Döşemelerdeki Boşluk Çevresinin Donatılması

Döşemelerde zorunlu olarak boşluk bırakıldığında (baca, tesisat boşluğu gibi), bu boşlukların dört kenarı boyunca altta ve üstte en az 1ø12 donatı çubuğu yerleştirilmeli ve yırtık donatısı miktarı her iki doğrultuda boşluk nedeni ile kesilen donatı miktarından az olmamalıdır. Ayrıca boşlukların her köşesine boşluk kenarı ile 45⁰ lik açı yapacak şekilde alt ve üste en az 1ø12 donatı yerleştirilmeli ve bu donatıların uzunluğu kenetlenme boyunun iki katından az olmamalıdır. (M.Hüsem, Betonarme Döşemeler)

döşeme boşluk
Asmolen döşemelerde ise, bu boşlukların mümkün olduğunca nervür kirişlerine denk gelmemesi sağlanmalıdır. Nervür kirişini bölmeyen hava boşluklarında yukarıda plak döşemelerde olduğu şekilde boşluk etrafı yırtık donatısı ile donatılandırılmalıdır.

Nervürleri bölmesi kaçınılmaz olan hava, tesisat boşluğu, baca boşluklarında, boşluk etrafı kesilen nervür genişliğinde ve nervür donatısı kadar donatı içeren nervür-hatıllarla çevrilmeli, ortaya çıkacak gerilmeler aşağıda örnekte görüldüğü gibi en yakındaki nervürlerle paylaştırılmalıdır.

asmolen boşluk

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir