Mimari Çizim ve Sunuş ile İlgili Standartlar

Mimari çizim ve sunuş ile ilgili standartlar (TS-Türk Standartları) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

STANDARTIN KODUSTANDARTIN ADITARİH
TS EN ISO 5457Teknik Mamul Dokümantasyon- Teknik Resim Paftalarının Katlanması Ve Boyutlan2002
TS EN ISO 5457/T1Teknik Mamul Dokümantasyon- Teknik Resim Paftalarının Katlanması Ve Boyutlan2002
TS EN ISO 11091Yapı Çizimleri- Peyzaj2001
TS EN ISO 6284Yapı Çizimleri- Sınır Sapmalarının Gösterilmesi2000
TS EN SO 7518Teknik Çizim- Yapı Çizimleri- Yıkım Ve Yeniden Yapımın Basitleştirilmiş Gösterimi2000
TS EN ISO 9431Yapı çizinden- Çizimler ve metinler için boşluklar ve çizim sayfalan üzerindeki başlık blokları2000
TS 4220-1 EN ISO 4157-1Yapı Çizimleri- Kısa Gösteriliş Sıstemlen Bölüm 1: Binalar Ve Bina Bölümleri2002
TS 4220-2 EN ISO 4157-2Yapı Ç'ızımleri- Kısa Gösteriliş Sistemlen- Bölüm 2: Mahal Adları Ve Numaralan2002
TS 4220-3 EN ISO 4157-3Yapı Çizimleri- Kısa Gösteriliş Sistemlen- Bölüm 3: Mahal Tanımlayıcıları2002
TS 4220-3 EN ISO 4157-3Yapı Çizimleri- Kısa Gösteriliş Sistemlen- Bölüm 3: Mahal Tanımlayıcıları2002
TS EN ISO 7437Teknik Resmi Yapı Çizimleri- Prefabrik Yapı Elemanları İçm İmalât Çizmılermm Yapılmasında Genel Kurallar2005
TS 7568 EN ISO 4172Teknik Çizimler-Yapı Uygulama Çizımleri-Ön Yapındı Yapılanıl Montaj Çizimleri2003
TS 5536Çelik Konstrüksıyon Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kuralları1988
TS 6164Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallan-Genel1988
TS 6165Bina Boyut Toleranslan- Bölüm 1: Değerlendinııe ve Şartnamelerde Uygulanacak Temel ilkeler1988
TSE İEC/TS 61231Lambalar- Uluslararası Kodlama Sistemi (ELCOS)2002
TS 3500Tesisat Projeleri içm Semboller1980
TS EN ISO 7519Teknik Resim- İnşaat Çizinden- Genel Düzenleme Ve Montaj Çizimlerine Ait Gösterilişlerm Genel Prensipleri2000
TS EN ISO 8560Teknik Resim- İnşaat Teknik Resmi- Modüler Büyüklüklerin Çizgilerin Ve Alan Bölüntülerinin Gösterilişi2002
TS 1498Teknik Resim Şekil Toleranslan ve Konum Toleransları Dördüncü Bölüm Resmiler Üzerinde Gösterme Örnekleri1974
TS 3613Modüler Koordinasyon- Bma Merdivenleri ve Merdiven Boşlukları Koordinasyon Boyudan1981
TS 2254Kapı. Pencere. Panjur Yüzleri ve Kapanış Yönlerinin Sembolik Olarak Belirlenmesi1976
TS 6709Teknik Resim- Parça Listesinin Düzenlenmesi Kurallan1989
TS 1392Adlandırma İlkeleri1973
TS 3434İnşaat Mühendisliği ve Bina Teknik Resimlen Kesit ve Görünüş Alanlarının Belirlenmesi- Genel Kurallar1979
TS 734Yapı ve Mekân Elemanlarının Smıflandınlmalan Ve Boyutlandınlmalan İle İlgili Tarifler1969
TS 10847Teknik Resım-Teknık Resmi Kâğıtlarının Katlanması1993
TS 5319Teknik Resım-Taramalar-Kesıt Yüzeyinin ve Malzemenin Gösterilişi1997
TS 5620 EN ISO 6433Teknik Resım-Parça Numaralan1998
TS 88-20 EN ISO 128-20(Eski no: TS 88-20 ISO 128-20)Teknik Resim Gösteriş İle İlgili Genel Prensipler-Böltinı 20- Çizgiler İçin Temel Kurallar2000
TS 88-21 EN ISO 128-21(Eski no: TS 88-21 ISO 128-21)Teknik Resim- Gösterilişle ilgili Genel Prensipleri- Bölüm 21: CAD Sistemleri ile Çizgilerin Çizilmesi2000
TS 88-22 ISO 128-22Teknik Resim- Gösterilişle İlgili Genel Prensıpler-Bölüm 22: Kılanız Çizgileri Ve Referans Çizgileri İçin Temel Kuradar Ve Uygulamalar2000
TS EN ISO 3766Yapı Resimleri- Beton Takviye Donatısının Basitleştirilmiş Gösterimi2006
TS EN S0416-1Donanım Üzerinde Kullanılan Grafik Semboller İçin Temel Prensipler Bölüm 1: Sembol Temel Çızımlerinm Oluştumlması2005
TS EN 80416-1Donamın Üzerinde Kullanılan Grafik Semboller İçin Temel Prensipler Bölüm 1: Sembol Temel Çızımlerının Oluşturulması2005
TS EN 80416-2Donanım Üzerinde Kullanılan Grafik Semboller İçin Temel Prensipler Bölüm 2: Ok Biçimlen Ve Okların Kullanımı2005
TS ISO 128-1Teknik Resim- Gösterişlerle İlgili Genel Prensipler Bölüm 1: Giriş ve Dizin2008
TS 88-23 ISO 128-23Teknik Resim- Gösterişlerle İlgili Genel Prensipler Bölüm 23: İnşaat Teknik Resminde Çizelgeler2003
TS 88-30 ISO 128-30Teknik Resim- Gösterişlerle İlgili Genel Prensipler Bölüm 30: Görünüşlerle İlgili Temel Kurallar2003
TS 5228 -5 EN235Duvar Kaplamalan Terimler, Tarifler ve Semboller2005 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir