TBDY2018 Asmolen-Dişli Döşeme İçin Bina Yükseklik Sınırları

TBSY 2018 ile asmolen/dişli döşemelere bir takım sınırlamalar getirildi. Bunlar DTS 1 ve DTS 2 için asmolen-dişli döşeme sistemlerinde perde zorunluğu  ve bina yükseklik sınırlarıdır.

Asmolen-dişli döşeme sistemleri perde içerdikleri zaman süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistem, perde içermedikleri zaman süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistem olarak isimlendirilmekteydi. Burada perdeden kasıt; “süneklik düzeyi yüksek betonarme bağ kirişli (boşluklu) ve/veya boşluksuz perdeler veya süneklik düzeyi yüksek çelik dışmerkez ve/veya merkezi çaprazlı çerçeveler”dir.
Süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler yani “perde içermeyen asmolen-dişli döşeme sistemler” yalnızca DTS=3 ve 4 olan sistemlerde kullanılabilmektedir.

Süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemler yani perde içeren asmolen-dişli döşeme sistemler DTS= 3a, 4a, 1, 2, 3, 4 olan sistemlerde kullanılabilmektedir.

Süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler ile süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemler için bina yükseklik sınıfları olarak BYS≥6 olması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu durumda BYS= 6, 7 ve 8 olan sistemlerde maksimum bina yüksekliği DTS =1, 1a, 2, 2a için (1. ve 2. derece deprem bölgesi olarak düşünelim) 17,50m, DTS =3, 3a, 4, 4a  için  (3. ve 4. derece deprem bölgesi olarak düşünelim) 28 m olarak belirlenmiştir.

*Bina yüksekliği en az 3 tarafı bodrum perdeleri ile çevrili katlar için, bodrum kat üzeri döşeme itibariyle, en az  3 tarafı bodrum perdeleri ile çevrili olmayan binalar için temel üst katından itibaren saçak seviyesine kadar belirlenmektedir.

Kat yüksekliklerini 3m olarak düşünürsek DTS =1, 1a, 2, 2a için maksimum 5 kat (5kat+2,5m), DTS =3, 3a, 4, 4a  için maksimum 9 kat (9kat+1m) olarak sınırlandırılmıştır.Bunlar, BYS, DTS gibi kavramlara şu an için yeterince aşina olmadığımız için anlaşılması oldukça zor sınırlandırmalar gibi dursa da, yapının plandığı bölge, yapı kullanım amacı ve bina yüksekliği bilgileri elimizde olduğunda ilgili tablolardan bu verilerin ve bilgilerin ayırt edilmesi oldukça kolay olmaktadır. Yukarıda olduğu gibi her koşula uygun bir şekilde açıklama yapılmaya çalışıldığında durum olduğundan daha karmaşık görünmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir