Prefabrik Yapım Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları

Prefabrik yapım yönteminin birçok avantajı vardır. Bu avantajlar; kalite, maliyet, zaman, güvenlik, temizlik, düzenlilik ve ekoloji başlıkları altında sınıflandırılmaktadır.

Prefabrik Yapım Yönteminin Avantajları

Kalite

 • Yüksek mekanik teknolojiye sahip kontrollü üretim ortamında yüksek kaliteli ürünler üretilebilmektedir.
 • Belirli bir işte uzmanlaşmış kalifiye elemanlar verimliliği artırır ve hataları azaltır.
 • Planlama sayesinde hava şartlarının etkileri minimuma indirilir.
 • Endüstriyel yapım sistemleri ile yapı elemanlarında kaliteli yüzeyler elde edilebilmektedir.
 • Üretimdeki tekrar, uzmanlaşmayı getirmektedir.
Maliyet

 • Yapım alanında ki işçilik önemli ölçüde azalmaktadır.
 • Atık malzemeler önemli ölçüde azaltılır ve tekrar kullanılabilir.
 • Kalıplar birçok sefer kullanılabilmektedir.
 • Üretim kalitesi ve kontrolü sayesinde ürünün düzeltme işleri önemli ölçüde azalmaktadır.
 • İklime bağlı zaman kayıpları engellendiği için yapım süreci kısalmaktadır.
 • Üretim sürecinin hızı nedeniyle enflasyondan daha az etkilenilir.
 • Etkin yalıtım yapabilen elemanlar üretilebilmektedir.
 • Prefabrike yapımda, planlanan bütçenin dışına çıkma riski daha azdır.

Zaman

 • Yapım yerinin dışında üretim ve basitleştirilmiş kurulum detayları sayesinde yapım süreci önemli ölçüde azalmıştır.
 • Zaman planlaması dahilinde yapım süreci, yönetilebilir bir çizelgeye sahip olmaktadır.
 • Hafriyat işleri sırasında inşaat bileşenleri üretilebilir ve inşaat yapım süresini kısaltabilir.

Güvenlik

 • Makine yoğun yapım süreci ile işçilik en aza indirilir; güvenli ve sistematik çalışma ortamı sağlanır.

Temizlik ve düzenlilik

 • Bileşenlerin ve malzemelerin sistemli olarak depolanması ve kullanılması, temiz bir yapım alanı sağlar.
 • Yapım alanında oluşan sarfiyat azalır.
 • Destek ve kalıp malzemeleri minimum düzeyde kullanılır.

Ekolojik

 • Prefabrike yapım yöntemi ile birlikte malzeme sarfiyatı en aza inmektedir ve ham madde ile enerji kaynaklarından en fazla düzeyde yararlanılabilmektedir.
 • Şantiye alanında yapılan iş azaldıkça çevreye verilen rahatsızlık ve kirlilik azalır.
 • Detayların rasyonel çözümüyle birlikte etkin yalıtım sağlayan ürünler üretilebilmektedir. Bu enerji etkin elemanlar karbon emisyonuna katkı sağlamaktadır.

Prefabrik Yapım Yönteminin Dezvantajları

Prefabrik yapım yönteminin avantajlarının yanında dezavantajları da bulunmaktadır. Dezavantajlar; ekonomik, sosyal, teknik ve estetik açıdan sınıflandırılmaktadır.

Ekonomik

 • Prefabrikasyon, ekonomik açıdan büyük yatırımlar gerektirmektedir.
 • Prefabrikasyon düzenli ve sistemli bir finansman gücü gerektirmektedir. Bu nedenle küçük ve orta büyüklükte ki inşaat yatırımcıları prefabrikasyonu kullanmakta zorluk yaşamaktadır.
 • Nakliye maliyeti belirli bir mesafeden sonra rasyonellikten uzaklaşabilmektedir.

Sosyal

 • Prefabrikasyonla birlikte yüksek oranda makineleşme sonucu insan gücüne ihtiyacının kaybolması ve buna bağlı olarak işsizliğin artması ihtimali vardır.
 • Üretim, tasarım ve yapım aşamasında nitelikli insan gereksinimi vardır.

Teknik

 • Prefabrike bileşenler nakliye sırasında zarar görebilir. Bu nedenle elemanlar, taşınmalıdır. Prefabrike elemanların birleşim detayları iyi çözülmeli ve korozyona karşı dirençli olmalıdır.
 • Büyük prefabrike bileşenler ağır taşıma-montaj ekipmanı ve hassas ölçüm gerektirmektedir.

Estetik

 • Aynı tip bileşenlerden üretilmiş prefabrike yapılar monoton görünebilmektedir.
 • Rasyonel yapımın gereği olan modüler koordinasyon, tasarım esnekliğini kısıtlayabilmektedir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir