Harman Tuğla Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri

Harman tuğla; kil miktarı yüksek olan toprak, balçık, kullanılmayan tuğla parçaları, kum, kiremit tozu gibi farklı malzeme karışımlarının şekillendirip kurutulmasından sonra ocaklarda 600–800 C° gibi sıcaklıklarda pişirilerek mukavemet kazandırılan, kullanımı milattan önceye kadar dayanan yapı malzemesidir.

Pişmiş malzeme karışımlarının kalıplar içinde sıkıştırılması, harman tuğlasının fabrika tuğlasına göre daha izotropik bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır.

Yarı likit bir malzemenin karıştırılması ve kalıpların içine konularak son şeklinin verilmesi ile oluşturulup, kurutulan ve fırınlanan harman tuğlalar dikdörtgenler prizması şeklinde üretilir. Harman tuğlaların kenarları ve yüzeyleri, duvarın mukavemeti ve geometrisi açısında düzgün biçimlenmiş şekilde hazırlanmalıdır.

Harman tuğlaların boyut ve özellikleri TS EN 771- 1 A1 KÂGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER – BÖLÜM 1: KİL KÂGİR BİRİMLER (TUĞLALAR) ile belirlenmektedir.

Harman Tuğla Boyutları

Harman tuğla boyutları TS EN 771- 1 A1’e göre;

 • Uzunluk 190 mm (+6 mm ile -13 mm tolerans aralığında)
 • Genişlik 90 mm (+4 mm ile -5 mm tolerans aralığında)
 • Yükseklik 50 mm (+3 mm ile -2 mm tolerans aralığında)

şeklinde belirlenmiştir. Verilen tolerans aralıkları dışında harman tuğla üretimi bu yönetmelik ile kısıtlanmıştır. Deliklerin ve boşlukların bulunduğu toplam alanın, tuğla yüzey kesit alanına oranı %25’ten büyük olmamalıdır.

Dolu harman tuğlaların üst yüzünün ortasında çukur bulunabilir. Açılan bu çukurun derinliği 10 mm’den, çukur alan kenarlarının, dış yüzey kenarlarına mesafesi 20 mm’den fazla olmamalıdır.
Harman Tuğla Çeşitleri ve Özellikleri

Çoğunlukla dikdörtgen prizma olarak hazırlanan harman tuğlalar basınç dayanımı ve dolu-delikli olması durumuna göre 2 şekilde sınıflandırılır.

 • Basınç dayanımına göre harman tuğlalar;
  • Orta dayanımlı harman tuğlası
  • Az dayanımlı harman tuğlası
 • Doluluklarına-Şekillerine göre harman tuğlalar;
  • Dolu harman tuğlası (DOHT)
  • Delikli harman tuğlası (DEHT) dır.

1. Basınç Dayanımına Göre Harman Tuğlalar ve Özellikleri

1.a. Orta Dayanımlı Dolu Harman Tuğla

 • Ortalama Basınç Dayanımı (en az): 5 N/mm²
 • Basınç Dayanımı (en az): 4 N/mm²

1.b. Az Dayanımlı Dolu Harman Tuğla

 • Ortalama Basınç Dayanımı: (en az) 3 N/mm²
 • Basınç Dayanımı (en az): 2,5 N/mm²

2.Doluluklarına-Şekillerine Göre Harman Tuğlalar ve Özellikleri

1.a. Orta Dayanımlı Delikli Harman Tuğla

 • Ortalama Basınç Dayanımı (en az): 5 N/mm²
 • Basınç Dayanımı (en az): 4 N/mm²
 • Ortalama Hacim Kütlesi: 1,4 kg/dm³

1.b. Az Dayanımlı Delikli Harman Tuğla

 • Ortalama Basınç Dayanımı (en az): 3 N/mm²
 • Basınç Dayanımı (en az): 2,5 N/mm²
 • Ortalama Hacim Kütlesi: 1,4 kg/dm³
Kargir Nedir? Kargir Malzeme ve Özellikleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir