TBDY-Kolon Boyuna Donatı Bindirmesi Orta Bölgede Yapılacak

kolon donatı bindirme

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Süneklik düzeyi yüksek kolonlar için kolon boyuna donatılarının bindirmeli eklerinin kolonun serbest yüksekliğinin orta üçte birlik bölgesinde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. (7.3.1.1) Bu koşulla kolonlarda momentin minimum olduğu bölgede boyuna donatı bindirmesi yapılacak olup, kenetlenme ile ilgili yaşanacak bir problemin, kolonun moment kapasitesine etki etmesinin önüne geçilmil olmaktadır.

Kolon boyuna donatısının bindirmeli ekinin boyu yine lb’den küçük olmayacaktır.

Ayrıca bindirmeli ek boyunca yerleştirilecek enine donatıların aralığı kolonun en küçük boyutunun 1/3’ünden ve 150 mm’den büyük olmayacaktır. Dolayısıyla minimum kolon boyutu 30 cm için maksimum etriye aralığı cm olacak, alt ve üst 1/3’lük bölgede zaten etriye sıklaştırması bulunduğundan, bir nevi tüm kolon boyunca etriye sıklaştırması yapılmış olacaktır.

 
Bu durum uygulamada bir takım zorluklar ortaya çıkarsa da sistemin sünekliğini dolayısıyla enerji sönümleme kapasitesini artırarak deprem etkisi altında yapının davranışını ve karşılaşacağı hasarı olumlu yönde etkileyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir