karakteristik kopma dayanımından daha düşük olmayacaktır.
7.2.7.3 – Enine donatıların boyuna donatılara kaynakla bağlanmasına izin verilmez. (Yani etriye veya çirozlarla boyuna donatıların birbirlerine kaynaklanmasına izin verilmemektedir.)
7.2.7.4 – Çelik pencere ve kapı kasalarının, dübellerin, bağlantı plakalarının, tesisat elemanlarının, makine ve teçhizatın boyuna ve enine betonarme donatılarına kaynakla bağlanmasına izin verilmez.

TS 500;

9.2.4 – Kaynaklı Ekler
Kaynaklı ek yapılacak çubukların metalurjik analizi yapılmalı ve çeliğin özellikle karbon içeriği açısından kaynaklamaya uygun olduğu kanıtlanmalıdır. Kaynaklı ekler TS 708 e uygun olarak yapılmalıdır.
Kaynakla yapılan eklerden her elli taneden birine (en az 5 tanesine) çekme deneyi uygulanmalıdır. Bu
deneylerde, ekli donatının 1,25fyk kadar gerilme taşıyabileceği kanıtlanmalıdır.

Soğukta işlem görmüş donatı çeliklerine kaynak yapılamaz. Kaynak yapılacak doğal sertlikteki donatı
çeliklerinde ise, TS 708 de tanımlanan karbon eşdeğeri, 0,40 değerini geçmemelidir.

donatı kaynak tablo

etriye kaynak şekil

Kaynakla yapılan eklerden her elli taneden birine (en az 5 tanesine) çekme deneyi uygulanmalıdır. Bu
deneylerde, ekli donatının 1,25fyk kadar gerilme taşıyabileceği kanıtlanmalıdır.

donatı nokta kaynak
TS 708’de ise (TS 500’de de bu standarda atıfta bulunuluyor) donatı çeliğinin kaynaklanabilmesi ile ilgili, çeliğin içerisinde bulunana elementlere göre kısıtlamalar getirilmiştir;

7.1 Kimyasal bileşim ve kaynaklanabilirlik
Kaynaklanabilirlik aşağıda belirtilen iki özelliğe bağlıdır:
– Karbon eşdeğeri,
– Bazı elementlerin oranlarındaki sınırlamalar.
Elementlerin her birinin en yüksek değeri ve karbon eşdeğeri, Çizelge 2’de verilen değerlerin üzerinde olmamalıdır.

kaynak sınırı

Yürürlükte olan ve yukarıda bahsedilen standart ve yönetmelikler bağlamında “kaynaklanabilirlik” kriterleri açısından asgari şartları sağlayan donatı çubukları olarak B 420 C ve B 500 C türü donatı cinsleri uygun olarak gözükmektedir. Bu donatılardan B 420 C çubukları  TS 708 / 2010 ve TS 500 / 2000’e uygun kimyasal bileşimleri ve ayrıca  “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği”ne uygun mekanik özellikleri nedeni ile kaynaklanabilir ve kısıt olmaksızın tüm betonarme elemanlarda donatı çeliği olarak kullanılabilinir durumdadır. B 500 C çubukları ise uygun kimyasal bileşimleri ve mekanik özelliklerine rağmen “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ilgili kısıtı nedeni ile taşıyıcı betonarme elemanlar dışında veya münferiden ankraj elemanı olarak kullanılabilinir durumdadır. Ülkemizde yaygın olarak bilinen ve kullanılan S 420 çelik çubukları ise ilgili standartlardaki kaynaklanabilirlik koşullarını sağlamadıkları sürece kaynak yapılamazlar.Kaynaklar; TS500, TDY 2007, TBDY, BETONARME DONATI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ

 VE BETONARME UYGULAMALARINDA KAYNAK MALZEME - TASARIM  KRİTERLERİ ÜZERİNE HAKAN ATAKÖY / İNŞ.YÜK.MÜH. /TPB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir