Çelik Yapı Tasarım ve Çelik Proje Tasarım Prensipleri

Çelik yapı analiz ve tasarımı; statik, dinamik, malzeme bilgisi ve malzeme mekaniği ile yapısal proje ve analiz ilkeleri konusunda sağlam bir bilgiye sahip ve yapı davranışları hakkında öngörülü, tecrübeli bir mühendisin sezgileriyle birleştirmesiyle, planlanan yapıya ve hedefe uygun güvenli ve ekonomik yapı üretmek adına sanat ve bilimin bir ortak paydada buluşup kullanılması olarak tarif edilebilir.

Bu tariften yola çıkarak, bir inşaat mühendisinin tecrübe kazanmasından önce mesleğin gerektirdiği teknik bilgiler, statik, dinamik, malzeme mekaniği ve yapısal analiz ilkelerini bilmesi gerekmektedir. Planlanan yapı tasarımının çelik yapı olması durumunda öncelikle çelik malzemesinin malzeme özelliklerinin ve yükler altındaki davranışın bilinmesi gerekmektedir. Ardından çelik yapı elamanların enkesitlerinin, enkesitlerin birbirleriyle birleşimlerinin, birleşimi sağlayan yardımcı elemanların özelliklerinin bilinmesi öncelikli konulardandır. Yapılacak hesaplamalarda ilgili konularda yeterli bilgiye sahip yetkin bir mühendis olunması son derece önemlidir.
Çelik konstrüksiyonlarının tasarım aşamalarında aşağıda belirtilen hususların esas alınması gerekmektedir.

  • Yapı kullanım amacına uygun olarak projelendirilmeli, tasarımın; kullanılabilirlik ve uygulanabilirliğin önüne geçmesine izin verilmediği gibi, estetik ve ekonominin göz ardı edilmemesine de dikkat edilmelidir.
  • Yapı mimarisine ve geometrik özelliklerine bağlı olarak uygun malzeme seçimi yapılmasının en önemli karar noktalarından olduğu unutulmamalıdır.
  • Çeliğin ekonomik değeri ve pahalılığı nedeniyle çelik yapıların projelendirilmesinde ekonomik kesitlerin oluşturulmasına özen gösterilmesi önem taşımaktadır.
  • Şantiye dışında hazırlanan ve inşaat alanına taşınacak olan çelik konstrüksiyon parçalarının nakliyesi mümkün olacak biçimlerde teşkil edilmesi gerekmektedir.
  • Konstrüksiyonlarda yüksek mukavemetli, kaliteli çelik malzemeleri kullanmak, maksimum verimi sağlayacak en kesit profillerini seçmek ve uygulamak, taşıyıcı sistem teşkilinde optimum sistem teşkilini sağlamak gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir