Döşemelerde Burulma Donatısı

Kenar kirişlere, ya da komşu döşemelere eğilmeye dayanıklı bir biçimde bağlı olmayan döşemelerin köşelerinde özel burulma donatısı bulundurulmaktadır. Ancak Bu donatılar TS 500-2000’ e göre zorunlu değildir. Bu donatının yerleştirilmesi istenirse ve/ya da büyük açıklıklı donatılarda burulmanın olabileceği düşünülürse, köşeyi içine alan kenarların hiçbirisinin sürekli olmaması durumunda, kenarlara paralel iki kat altta, iki kat üstte yerleştirilir. Donatı çubuklarının uzunlukları küçük açıklığın 1/5’ i kadar, her kat donatının alanı da hesaplanan en büyük açık donatısının 3 /4‘ ü kadar olmalıdır. Köşeyi içine alan kenarlardan birisi üzerinde döşemenin sürekli olması durumunda, söz konusu donatı %50 azaltılabilir.

Burulma donatısı aşağıdaki şekil’ de verilmiştir;

döşeme burulma

Kaynak: M.Hüsem, Betonarme Döşemeler

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir