Ergonomi Nedir?

Ergonomi

Ergonomi genel olarak, fiziksel çevrenin insana uyumlu hale getirilmesidir. Ergonomi insanların, araç-gereç kullanma gereksinimi duymaya başlamasına paralel olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların kendi bedenlerini, doğayı, hayvanları ve çevreyi keşfiyle başlayan bu gözlem ve algı süreci sonrasında; insanın, yeme-içme ve barınma gibi temel gereksinimleriyle devam eden süreç beraberinde ilkel ergonominin de başlangıcını oluşturmuştur.

İnsan odaklı olan mekanlar, yaşama direkt olarak etkide bulunmaktadır ve bu mekanların doğru bir şekilde kurgulanması, insanın tanımlanmasıyla doğru orantılı bir şekilde gelişmektedir. Mekanlar, esas itibariyle insanların psikolojileri ve yaşamsal davranışları üzerinde önemlidir. Doğru işlevleri bulunduran mekanın ve tasarım için istenilen etkinin oluşturulabilmesi için, insan anatomisi ve antropometrik verilerin bilinmesi, ergonomi kavramı bakımından mekanın kurgulanmasına yardım etmekte, insanın algısal tepkilerinin bilinmesi de psikolojik ortamın kurgulanmasında etkili bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda konut tasarımcısının, mekan ve kullanıcı taleplerinin doğru analizini edebilmesi gerekmektedir. Tasarım prosesi başlangıcında tasarımcının yapacağı araştırmalar kapsamında tasarımcı “mekân-algı tasarım elemanları-tasarım prensipleri” üçgeninde kusursuz bir bağlantı kurma durumundadır.

İnsan vücut ölçüleri farklılık gösterse de belirli değer aralıklarında kaldığını söyleyebiliriz. Bu konuda bir standart sağlamak istenir ise yine bu değer aralıklarında insan ölçülerine uyumlu şekilde bulunmalıdır. Mesela bir insanın yükseklik standardı 1.80 cm olarak kabul edilmiştir. Bu değere göre mimarlar kapı boylarını 2.10 cm olarak projelerinde uygulamaktadırlar. Buna benzer kullanım alanlarındaki belirlenen ölçüler ne kadar doğru olursa, tasarlanan obje de o kadar ergonomik olur.

Antropometrik alanda yapılan araştırmalara bakıldığında, yatayda ortalama olarak bir görüş hizasının 5 derecelik bir açıya sahip olduğu, bir objeye odaklanmadan oluşan görüş hattının başın aşağı yukarı hareket ettirilmesiyle görüş çizgisi kapsamında her iki yönde 15 derecelik bir görüş açısının oluştuğu, birey ayaktayken bu açının yatayda 30 derece, otururken yatayda 20 derecelik olduğu görülmektedir. Başın doğal hareketiyle oluşan görüş açısı 45 derece olurken, başın sabit olduğu ve gözün hareket ettiği durumda ise görüş açısı yatay çizginin üstünde 50 derece, altında ise 70 derecelik olmaktadır. Göz ile başın birlikte hareket etmesi durumunda ise görüş açısı maksimum 180 derece olmakta olmaktadır. Bu kapsamda konut tasarımı yapılırken ergonomik tasarımın dikkate alınması, kullanıcı memnuniyeti ve iç mekan tasarımının kullanıcı isteklerine uygun tasarlanması bakımından önemlidir.
Ergonomik olarak tanımlanan mekanlar, kullanıcıya fiziksek ve ruhsal rahatlık sağlayan mekanlardır. Bu ölçüler dışında tasarlanan mekanlar, insan vücudunda fizyolojik ve buna bağlı olarak psikolojik rahatsızlığa yol açar. Mekanın ergonomik olmasındaki temel amaç, kullanıcısına fizyolojik ve psikolojik rahatlık sağlayabilmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir