TBDY-Kirişlerde Etriye Koşulu

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile TDY2007 arasında kirişlerin enine donatıları yani etriye koşullarında yeni eklenen farklı bir ifade bulunmaktadır.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne eklenen bu yeni koşulda;

“Kiriş eksenine dik doğrultuda etriye kolları aralığı 350 mm’yi aşmayacaktır.” ifadesi bulunmaktadır.

 

 

etriyeBu ifadeye göre 40 cm genişliğinden itibaren her kirişte çift etriye uygulanması zorunlu olup, uygulanan etriye tipine ve paspayına bağlı olarak 70 cm ve 105 cm genişliklerinden sonra 3. bir etriye uygulanması gerekmektedir.

 

Bu durum özellikle mütemadi temel/sürekli temel kirişleri başta olmak üzere tüm kiriş imalatları için ek bir uygulama zorluğu ortaya çıkarsa da kirişlerin süneklik kapasitelerinin, enerji sönümlenmesinin artmasıyla yapının kuvvetler altında dayanımını dolayısıyla can güvenliğini olumlu yönde etkileyecektir.

Bunun dışında TDY 2007’den aşina olduğumuz diğer kurallar TBDY’de de aynıdır.

TBDY 7.4.4 Enine Donatı Koşuları

Kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itibaren kiriş yüksekliğinin iki katı kadar uzunluktaki bölge, Sarılma Bölgesi olarak tanımlanır. Bu bölge boyunca 7.2.8’de tanımlanan özel deprem etriyeleri kullanılacaktır. Sarılma bölgelerinde 8 φ ’den küçük çaplı enine donatı kullanılmayacak ve ilk etriyenin kolon yüzüne uzaklığı en çok 50 mm olacaktır. 7.4.5.3’e göre daha elverişsiz bir değer elde edilmedikçe, etriye aralıkları kiriş etkili yüksekliğinin 1/4’ünü, en küçük boyuna donatı çapının sekiz katını ve 150 mm’yi aşmayacaktır (Şekil 7.8). Sarılma bölgesi dışında, TS 500’de verilen enine donatı koşullarına uyulacaktır. Kiriş eksenine dik doğrultuda etriye kolları aralığı 350 mm’yi aşmayacaktır.

kiriş donatı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir