TBDY 2018-Dayanıma Göre Tasarım

Depreme dayanıklı bina tasarımında, bina taşıyıcı sistemlerinin yeterli dayanım, rijitlik ve süneklik koşullarını sağlayacak şekilde tasarımını öngören modern yaklaşıma dayanıma göre tasarım yöntemi adı verilir.

DAYANIMA GÖRE TASARIMDayanım Kriteri

Taşıyıcı sistem elemanları ile birleşim ve ek detayları, güvenli taşıma kapasiteleri dış yükler ve deprem yükü azaltma katsayısı ile azaltılmış deprem etkilerinden oluşan toplam iç kuvvetlere eşit veya daha büyük olacak şekilde boyutlandırılır.

Rijitlik Kriteri

Eşit yerdeğiştirme kuralı uyarınca, deprem yükü azaltma katsayısı ile bölünmemiş elastik deprem yüklerinden oluşan yatay yerdeğiştirmeler ve göreli kat ötelemelerinin kendilerine ait sınır değerleri aşmaması sağlanır.

Sistem Sünekliğinin Sağlanması

Sistem Sünekliği: Taşıyıcı sistemin önceden belirlenen bazı kesitlerinin yeterli düzeyde plastik şekil değiştirme kapasitesine sahip olması, böylece deprem enerjisinin bu kesitlerin plastik şekil değiştirmeleri ile sönümlendirilmesidir.Sistem Sünekliğinin Sağlanması Koşulları

-Bina taşıyıcı sistemi için uygun bir mekanizma durumu seçilmesi,

-Plastik kesitlerin yeterli düzeyde plastik şekil değiştirme kapasitesine sahip olması,

-Gevrek göçme meydana gelmemesi.

 

TBDY-Dayanıma Göre Tasarım- Genel İlkeler ve Performans Hedefleri

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir