Perdeli Çerçeve Betonarme Taşıyıcı Sistemler

Paylaş!!!

Perdeler tek başlarına düşünüldüğünde bir konsol kiriş oldukları halde, taşıyıcı sistem içinde bağ kirişleri veya bu işlevi yapan döşeme elemanı, varsa çerçeve kolonları ile etkileşimi nedeni ile moment diyagramları bir konsolunkinden farklıdır. Bu fark etkileşimi sağlayan elemanların önem derecesi ile değişir. (Betonarme Perdelerin Davranışları ve Özellikleri)

Perdelerin birbirlerine bağ kirişleri ile birleştirilmesi sonucu elde edilen yatay yük taşıyıcı elemanlara boşluklu perde denildiği bilinmektedir. Genellikle bir taşıyıcı sistem içindeki tüm perdelerdeki eğilme momentlerinin boşluklu perdelerin eğilme momentlerine benzer biçimde oluştuğu görülür. (TBDY-2018 Perde Tanımı ve Kesit Oranları)
Bir yapının taşıyıcı sisteminde perdelerin de bulunması durumunda gözden uzak tutulmaması gereken bir nokta perdelerin temelleridir. Eksenel kuvvetleri yanında taşıdıkları eğilme momenti oldukça büyük olan perdelerin taşıdıkları bu kesit zorlarını zemine güvenli bir biçimde aktaracak temeli düzenlemek kolay olmayabilir. Bu nedenle yapının taşıyıcı sistemi düzenlenirken perdelerin de yapı ağırlığının yeterli bir bölümünü taşımasının sağlanması gereklidir. Yapıda tekil veya sürekli temel genel olarak yeterli olsa da, bu nedenlerle perde temelini komşu kolonlarınki ile birleştirerek yerel bir plak temel oluşturulması gerekebilir. (TBDY Betonarme Perde Tasarımı)

Perdelerin plandaki yerlerinin belirlenmesinde binanın fonksiyonu ve mimari nedenler etkili olur. Ancak perde konabilecek yerler arasında planda çevreye yakın olanların, simetriyi de sağlayacak biçimde seçilmesi, yapının burulma rijitliğini artırması bakımından uygundur. Taşıyıcı sistemin rijitliğini büyük ölçüde arttıran perdelerin yalnız bir doğrultuda yerleştirilmesi, iki doğrultuda çok farklı açısal frekans ve yer değiştirme nedeniyle, dengesiz bir davranış ortaya çıkaracaından sakıncalıdır.
 

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Paylaş!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Sayfamızı Beğenip
Yeni İçeriklerimize
Anında Ulaşın!