Isı Köprüsü Nedir? Nasıl Oluşur? Isı Köprüleri Nasıl Engellenir?

Yapılarda ortalama ısı geçirgenliğinden daha yüksek ısı geçirgenliğine ve sınırlı alana sahip bölgelere ısı köprüsü adı verilmektedir. Isı köprüleri ortalama ısı iletiminden çok daha yüksek ısı iletiminin olduğu bölgelerdir. Yüksek ısı iletimi, ya farklı ısı iletimine sahip malzemelerin yan yana getirilmesi yada elemanın geometrisinden (köşeler, balkon-duvar döşemelerinin kenarları) meydana gelmektedir.

Elemanın geometrisinden kaynaklanan ısı köprüleri, kaçınılması oldukça zor olan ve ancak mimari biçimlendirme ile çözülebilecek problemlerdir. Buna karşılık farklı ısıl iletkenliğine sahip malzemelerin yan yana getirilmesi sonucu meydana gelen ısı köprülerinin olumsuz etkileri, uygulama detaylarının doğru seçilmesi ile önemli ölçüde azaltılabilir.Isı köprülerinde ısı iletiminin fazla olmasının iki nedeni vardır:

  • Isı köprüsü oluşturan malzemelerin ısı iletkenliğinin yüksek olması.
  • Yan yana gelen farklı ısıl iletkenliğine sahip malzemeler arasında, yüzey normaline paralel ısı akımlarına ilave olarak, yüzey normaline dik yanal ısı akımlarının da meydana gelmesi.

Isı köprülerinden kaynaklanan sorun sadece enerji kaybı değildir. Bu kayıplar sebebiyle, ısı köprülerinin azalan iç yüzey sıcaklığı ile oda içindeki konfor üzerinde de olumsuz etkisi vardır ve bu durum yoğuşma, nem, küflenme, çatlama vs gibi başka problemlere de yol açabilir. Sonuç olarak ısı köprülerinin doğru olarak projelendirilmesi ve uygun bir şekilde yalıtımı önemli yararlar sağlar. Ayrıca, ısı kaybı hesaplarında da bu olumsuzlukların dikkate alınması gerekmektedir. (Isı Yalıtım Malzemesi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler)

Isı köprülerinin önemi, bu bölgelerde meydana gelen fazladan ısı kayıplarıdır. Bu kayıpların sebebi ise. elemanın geometrisi olabileceği gibi, çoğunlukla farklı ısıl iletkenliğe sahip malzemelerin birlikte kullanılmasıdır. Bu açıdan, ülkemizde büyük bir kullanım payına sahip olan betonarme elemanlar etkin birer ısı köprüleri oluşturmaktadır. Isı köprülerindeki fazladan ısı kayıplarının diğer sebebi, bu bölgelerde farklı ısıl iletkenlikler sebebiyle oluşan kesite paralel yöndeki farklı sıcaklıkların etkisinde meydana gelen iki boyutlu ısı iletimidir. Bu bölgelerde sıcaklık ve ısı akışı dağılımının, en düşük iç yüzey sıcaklıklarının belirlenmesi ve iki boyutlu ısı iletimi meydana gelen bölgelerde bileşke ısı kayıplarının hesaplanabilmesi, binanın enerji verimliliği açısından önemlidir. Binalarda ısı kayıplarının hesaplanmasında gerçek değer ile hesaplanan değer arasında tutarsızlıklar söz konusu olmaktadır. Hesaplamaların istenilen faydayı sağlayabilmesi için gerçek durumu yeterli doğrulukla ifade eden yaklaşımların kullanılması gerekir


Elemanın Geometrisinden Kaynaklanan Isı Köprüleri

Yapı elemanlarının köşe noktalarında düşük sıcaklığa sahip dış yüzey miktarı yüksek sıcaklıktaki çizgisel iç yüzeye oranla çok fazla olduğu için bu bölgelerde fazladan ısı kayıpları gerçekleşir. Bu kayıpları önlemek mümkün değildir, ancak sürekli ısı yalıtımı ile azaltılabilir. (Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır?)

Farklı Isıl İletkenliğe Sahip Malzemelerin Yan Yana Getirilmesiyle Oluşan Isı Köprüleri

İnşaat sektöründe en çok yapılan hatalardan biri farklı ısı iletkenliğine sahip malzemelerin yan yana kullanılmasıdır. Bazen montaj için kaçınılmaz olan bu durum, çoğunlukla bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Kaynak: Adem BAKIŞ- TERAS ÇATI DÖŞEMELERİNDE BETON, DUVAR. YALITIM MALZEMESİ ISIL İLETKENLİKLERİNİN DEĞİŞİMİNİN ISI KÖPRÜSÜ DAVRANIŞINA ETKİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir