TS 500 – TS 498 – TBDY 2018-Çelik Yapılar Yönetmeliği (PDF)

“TS500, TS498, TBDY 2018, Çelik Yapılar Yönetmeliği” ile ilgili bilgilere diğer standart ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmek isteyenler için aşağıda paylaşılmıştır.

Ülkemizde betonarme binaların tasarımını düzenleyen yönetmelikler; TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri (1987), TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018)‘dir. (Eski hali, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)).

Betonarme malzemesini meydana getiren beton ve donatının yanısıra, betonarme eleman ve taşıyıcı sistemlerin düşey ve deprem yükleri altındaki davranışlarının öğrenilmesi, daha iyi tanınıp anlaşılması sonucunda, bu yönetmeliklerin zaman içerisinde elde edilen bilgilere uygun olarak güncellenmesi gerekir. İlk iki yönetmeliğin (TS 500 ve Ts 498) güncellenmesi Türk Standartları Enstitüsü tarafından Euro Code’ların ilgili bölümlerinin kabul edilmesi şeklinde benimsenmiş, Deprem Yönetmeliği’nin güncellenmesi yani TBDY-Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği‘nin yayımlanması ise AFAD tarafından ele alınmış ve kurulan ilgili çalışma grupları ve komisyonlarla güncellenmiştir.

 
TS 500 tanım olarak “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” şeklinde adlandırılmaktadır. Türkiye’de yapılan binalar Şubat 2000’de yayımlanan bu standarttaki kurallara uygun olmalıdır.

TS 500 / Şubat 2000

BETONARME YAPILARIN TASARIM VE YAPIM KURALLARI 


TS 498 Kasım 1987

YAPI ELEMANLARININ BOYUTLANDIRILMASINDA ALINACAK YÜKLERİN HESAP DEĞERLERİ


TBDY-Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

DEPREM ETKİSİ ALTINDA BİNALARIN TASARIMI İÇİN ESASLAR


Çelik yapılarla ilgili;

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar


DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR;

TDY 2007


ÇELİK – BETONARME İÇİN DONATI ÇELİĞİ

TS 708


Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Yönetmelik
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir