TBDY-2018 En Küçük-Minimum Kolon Enkesit Boyutları

TBDY-2018 ile kolon enkesit koşullarında da değişikliğe gidildi. En küçük kolon boyutları artırılarak dikdörtgen kesitler için en küçük kolon enkesit boyutu 30 cm ve dairesel kesitli kolonların en küçük çapı ise 35 cm olarak verilmiştir.

Bu sınırlar her ne kadar TDY 2007 için dikdörtgen kesitli kolonlar için en küçük enkesit boyutu 25 cm ve enkesit alanı 75000mm2 ve dairesel kesitli kolonların en küçük çapı ise 30 cm olsa da bu miniumum kolon boyutları tercih edilmemekteydi.
DGT hesap esaslarına göre yapılan bina tasarımlarında yeni yönetmelikle birlikte etkin kesit rijitliklerinin dikkate alınmasının zorunlu hale gelmesiyle, eğilme rijitlikleri kolonlar için %30, kirişler için %65 mertebelerinde azaltılarak bina tasarımı yapılacaktır. Bunun sonucunda bina çözümlerinde elde edilen yatay deplasman değerleri önemli ölçüde artacaktır. Ötelenmenin belirleyici kriter olduğu yapılarda yeterli rijitliğin sağlanabilmesi için eleman boyutlarının arttırılması gerekecektir.

Etkin Kesit Rijitliklerinin azaltılması (4.5.8 ve tablo 4.2) ve Ac ≥ Ndm/(0.40fck) formülasyonundaki TDY2007’ki 0.50 katsayısının TBDY2018 ile 0.40’a düşürülmesi vb gibi değişiklikler ile kolon enkesitlerinin artırılması yönünde birçok adım atılarak yapının dayanımının artırılması hedeflenmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir