Özel Sektörde Yeni Mezun İnşaat Mühendisi ve Teknikeri

Paylaş!!!

Lisans ve önlisans eğitimlerinin ardından mezun olan ve inşaat mühendisi/teknikeri ünvanını alan yeni mezun teknik elemanların büyük çoğunluğu iş konusunda öncelikle yönünü özel sektöre çevirmektedir.

Artan üniversite sayıları ve diğer bölümlerden sağlanan geçiş hakları sebebiyle artan inşaatçı sayısı, bu teknik personellerin birbirleriyle büyük bir rekabet içinde olacakları bir ortam oluşturmaktadır. Bu noktada da özel sektörün bu inşaat mühendisleri ve inşaat teknikerlerine bakış açısı ve onlardan beklentileri konuları gündeme gelmektedir.
yeni mezun mühendis

Özel Sektörün Yeni Mezun İnşaat Mühendisi ve İnşaat Teknikerine Bakışı

Öncelikle unutulmamalıdır ki özel sektördeki işverenlerin ve bu mesleklerin deneyimli mensuplarının büyük bir kısmı, inşaat bölümü mezunlarının üniversitelerde aldığı eğitimlerin piyasada kendilerine yararları olacak derecede yeterli olmadığını düşünmektedirler. Yeni mezun olmanın verdiği deneyimsizlik ve yukarıda bahsedilen eğitim yetersizliği sebebiyle de inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerine iş konusunda güvenilememekte, bu güvenin ise piyasada çalışılıp belirli bir tecrübe kazandıkça arttığını belirtmektedirler. Dolayısıyla özel sektör işverenleri işe aldıkları yeni teknik personeller için işe alıştırma/deneme dönemi uygulamaktadır.

 

Yeni Mezun Mühendis veya Tekniker İşverende Nasıl Güven Oluşturur?

İşverenler öğrenim dönemlerinde yapılan stajların öğrencileri, dolayısıyla mühendis/tekniker adayı personellerin denenmesi konusunda iyi bir ortam oluşturduğunu düşünmektedir. Aynı şekilde bu staj dönemleri öğrencilerin sektörü tanıması, sektörde kendilerini tanıtması ve burada kendilerine yer açması için de oldukça müsait bir ortamdır. Bu ortak paydayı faydalı bir şekilde kullana işverenler bu staj dönemi içerisinde kendilerine faydalı olabileceğini düşündükleri öğrencilerle ileride çalışmaya devam etmeyi tercih etmektedirler.

sektör beklenti

Özel Sektörün Yeni Mezun İnşaat Mühendisi ve İnşaat Teknikerlerinden Beklentileri Nelerdir?

İleride özel sektörde istihdam edilecek öğrencilerin eğitim öğretim süresi dahilinde meslekleri ile ilgili edindikleri sertifikaların, yaptıkları çalışmaların ve genel bilgisayar bilgilerinin onlardan beklenen en temel konular olduğunu belirtmek gerekir. Tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de firmalar genellikle işe alınacak kişilerin kişisel özelliklerine dikkat etmektedirler. Her eğitim seviyesinden insanların bulunduğu şantiye ortamında çalışacak ve ekonomik anlamda sorumluluklarına büyük miktarlarda işler ve malzemeler verilecek bu teknik personellerden kriz yönetim kabiliyetleri, sorumluluk değeri, stres altında iş hakimiyeti ve en önemlisi güven duygusu beklemesi oldukça yaygın ve mantıklıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki işverenler için en önemli nokta da işin iyi yapılmasıdır.
İstihdam edilecek yeni mezun erkek adayların genellikle askerliğini yapmış olmaları tercih sebebiyken, geçen yıllarla beraber bedelli askerliğin yaygınlaşması ve bu konuda fırsatların ortaya çıkması bu konudaki hassasiyeti azaltmıştır.  Fakat bilindiği üzere yeni mezun kadın inşaat mühendisi veya inşaat teknikerlerinin şantiye işlerinde çok tercih edilmediği fakat büro işleri için daha çok tercih edildiği görülmektedir. Burada hem sektörün bu önyargıdan kurtulmasının hem de kadın teknik personellerin kendilerini daha fazla öne sürmelerinin gerekliliğinin altını çizelim.

başarı inşaat

Özel sektör inşaat şirketleri işverenleri ve özellikle aynı mesleğin deneyimli mensupları inşaat mühendisliği ve teknikerliği bölümlerinde verilen ders müfredatından genel olarak haberdar olmakla birlikte bu derslerin sektörün ve şirketlerinin/işlerinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığını düşünmektedirler. Eğitim öğretim dönemi içerisinde mümkün olduğunca belli dallarda uzmanlaşmalarının, dönem içerisinde ücretli veya ücretsiz iş yerlerinde zaman buldukça çalışmaları veya vakit geçirmelerinin mesleki altyapılarının oluşması açısından daha iyi olabileceğini düşünmektedirler.

Rekabetin yüksek boyutlarda olduğu ve ekonominin dinamolarından birisi konumundaki inşaat sektöründe kalitenin sürekliliği önemli bir parametredir. Süreklilik elde edebilmek de, kalifiye, iyi eğitimli ve yüksek kalitede insan gücüne sahip olmakla mümkün olmaktadır. Burada mesleki ve teknik eğitim kurumlarına da büyük bir sorumluluk düşmektedir. Özellikle sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetenekte inşaat mühendisi veya teknikeri, ancak uygulamalı eğitim sistemleri ve eğitimle sektörün iç içe olması ile sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Paylaş!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!