Tekil Temel Boyutlandırılmasında Sağlanması Gereken Koşullar

 1. Temel tabanı, temel ve üzerindeki toprak alanı dahil, kolondan gelen M, N, V etkileri ile oluşan ve lineer yayıldığı kabul edilen temel altı gerilmelerinin maksimum değeri zemin emniyet gerilmesini aşmayacak şekilde boyutlandırılmış olmalıdır.
 2. Temelde diğer temellere göre yapıya zarar verecek mertebede oturma farkları olmamalı ve kendi oturması da kabyl edilebilir değeri geçmemelidir.
 3. Temelde üst yapıya zararlı olacak mertebede bir dönme olmamalıdır. Bunun için temel altında basınç gerilmesi çıkmayan bölgenin büyüklüğü, zeminin oturma kabiliyetinegöre sınırlandırılmalıdır. Bu maksatla bilhassa sabit yüklerden gelen eğilme momentinin büyük olması durumunda, temel tabanı orta noktasına, kolon eksenine göre bir eksantrisite verilerek, taban gerilmesi yayılışının üniforma yaklaştırılması yoluna gidilebilir.
 4. Kolon uç kesitindeki V kesme kuvvetinden dolayı temel kaymamalıdır. Genel olarak bina kolonları altındaki temellerde bu tehlike yalnız deprem bölgelerinde olabilir. Hemen tümü deprem bölgesi olan ülkemizdei tekil temelleri her iki doğrultuda, bağ kirişleri ile birbirine bağlamak şartı bulunmaktadır.
 5. TS 500 deki proje yükü grupları altında meydana gelen ve lineer yayıldığı kabul edilen zemin gerilmeleri ile
 • TS 500 e göre zımbalama tahkiki yapılmalı,
 • Kolon yüzleri hizasındaki kesitlerde kesme kontrolleri yapılmalı,
 • Kolon yüzleri hizasındaki kesitlerde eğilme momentine göre temel kesiti boyutlandırılmalıdır.

Tekil temellerde plandaki en küçük boyut 100 cm, kalınlık 25 cm, pas payı ise 5 cm’den daha az olamaz. Ayrıca temelin plandaki boyutları, e eksantrisitesi;

 • Düşey yükler altında kolayca sıkışabilen zeminlerde;
  e≤Lt/6 (Lt=Lx,Ly)
 • Deprem veya rüzgar etkileriyle birlikte aynı zeminlerde;
  e≤Lt/5
 • Düşey yükler altında sağlam zeminlerde;
  e≤Lt/5
 • Deprem veya rüzgar etkileriyle birlikte aynı zeminlerde;
  e≤Lt/3,5

koşulunu sağlayacak şekilde olmalıdır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir