Bir İnşaat Sürecini Başarıya Götürecek İlkeler

Bir inşaat sürecini başarıya götürecek ilkeler, her işletmede olması gereken temel kanı, kural ve prensiplerin yanında, yüksek bütçelerin döndüğü, riskli ve hızlı olan inşaat sektörüne özel daha titiz ve detaylı çalışmaları da içermelidir.  Türkiye gibi yarı gelişmiş-gelişmekte olan ülkelerde bu çağdaş ilkeleri benimsemek ve uygulamak kolay değildir.

Ülkemizin çalışma koşullarını biliyoruz;

  • Yüksek kayıt dışı istihdam,
  • Yasalara itaatsizlik,
  • Haksız rekabetler,
  • Özellikle inşaat sektöründeki düşük kültür ve eğitim seviyesi,
  • Plansızlıki programsızlık,
  • Keyfi yönetilen şirketler,
  • Piyasanın ve iş yoğunluklarının dengesizliği gibi faktörler bu piyasada yer edinmeye çalışan girişimcileri karamsarlığa sürüklemektedir.

Bazı temel kurallar ve ilkelerin benimsenmesi İnşaat Süreçlerini Başarıya Daha Yakın Kılacaktır;

1-Yasalara ve kurumsallaşmanın gereklerine tam uyulmalı,

2-Her firmanın kuruluş ve çalışma amacı ile görevi bilinçil ve gerçekçi bir şekilde belirlenmeli,

İNŞAAT ŞİRKETİ VİZYON
3-Kuruluşun yönetim modeli ve karar alma mekanizmaları net ve kesin olmalıdır,

4-Her iş, o işin ehline yaptırılmalı,

profesyonel inşaat

5-Kararlar alınırken alternatif ve aykırı görüşleri de irdelemekten kaçınmamalı,

6-Tüm yönetim kademelerinin görev, yetki ve sorumlulukları net ve yazılı olmalı,

İNŞAAT ORGANİZASYON

7-Karar ve uygulamalar için ayrı ayrı ekipler oluşturulmalı,

8-Bilime bilgiye, teknolojiye ve araştırmaya önem verilmeli,

teknolojiye ayak uydurmak

9-Firma çağdaş ilkelerle yönetilmeli ve çağdaş kurallara uyulmalı,

10-İnsan kaynakları üzerinde titizlikle durulmalı; işe alma, eğitme, geliştirme, yarıştırma, verim, özendirme, ödüllendirme, işe ve firmaya sahip çıkma gibi konular tek tek ele alınmalı,

Concept of teamwork

11-Düz işçiden, proje müdürüne her çalışanın; düzenli çalışma, doğru ve dürüst olma, iş ve hizmeti kaliteli yapma, verim arttırma, kendini geliştirme, firmaya ve varlıklarına sahip çıkma, başarıya odaklanma, motivasyou koruma, zamanı doğru algılama ve değerlendirme, firmanın karını ve ününü gözetme, kolektif çalışma konularında bilinçlendirilmesine özen gösterilmeli,12-Tüm işlemler (raporlar, günlük raporlar, yeşil defter, ataşman, kesin hesap, görev tanımları, günlük görev talimatları, makine, ekipman, malzeme hareketleri) yazılı, gerektiğinde şematik olarak yürütülmelidir. Tüm bu evraklar düzenli bir şekilde dosyalanmalı ve saklanmalıdır.

13-Hiçbir konu tahminle, peşin hükümle, duygusal bir şekilde ele alınmamalı, mümkün olan her konuda açık ve ney şekilde hesap yapılmalı ve bu hesaplar saklanmalı,

inşaat finans yönetimi

14-Para, senet gibi menkul değerler uzman ve güvenilir elemanlarca, yönetim kurulu kararları ve onun belirleyeceği kurallara göre yönetilmeli,

15-İş makinelerinin, araçların, ekipmanın onarım, bakım ve korunması önlemleri eksiksiz alınmalı ve uygulanmalı,
16-Malzemenin ve üretimin çalınmaya, tahribe, yıpranmaya vb. karşı koruma önlemleri ihmal edilmemeli,

17-Her iş ve hizmetin kesinlikle izlenmesi ve kontrolü için sistem kurulmalı ve bu sistemler de denetlenmeli,

Construction-control

18-Fırsatlar gözetilmeli ve değerlendirilmeli,

19-Gelişme, büyüme, farklılaşma, araştırma, yeniden yapılanma, uzmanlardan yararlanma konuları ihmal edilmemeli,

20-Sektördeki diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim ve dayanışma içinde olunmalı
21-Ve son olarak tekrar ve tekrar EĞİTİM, EĞİTİM, EĞİTİM…

Construction Educatin 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir