Dış Cephe İskeleleri ile ilgili Yasal Mevzuat ve Standartlar

2014 yılı Eylül ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ” ile ruhsat alması gereken yapı işlerinde kullanılacak olan dış cephe iş iskelelerinde performans ve tasarım gerekleri hesaplarının ilgili proje müellifince yapılmasını ve ruhsat ekinde statik proje olarak ilgili idareye sunulmasını istenmektedir. Ayrıca bu tebliğde yapım işinde TSE ürün belgesine sahip iskelelerin kullanacağının beyan edilmesi durumunda üretici firma tarafından yapılan statik hesap ve çizimlerin ilgili proje müellifinin de onayı ile ruhsat ekinde sunabileceği belirtilmiştir.

2013 yılı Ekim ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan “ Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği” ile yapılarda çeşitli amaçla kullanılan iskele bileşenlerinin üretiminin hangi standartlara göre yapılması gerektiği, iskele kurulumu ve sökülmesinde alınması gereken tedbirler, iskele bileşenlerinin her türlü dış etkilere karşı korunması, şantiyelerde kurulan iskelelerin güvenlik kontrollerinin yapılması, iskelenin çökme veya devrilmesini engellemek için yüklemelerin dikkatle yapılması gibi hususlar iş sağlığı ve güvenliği açısından ifade edilmiştir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde ön yapımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerinin TS EN 12810-1, TS EN 12810-2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili ulusal standartlara uygun olmasını bu konuda ulusal standart olmaması durumunda uluslararası standartlara uygun olması gerektiği belirtilmektedir. Aynı yönetmelikte iskelenin kurulum ve kullanım amacına göre dayanıklı olması için hesapların iskele üreticileri tarafından yapılması gerektiği belirtilmiştir.

İskelelerin hesaplarının üreticiden temin edilmemesi durumunda iskele statik hesaplarının yaptırılması gerektiği ifade edilmiştir.

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskeleleri ile ilgili standartlar

  • TS EN 12810-1 Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri- Bölüm 1: Mamul Özellikleri (Aralık 2005)
  • TS EN 12810-2 Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri- Bölüm 2: Özel Yapısal Tasarım Metotları (Aralık 2005)
  • TS EN 12811-1 Geçici İş Donanımları – Bölüm 1: İş İskeleleri- Performans Gerekleri ve Genel Tasarım (Aralık 2005)
  • TS EN 12811-2 Geçici İş donanımları – Bölüm 2: Malzeme Bilgileri (Aralık 2005)
  • TS EN 12811-3 Geçici İş donanımları – Bölüm 3: Yükleme Deneyleri (Aralık 2005)
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir