İnşaat Atıklarının Sürdürülebilirliği

Üretimde kullanılan kaynaklar sonsuz ve sınırsız değildir. Bu nedenle, elimizde var olan bu sınırlı kaynaklar akıllıca kullanılmalıdır. Akıllıca kullanmanın yollarından biri de, üretim yaparken her seferinde yeni hammadde kullanmak yerine, var olan, ancak ömrünü tamamlamış ürünlerin yeniden üretime katılmasıdır. Yani ürünlerin yaşam döngülerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

İnşaat Sektöründe Sürdürlülebilirlik

Atık malzemelerin alternatif kullanım alanlarının bulunması son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamıştır. İnşaat sektörü, özellikle ülkemizde, lokomotif sektörlerden biridir ve çok miktarda üretim yapılmakta, çok fazla inşaat malzemesi kullanılmaktadır. İnşaat atıklarının geri dönüşümünün sağlanması ile sınırlı doğal kaynakların hızlı tüketimi önlenebilir, sürdürülebilirlik sağlanır ve atıklar nedeniyle oluşan çevre problemlerine bir ölçüde çözüm getirilebilir aynı zamanda ekonomik kazanç da elde edilebilir.
Bir yapının/inşaatın yıkımı esnasında elde edilen eski beton, performansı aynı kalarak veya bir miktar azalarak ideal bir geri dönüşüm aracı olarak sürdürülebilir şekilde kullanılabilir. Uygulamalar göstermiştir ki, her bir metreküp betonun yaklaşık %60’ı geri dönüştürülebilir. Geri dönüştürülen beton, yeni beton yapımında veya inşaat dolgu malzemesi olarak kullanılabileceği gibi, yollarda zemin alt malzemesi olarak ya da başka şekillerde kullanılabilir.

sürdürebilirlik

İnşaat ve yıkıntı atıkları miktarı 2-2,5 milyon ton/yıl dolaylarındadır. Kentsel dönüşüm çerçevesinde düşündüğümüzde ise bu miktar 4-4,5 milyon ton/yılı bulmaktadır.

inşaat geri dönüşüminşaat geri dönüşüm 2

inşaat geri dönüşüm
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir