Dozimetre Nedir?

“Dozimetre”, kelime olarak doz ölçer anlamında olup, radyasyon ile ilgili büyüklükleri direkt ya da dolaylı olarak ölçen cihazlara verilen isimdir.

Radyasyon, elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar halindeki enerjinin yayılması ya da aktarılmasıdır. İnsanlar ortamlarda bulunan ya da bu ortamlara yayılan radyasyonu algılayamamaktadır. Dolayısıyla radyasyon riski altında çalışan insanlar ya da radyasyon riski bulunan bölgelerde sık sık dozimetreler aracılığıyla radyasyon ile ilgili değerler kontrol edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Radyasyon dozu ölçüm için kullanılan dozimetrelerde bulunması gereken en önemli özellikler; radyasyonun dozuna karşı hassas duyarlılık ve dozimetre cihazının tekrar kullanılabilirliğidir.
Kullanıma sunulan bir dozimetrenin gerekli koşulları sağlayıp ilgili durumlarda faydalı olabilmesi bazı özelliklerinin bulunması gerekir. Örneğin, radyoterapi aşamassında bir noktada suda soğurulan radyasyon dozunun yanında onun uzaysal dağılımının ve ilgilenilen hastadaki doz hesabının bilinmesi önemlidir. Bu da dozimetrede, beklenen doğruluk ve kesinlik, doğrusallık, doz veya doz oranına bağlı olarak enerji cevabı, doz cevabı, yöne bağlılık, uzaysal çözünürlük, gibi özelliklerin tanımlanabilmesi ile mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir