Oturma (Sükna) Hakkı Nedir?

Oturma hakkı bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkıdır.

İrtifak hakkı, sahibine konusu olan eşyayı doğrudan doğruya kullanma veya on­dan yararlanma yetkileri veren ayni haktır.

Oturma hakkı ancak şahsa bağlı olarak kurulabilir. Bu hak devredilemez ve miras­çılara geçmez. Oturma hakkının kullanılmasının bir başkasına verilmesi imkânı da yoktur. Ancak aksi kararlaştırılmadıkça oturma hakkından, hak sahibinin ailesi de yararlanır.
Oturma hakkı binanın bir bölümünde kullanılıyorsa oturma hakkı sahibi birlikte oturanların ortaklaşa kullanmasına özgülenen yerleri kullanabilir.

Oturma hakkı, binanın veya bir bölümünün tamamından yararlanma yetkisi veri­yorsa bina veya bölümünün muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onanm ve yenileme giderleri, oturma hakkı sahibine ait olur. Oturma hakkı sahibi bina veya onun bir bölümünü malik ile birlikte kullanıyorsa bakım ve onarım giderleri mali­ke ait olur.

Oturma hakkının kazanılması ve sona ermesine ilişkin kanunda bir hüküm yoktur. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça intifa hakkına ilişkin hükümlerin oturma hakkına da uygulanacağını düzenleyen Medeni Kanun madde 823/3 uyarınca, oturma hakkının kazanılması ve sona ermesine ilişkin olarak intifa hakkının kaza­nılması ve sona ermesini düzenleyen hükümler uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir