Peyzaj Nedir? Peyzaj Ne Demek?

Peyzaj

Peyzaj, Fransızca ‘Paysage’ sözcüğünden Türkçe’ye yerileşmiştir. Peyzaj yerine ‘Manzara’, ‘Görünüm’, ‘Açıkhava’ sözcükleri de kullanılmaktadır.

Peyzaj ilk bakışta çevremizde gördüğümüz doğal ve kültürel elemanların kompozisyonudur. Peyzaj kelime anlamı ile manzara olarak ifade edilse de çok daha fazlasını kapsamaktadır. Doğal kültürel değerleri göz önünde bulundurarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görmeyi amaç edinmiş ve sürdürülebilirliği esas almıştır.Peyzaj diğer bir tanımla bulunduğumuz yerde bizi çevreleyen şeylerin bütünüdür. Ovalar, vadiler, dağlar, akarsular, nehirler gibi doğayla bulut yağmur ile bitki örtüsü, insan ve hayvan varlıkları, yollar, binalar, taşıtlar peyzajın fiziki elemanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca peyzaj toplumun kanunlarını, sosyal yaşantısı ile örf ve adetlerini de kapsamaktadır. Peyzaj insan ile doğa arasında ve bundan meydana gelen kültürel farklılıkların bir bütünü olarak ortaya çıkar. (Peyzaj-Peyzaj Mimarlığı-Bahçe Dizaynı)

Peyzaj Planlaması Nedir?

Peyzaj planlaması; “Peyzaj Mimarlığı’nın konusuna giren kent, mahalle ya da semt parkları, ev, okul, hastane, fabrika bahçeleri, çocuk oyun ve kamping alanları, sportif ve rekreasyonel faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesislerin (kültür, ekonomi, estetik ve fonksiyon kriterleri göz önüne alınarak) belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için geliştirilen fikirler bütünü” olarak tanımlanır (Tanrıverdi, 1987).

 Peyzaj Planları :

• Mevcut doğal kaynakların daha canlı, daha aktif, daha üretken olmasını sağlamak,

• Doğal varlıklann yararlanılma potansiyellerini arttırmak,

• Doğal ve kültürel peyzajın bitki ve hayvan sayısını, çeşitliliğini, kendine özgü özelliğini ve güzelliğini, insan yaşamının vazgeçilmez öğeleri haline getirmek ve dinlenme ortamı olarak sürekliliğini güvence altına almak için oluşturulur.
Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj mimarlığı meslek disiplini hem planlama boyutu hem de tasarım boyutunu birleştiren çalışmalar üretir, öncelikle ekolojik temelli bir sistem üzerinde hareket ettiği için doğal dengeler ve ilişkiler, bunların çevreyle ilişkisi kültürel kaynaklar ve insan beklentileri gibi temel başlıkları ele alıp, alana bu ilişkileri yönlendirebilecek şekilde yaklaşır. Ekolojik temelli ürünler oluşturduğu için peyzajın uygulama alanına bütüncül bakmak zorundadır.

Peyzaj mimarlığı iki farklı ve birbirini yadırgayan dünyayı (insan yapımı çevre ve doğal çevre) bir araya getirmek ve ilişkileri düzenlemek gibi zor ve karmaşık bir görevi üstlenmektedir. İlk yerleşimlerden bugüne kadar kentler hep doğal dünyanın yabaniliğine karşı insanların sığınıp, saklandıkları ve yaşamlarını sürdürebildikleri mekanlar olarak özellikle doğadan ayrı kalmayı ve onunla belli oranlarda mesafe kurmayı seçmiş ve onu yönetebilmeyi (daha açık bir ifade ile ona hakim olmayı) ve onun zararlarından korunmayı istemiştir. Bu nedenle peyzaj mimarlığı meslek disiplini bu iki farklı dünyayı dengelemek durumundadır.

“ASLA (Amerika Peyzaj Mimarları Topluluğu)’mm tanımına göre peyzaj mimarlığı; doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve bilimsel birikimin (oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevsel ve yaşam kalitesini arttırma yönünde) yeryüzeyinde uygulanması kapsamında, doğal ve kültürel elemanlann düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır”

Peyzaj mimarlığı yapısal elementlerin çevresindeki ve arasındaki bütün açık alanlan düzenler, bağımsız ya da kopuk diyebileceğimiz fonksiyonlan birbirine bağlar ve ilişkilendirir, üç boyutu, fiziksel çevrenin sürekliliği ile insan ve doğa arasında bir rekreasyon ilişkisi kurarak tamamlar. Bunların yapılması, fiziksel peyzaj içindeki toplumların kültürel ifadesinin üretimine yardıma olur ve birbiriyle ilişkili sanatlar için bir ortam oluşturur. Peyzaj mimarlığı dış mekandaki insan kullanımlarım ve deneyimlerini geliştiren bir sanattır.

Peyzaj Mimarlığı ile Mimarlık-Mühendisliğin Farkı

Peyzaj mimarlığı ve diğer tasarım uğraşıları arasında net farklılıklar vardır. Mimari her şeyden önce okul, fabrika, ofis, ev gibi özel kullanımlar ile bina ve yapı tasarlar. Mühendislik, bilimsel prensipleri, yol, köprü ve kamu hizmeti gibi kentin altyapı tasanmma uygular. Kent plancılan tüm kent ve bölgeler için geniş bir bakış altında gelişimi yönlendirir. Peyzaj mimarları sözü edilen bütün tasarım meslekleri ile temas kurar. Her birindeki unsurlarla bütünleşir. Peyzaj mimarlığı sivil mühendislik, kentsel planlama ve mimarinin çalışma bilgilerine sahip olurken, peyzaj mimarları estetik ve işlevsel ilişkiler ile alanı tasarlamak için bütün bu tasarım alanlarından unsurlar alır. Peyzaj mimarlığı meslek üyeleri insanlar ve diğer yaşayan canlılar için alanların en iyi şekilde tasarımı ile yaşam kalitesini geliştirmek için özel bir sorumluluğa sahiptir. Bütün tasarımcılar, planlamacılar, bütün mimarlar ve mühendisler doğa insan ilişkisi ile bazı yollardan ilgilidir. Fakat, sadece peyzaj mimarları direkt olarak, bir bağlantı aracı gibi, doğal peyzaj, bitki, toprak, su ile insan yapısı materyaller arasındaki her ölçekte detaylandınlmış ilişkilerle ilgilidir.
Peyzaj Nedir? Peyzaj Ne Demek?” için 2 yorum

  • 13 Temmuz 2019 tarihinde, saat 21:07
    Permalink

    Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre peyzaj ne demek sorusunun cevabı ‘‘ Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri tabii veya insanî unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir. ’’

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir